آشنایی با اجزای اصلی مشعل گازی و کاربرد آن ها

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره آشنایی با اجزای اصلی مشعل گازی و کاربرد آن ها از جمله تجهیزات( شیر برقی مشعل گازی ، پرشر هوا ، پرشر گاز ، رله مشعل گازی ، ترانس جرقه زن ، فتوسل چشمی و …. توضیح خواهیم داد.

 

 

1-شیر برقی گاز مشعل گازی

یا شیر مغناطیسی که در مسیر گاز قرار می گیرد و جهت ایجاد یک شعله ثابت و مطمئن مورد استفاده قرار می گیرد وظیفه شیر برقی مشعل گازی ایران رادیاتور باز کردن مسیر گاز به صورت تدریجی و آرام تا زمانی که شعله ثبات پیدا کند و در نهایت مسیر گاز را تا حداکثر جریان تنظیم شده باز می کند.

 

درباره آشنایی با اجزای اصلی مشعل گازی و کاربرد آن ها از جمله تجهیزات( شیر برقی مشعل گازی ، پرشر هوا ، پرشر گاز، رله مشعل گازی ، ترانس جرقه زن ، فتوسل چشمی و .... توضیح خواهیم داد.

 

 

2-کلید کنترل فشار گاز (پرشر گاز)

جهت ایمنی بیشتر از یک کلید کنترل فشار گاز استفاده می شود که وظیفه این دستگاه کنترل فشار کم گاز ورودی به مشعل می باشد زمانی که گاز ورودی به سیستم از حد مجاز کمتر باشد پرشر گاز، شیر برقی را می بندد. جهت تنظیم کلید کنترل فشار گاز از یک احرم زرد رنگ که روی آن قرار گرفته حداقل فشار مورد نظر مشعل تنظیم می گردد.

 

پرشر گاز

 

 

3-کلید کنترل فشار هوا (پرشر هوا)

برای یک احتراق کامل و ایجاد اشتعال سوخت نیازمند هوا به مقدار لازم نیاز است که توسط فن مشعل گازی تامین می گردد. زمانی که هوای مورد نیاز از طریق فن دمنده مشعل تامین گردد کلید کنترل فشار هوا به رله مشعل فرمان در مدار بودن فن را صادر می کند در غیر این صورت مشعل خاموش می شود.

درباره آشنایی با اجزای اصلی مشعل گازی و کاربرد آن ها از جمله تجهیزات( شیر برقی مشعل گازی ، پرشر هوا ، پرشر گاز، رله مشعل گازی ، ترانس جرقه زن ، فتوسل چشمی و .... توضیح خواهیم داد.

 

4-رله کنترل کننده مشعل گازی

یکی از مهمترین قطعات مشعل گازی ایران رادیاتور رله می باشدکه تمامی سیگنال ها به این قطعه ارسال می گردد برای فرمان دادن به مشعل جهت ایجاد اشتعال و فرمان خاموش کردن به مشعل را صادر می کند.

 

 

درباره آشنایی با اجزای اصلی مشعل گازی و کاربرد آن ها از جمله تجهیزات( شیر برقی مشعل گازی ، پرشر هوا ، پرشر گاز، رله مشعل گازی ، ترانس جرقه زن ، فتوسل چشمی و .... توضیح خواهیم داد.

 

5-یون

مشعل گازی ایران رادیاتور مجهز سیستم یونی برای کنترل شعله می باشد از سیستم مهای فتوسل یا چشمی در مشعل های گازوئیلی و دوگانه سور مورد استفاده قرار می گیرد.

 

6-الکترود های جرقه زن یا ترانس جرقه

رله مشعل با ارسال فرمان به ترانس جرقه باعث می شود ترانس با افزایش ولتاژ ورودی تا 10 کیلو ولت باعث ایجاد یک قوس الکتریکی بر سر الکترود های جرقه می گردد. با ایجاد جرقه در دو سر الکترود های جرقه و اختلات گاز و هوا ایجاد اشعاد می گردد.

 

 

7-دمپر هوای هیدرولیک

در مشعل های گازوئیل سوز از یک هیدروجک یا همان دمپر هوای هیدرولیکی استفاده می شود این دمپر میزان عبور هوا را با استفاده از نیروی هیدرولیک پمپ گازوئیل و لینک بندی آن با یک جک هیدرولیکی تنظیم می نماید.

 

8-دمپر هوا

برای تنظیم هوای مورد نیاز به مشعل ایران رادیاتور از یک دمپر هوا استفاده می گردد.

 

برای خرید شیر برقی مشعل گازی از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.

برای خرید پرشر گاز از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.

برای خرید پرشر هوا از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.

برای خرید رله مشعل گازی و ترانس جرقه زن ، یون ، فتوسل چشمی از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.