آشنایی با سنسور تشخیص گاز متان MQ-4

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره آشنایی با سنسور تشخیص گاز متان MQ-4  توضیح خواهیم داد.

 

انواع ماژول سنسورهای  نشت گاز

۱- سنسورMQ-2 :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و دود

۲- سنسورMQ-3 :
حساس به گازهای طبیعی – متان

۳-سنسورMQ-4 :
حساس به گازهای طبیعی – متان

۴-سنسورMQ-5 :
حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۵- سنسورMQ-6 :
حساس به گازهای LPG – Propane – iso – butane

۶- سنسورMQ-7 :
حساس منواکسید کربن

۷- سنسورMQ-8 :
حساس به هیدروژن و گازهای ایجاد شده از سوختن

۸- سنسورMQ-9 :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

۹- سنسورMQ214 :
حساس متان

۱۰- سنسورMQ216 :
حساس به کلیه گازها و گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۱- سنسورMQ306A :
حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۲- سنسورMQ307A :
حساس منواکسید کربن

۱۳- سنسور MQ309A :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

١۴- سنسورMQ137

١۵-سنسورTGS4161 گاز CO2

 

سنسور تشخیص گاز متان MQ-4

 

این سنسورMQ4 آشکار ساز گاز متان ( گاز شهری ) است.می توان از آن برای ساخت دستگاه های نشت یاب استفاده کرد. سنسورتشخیص گاز متان MQ-4 در ردیابی نشت گاز در بازارهای مصرفی و صنعتی به کار می‌رود . این سنسور برای تشخیص CH4 ، گاز طبیعی ، LNG مناسب است. اجتناب از قرار گرفتن در معرض الکل ، گازهای گلخانه‌ای و دود سیگار مناسب است . حساسیت را می توان با توان سنج تنظیم کرد.

 

سنسور گاز متان

مشخصات فنی ماژول تشخیص گاز متان MQ-4 :

 • دقت بالا
 • قابلیت تنظیم با پتانسومتر 
 • مقدار مقاومت MQ4 در برابر گازهای مختلف متفاوت است.
 • نیاز به منبع تغذیه: ۵ ولت
 • نوع رابط: آنالوگ
 • تعریف Pin: 1-خروجی ۲-GND 3-VCC
 • حساسیت بالا به CH4
 • واکنش سریع گاز طبیعی به الکل
 • حساسیت کمی به الکل ، دود
 • پاسخ سریع
 • عمر پایدار و طولانی
 • مدار درایو ساده

مطالب مشابه: