آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق | قسمت ۳

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره آشنایی با سیستم اعلام حریق و اطفای حریق ( اسپرینکلر )  توضیح خواهیم داد.

کاشف های نمونه بردار هوا

نمونه هوای محل را به طور مداوم می مکد و غلظت گازهای خاص یا محصولات حریق را اندازه گیری می کند.

اعلام حریق

اعلام حریق توسط سیستم های اطفای حریق

 • این سیستم ساکنین ساختمان و یا آتش نشانی را از حریق احتمالی باخبر می نماید.
 • به این وسیله اطمینان می دهد که اشخاصی از جریان یافتن آب بر اثر یک تخلیه اتفاقی آگاه می شوند.

اعلام های کاذب، ناخواسته وایذایی

 • اعلام های کاذب شیطنتی توسط بعضی از افراد به طور عمدی در زمانی که حریقی وجود ندارد سیستم فعال می شود.
 • اعلام های ناخواسته زمانی که سیستم با یک شرایطی که حریق واقعی نیست، فعال می شود.
 • اعلام های ایذایی توسط دستکاری در یکی از بخش های سیستم اعلام حریق ایجاد می شود.

وسایل هشدار دهنده حریق

 • یک سیگنال صوتی وقتی سیستم فعال می شود تولید می نماید.
 • بعضی سیگنال ها با یک الگوی سه زمانی یک  پیام ضبط شده را پخش می کنند.
 • در بسیاری از سیستم های جدید با وسایل اعلام بصری همراه می  باشند.

سایر قابلیت های سیستم کشف و اعلام حریق

 • قادر است سایر تجهیزات ساختمان مانند سیستم هواسازها، درهای حریق و ‌آسانسور ها کنترل نماید.
 • پرسنل مسئول آتش نشانی باید از سایر تجهیزات ساختمان که تحت کنترل سیستم کشف واعلام حریق هستند، آگاه باشند.

سیستم های هشدار دهنده اعلام حریق

 • تقریبا تمامی سیستم های اعلام حریق در فشاها منطقه بندی می شوند.
 • در سیستم کد دار، منطقه بندی نه تنها توسط تابلوی مرکزی اعلام حریق بلکه از طریق وسایل هشادار دهنده حریق نیز مشخص می شود.
 • سیستم ها می توانند به چهار نوع تقسیم بندی شوند: سیستم های اعلام بدون کد، سیستم های اعلام بدون کد منطقه بندی شده، سیستم های اعلام کد دار منطقه بندی شده و سیتم های اعلام کد دار فرمانده.
سیستم های اعلام بدون کد
 • تابلوی مرکزی از محل دقیقی که در ساختمان سیستم اعلام فعال شده، هیچ گونه اطلاعات مشخصی ندارد.
 • نوعا یک زنگ یا یک آژیر را بصدا در می آورد.
 • پرسنل آتش نشانی در داخل ساختمان جستجو می کند تا کاشفی که اعلام حریق نموده را پیدا کند.
سیستم اعلام حریق بدون کد منطقه بندی شده
 • اکثر سیستم های معمول به ویژه در ساختمان های جدید از این نوع هستند.
 • ساختمان به مناطق متعددی تقسیم بندی شده است، اغلب به وسیله طبقات یا جناح ها(بال ها).
 • تابلوی اعلام مرکزی منطقه ای که در آنجا یک وسیله ای فعال شده است، نشان می دهد.
سیستم اعلام کددار منطقه بندی شده
 • علاوه بر دارا بودن تمامی مشخصه های سیستم اعلام منطقه بندی، نشان می دهد که کدام منطقه در سیستم پیام دهنده خطر فعال شده است.
 • بیمارستان ها اغلب از این نوع سیستم استفاده می کنند.
سیستم های اعلام کد دار فرمانده
 • سیستم های هشدار دهنده صوتی علاوه  بر اعلام حریق برای اهداف دیگر نیز استفاده می شود.
 • اکثر این سیستم ها با سیستم های مدرن سخنگو جایگزین شده اند که از سیگنال های اعالم حریق با الگوی سه زمانی استفاده می کننده و قادر به آدرس دهی عمومی هستند.
آگاه سازی آتش نشانی ۱ از ۴
 • سیستم های کشف و اعلام حریق بر اساس چگونگی آگاه سازی نیروی آتش نشانی از وقوع حریق به پنج نوع تقسیم می شوند.
 • سیستم های اعلام کننده محلی
 • سیستم کنترل از ایستگاه
 • سیستم های کمکی
 • سیستم های اختصاصی مالک
 • سیستم ایستگاه مرکزی کامپیوتری
آگاه سازی آتش نشانی ۲ از ۴
 • سیستم اعلام کننده محلی آتش نشانی را آگاه نمی سازد.
 • سیستم اعلام فقط متصرفین داخل ساختمان را با صدا آگاه می کند.
 • سیستم کنترل از ایستگاه سیگنال مستقیما به آتش نشانی ارسال می شود یا یک مانیتور محلی دیگر از طریق خط تلفن یا خط رادیویی نصب است.
آگاه سازی آتش نشانی ۳ از ۴
 • سیستم های کمکی سیستم اعلام حریق سلختمان با یک جعبه اعلام اصلی در بیرون ساختمان ارتباط متقابل دارند.
 • سیستم اختصاصی مالک سیستم اعلام حریق ساختمان مستقیما به مرکز کنترل نظارت مرکزی شخصی ساختمان متصل است و توسط مالک فعال می شود.

آگاه سازی آتش نشانی ۴ از ۴
 • سیستم کامپیوتری ایستگاه مرکزی سه قسمتی، وسیله نظارت جانبی که سیستم های اعلام حریق چندگانه را نظارت می نمایند.
 • یک سیستم اعلام حریق فعال شده، یک سیگنال را به وسیله خط تلفن یا بیسیم به ایستگاه مرکزی ارسال میدراد.
 • پرسنل در ایستگاه مرکزی سپس نیروی آتش نشانی مناسب را برای حریق اعلام شده آگاه می سازند.
سیستم های اطفاء حریق
 • شامل سیستم های اسپرینکلر اتوماتیک، سیستم های شبکه لوله آب آتش نشانی و سیستم های اطفایی خاص مانند سیستم های پودر خشک شسیمیایی می شود.
 • آگاهی از نحوه عملکرد این سیستم ها بسیار مهم است زیرا آن ها می توانند بر عملکرد حریق تاثیر بگذارند.
سیستم های اسپرینکلر اتوماتیک
 • در اکثر سیستم های اسپرینکلر اتوماتیک، هدهای اسپرینکلر زمانی که به اندازه دمای از پیش معین شده حرارت دیده باشند یکی یکی باز می شوند.
 • یکی از فواید مهم سیستم اسپرینکلر آن است که می تواند هم به عنوان یک سیستم کشف و اعلام حریق و هم سیستم اطفاء حریق عمل کند.
بخش های مختلف سیستم اسپرینکلر اتوماتیک
 • چهار بخش اصلی دارد:
 • هدهای (نازل ها) اتوماتیک اسپری کننده
 • لوله کشی
 • شیرهای کنترلی
 • یک منبع تغذیه آب که می تواند شامل پمپ آب آتش نشانی باشد یا نباشد.

اسپرینکلر

هدهای اسپرینکلر اتوماتیک
 • در انتهای سیستم اسپرینکلر قرار می گیرد.
 • از اجزای ذیل تشکیل می شود:
 • یک بدنه، که شامل یک سوراخ باز(دهانه) می باشد.
 • یک مکانیزم آزاد سازی که یک درپوش را در روی دهانه(سوراخ) نگاه می دارد.
 • یک صفحه پخش کننده که آب را به صورت یک الگوی اسپری هدایت می کند.

هدهای اسپرینکلر با نوار ذوب شونده
 • از یک آلیاژ فلزی لحیم مانند که در یک دمای خاص ذوب می شود، استفاده شده است.
 • نوارآلیاژی به قسمت های فلزی دیگر که درپوش را در جای خود نگه می دارند، متصل می شود.
 • وقتی به دمای طراحی شده رسید، لحیم ذوب شده و ارتباط قطع می شود و درپوش آزاد می گردد.

کاربران گرامی برای مشاهده قسمت اول مقاله آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق کلیک کنید.

کاربران گرامی برای مشاهده قسمت سوم مقاله آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق کلیک کنید.

برای خرید دتکتور کلیک کنید.

برای خرید اسپرینکلر کلیک کنید.

 

در ادامه با مشاهده این فیلم با نحوه عملکرد اسپرینکلر بیشتر آشنا خواهید شد…

 

 

مطالب مشابه: