آموزش اطفاء حریق با کپسول های آتش نشانی -قسمت سوم

در این بخش از مقالات مهام مارکت به آموزش اطفاء حریق با کپسول های آتش نشانی و سیستم های اطفاء حریق مانند جعبه آتش نشانی و سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار می پردازیم.

 

 

اهمیت کپسول های آتش نشانی :

 

کپسول های آتش نشانی برای حذف حداقل یکی از این 3 مورد (اکسیژن، ماده ی سوختنی و دما طراحی شده اند.یکی از راههای کنترل آتش،سردکردن ماده سوختی تا زیر نقطه اشتعالش است و آب یکی از بهترین راهها برای این کار است تا سیکل سوختن قطع شود. برای حذف اکسیژن باید به وسیله ای آتش را خفه کنید تا هوا به آن نرسد که بهترین راه پوشاندن آتش با یک پتوی سبک و یا ریختن مواد غیر قابل اشتعال از قبیل شن روی آتش است. حذف ماده سوختنی که یکی دیگر از روشهای کنترل آتش است راه دشوارتری است. مثلا وقتی منزلی آتش می گیرد ، ماده سوختنی در حقیقت خود خانه و وسایل آن است که حذف آن بسیار دشوار است و تنها وقتی حذف می شود که کل آن سوخته باشد.

 

 

روش کلی استفاده از یک کپسول آتش نشانی:

 

برای استفاده از کپسول های آتش نشانی باید ضامن کپسـول را کشـیده و اهرم آن را فشار داد. این اهرم یک میله را فشـار مـی دهـد تـا شـیر فنری را به پایین فشار دهد و مسیر خروجی را باز کنـد. گـاز فشـرده شده بر اثر فشار کم محیط رها می شود . این امر موجب می شود که مواد موجود در کپسول با نیروی قابل ملاحظه ای از مخزن به دهانـه خروجی منتقل شده، خارج شود.

 

روش درست استفاده کردن از کپسول آتش نشانی این است که آن را مستقیماً روی سوخت هدف گیری و روی تمامی سوخت پخش کنید. اگر فقط شعله ها را هدفگیری کنید نتیجه مطلوبی نمی گیرید.

 

از کپسول های آتش نشانی تنها در آتش سوزی های مختصر (لحظات ابتدایی شروع حریق) می توان بهره گرفت. زیرا حاوی مقدار کمی از مواد خاموش کننده آتش هستند. در آتش سوزی های بزرگتر نیاز به تجهیزات بزرگتری از قبیل کپسولهای آتش نشانی بزرگ (چرخدار) و یا ماشین آتش نشانی و افرادی متخصص است که بدانند هر آتشی باید به وسیله چه چیزی فرو نشانده شود.

 

یک کپسول آتش نشانی می تواند نجات دهنده فوق العاده گرانبهایی برای زندگی شما محسوب شود. پس بهتر است حتما در منزل خود از کپسول آتش نشانی نیز به عنوان یک وسیله ضروری زندگی استفاده کنید و پیش از هر چیز به دستورالعمل و تصاویر روی آن توجه کنید تا بدانید مربوط به چه نوع آتش سوزی هایی است.

 

 

 

چگونه یک کپسول آتش نشانی مناسب انتخاب کنیم؟

 

برای انتخاب یک کپسول مناسب باید به نکات متعددی توجه کرد:

1 .موادی که در محیط باعث بروز آتش سوزی شده اند.
2 .شدت آتش سوزی و سرعت انتشار آتش.
3 .تناسب کپسول ها برای شرایط موجود.
4 .کاربرد آسان.
5 .در دسترس بودن افراد آشنا به کار کپسول.
6 .شرایط محیطی از جمله دما، باد، جریان هوا، وجود بخارات خطرناک و…
7 .مسائل مربوط به سالمتی و ایمنی کاربر.

8 .لزوم نگهداری و حفاظت از کپسول.

 

 

آزمایش و نظارت بر کپسول های آتش نشانی

 

کپسول های آتش نشانی باید در هنگام نصب و بعد از آن ، هر 30 روز یکبار مورد بازرسی قرار گیرند.

 

 

فایر باکس یا جعبه آتش نشانی

 

استاندارد نصب جعبه آتش نشانی

 

جعبه آتش نشانی باید در مناطقی نصب گردد که مورد دید همگان باشد. بهترین مکان ها برای نصب جعبه آتش نشانی در نزدیکی ورودی ها و خروجی ها است. در پشت دیواره ها و یا شکاف ها نصب نگردد تا در موقع لزوم بتوان از آن به نحو احسن استفاده شود. اصولا جعبه آتش نشانی در پله های فرار، پاگردها، درب ورودی ساختمان ها و دالن ها و …. نصب می گردد. هر جعبه آتش نشانی باید حداقل شعاع 20 متر از اطراف خود را پوشش دهد. لازم بذکرست حداکثر فاصله بین جعبه های آتش نشانی نصب شده نبایستی بیش از 30 متر باشد. باید توجه شود که لوله انتقال دهنده آب در سیستم تر حتماً به شیر اصلی آب شهری وصل باشد و فشار الزم در بالاترین نقطه از 2 اتمسفر کمتر نباشد و قطر لوله های بالا دهنده نباید کمتر از 2 اینچ باشد حداکثر فاصله نصب قرقره های آتش نشانی از دیگر همانند جعبه آتش نشانی سی متر می باشد. کشف و اعلام به موقع آتش سوزی میتواند از وارد آمدن صدمات به افراد و از بین رفتن سرمایه جلوگیری نماید. روشها و وسایل اعلام خطر متنوع بوده و بنا به امکانات مالی و اهمیت موضوع، یکی از روشهای دستی یا اتوماتیک استفاده میگردد.

 

 

 

روش دستی اعلام حریق:

 

دراین روش، کشف و اعلام حریق توسط افراد شاغل یا ساکنین انجام میگردد. مزایای این روش ارزانی و سادگی آن است. سیستمهای خبردهی دستی مبتنی بر امکانات موجود درمحل بوده و شامل موارد زیر است:

الف- اعلام دستی ازطریق آژیردستی: این وسایل جزو روشهای قدیمی بوده و امروزه متداول نمی باشند. فرد دستگیره آژیر دستی را چرخانده و در اثر چرخش آن آژیر به صدا در می آید.

ب- اعلام توسط سیستم الکتریکی: دراین روش به فواصل مختلف کلیدهای مخصوص که دارای درپوش شیشهای میباشند نصب میگردد. معمولا کنار این کلیدها چکش مخصوصی نیز قرار دارد که پس از شکستن شیشه به طور خودکار یا توسط فشاردادن شستی آن، آژیرهای اعلام حریق به صدا در می آیند. دراین حالت ممکن است چراغهای هشداردهنده نیز روشن گردد یا مرکز عملیات آتشنشانی با توجه به کد مربوط با خبر گردد.

ج- اعلام توسط بلندگو: تنها تفاوت آن با روش قبلی، امکان ارسال پیام از طریق بلندگو یا آژیر توسط سیستم صوتی واحد است.

د- استفاده ازتلفن: تلفن به فواصل مناسب درکارگاه نصب شده و شماره مرکز آتشنشانی روی آن قید شده است. در برخی کارگاه ها کنارجعبه F تلفن جهت مکالمه پیش بینی می شود.

 

سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار

 

بطور کلی منظور از طراحی، ساخت و نصب سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار ، کشف و اعلام حریق بطور خودکار برای آشکارسازی آتش سوزی در مراحل اولیه وقوع آن است تا با کشف بموقع آتش بتوان:

– افراد را از وقوع خطر آگاه کرد.
– برای فرار و نجات کسانی که در معرض خطر قرار دارند اقدام کرد.
– اقدامات اطفایی به موقع و درخواست کمک از سازمان های آتشنشانی را انجام داد.

– سیستم های اطفایی را فعال نمود و درنهایت باعث کاهش خسارات احتمالی و تلفات جانی شد.
– سیستم اتوماتیک شامل کاشفهای حریق، کابل های رابط و منبع تغذیه است. این سیستم بدلیل حساسیت بالا می تواند در مراحل اولیه، آتش را شناسایی و به مرکز کنترل واعلام حریق، گزارش نماید.

 

 

انواع سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار

 

الف- سیستمهای اعلام حریق موضعی (خانگی): معموال نسبت به دود حساس بوده و دارای یک آژیر کوچک در داخل کاشف است و از باتری یا برق شهر تغذیه میکند. این سیستمها را میتوان در ساختمانهای یک طبقه مورد استفاده قرار داد مشروط به اینکه بطور صحیح نصب و بموقع سرویس شوند. کاشفهای حریق موضعی را نباید در ساختمانهای بیش از یک طبقه و یا در یک فضای دوبلکس بکار گرفت.

ب- سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار متعارف (معمولی): این سیستمها از یک مرکز کنترل کننده و صفحه نشان دهنده، شستیها، کاشفها، و وسایل هشداردهنده حریق تشکیل شده اند. مرکز کنترل این سیستم از برق شهر تغذیه شده و به برق باتری هم مجهز است.

این دستگاه ها معموال از 1 تا 32 مدار ساخته میشوند و هر مدار به وسیله دو رشته سیم که بر روی آنها تعدادی کاشف و شستی اعلام حریق نصب می شود یک منطقه را پوشش می دهد.

ج- سیستم های کشف و اعالم حریق خودکار با قابلیت آدرس دهی: این سیستمها از یک مرکز کنترل کننده و صفحه نشان دهنده، شستیها، کاشفها و وسایل هشداردهنده حریق تشکیل شده اند.
مرکز کنترل این سیستم از برق شهر تغذیه شده و به برق باتری هم مجهز است. این دستگاه ها معمولا از 1 تا 8 مدار ساخته می شوند. در این سیستم مدارها بصورت حلقوی هستند، یعنی دو رشته سیم از خروجی هر مدار خارج و پس از نصب کاشفها و شستیها بر روی آن مجددا وارد ورودیهای مدار در دستگاه مرکزی می شوند و تشکیل یک حلقه (لوپ) را می دهند. این سیستمها قادر به تشخیص علایم ارسال شده از هریک از کاشفهای حریق و شستیهای اعلام حریق با قابلیت مشخص کردن محل دقیق کاشفها و یا شستی هایی که علایم حریق را ارسال کرده اند، می باشند. امتیاز این سیستم ها نسبت به سیستم های متعارف یا معمولی در دقت تشخیص علایم کاذب و نشان دادن مکان دقیق کاشف یا شستی است.

 

 

سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار غیر آنالوگ:

 

– در این سیستم تصمیم گیرنده اصلی در اعلام حریق کاشف است.

 

سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار آنالوگ:

 

– در این سیستم تصمیم اصلی به عهده مرکز کنترل است.

 

سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار پیشرفته:

 

در این سیستم علایم دریافتی از کاشفها توسط مرکز پردازش اطلاعات با اطلاعات از پیش ذخیره شده در دستگاه مرکزی مقایسه شده که در صورت مطابقت با وضعیت حریق، اعلام حریق می کند.

 

برای مشاهده و خرید انواع کپسول های آتش نشانی کلیک نمایید…

برای مشاهده و خرید انواع جعبه آتش نشانی کلیک نمایید…


مطالب مشابه: