آموزش اطفاء حریق با کپسول های آتش نشانی -قسمت پنجم

در این بخش از مقالات مهام مارکت به آموزش اطفاء حریق با کپسول های آتش نشانی و معرفی  مرکز کنترل و اعلام حریق می پردازیم.

 

 مرکز کنترل و اعلام حریق

 

 مرکز کنترل و اعلام حریق به سیستم سخت افزاری و نرم افزاری اطلاق می شود که اعلام حریق ابتدا به آن مرکز ارسال شده و تصمیم گیری برای اعلام و هدایت عملیات اطفای صورت می گیرد. حداقل قابلیت های  مرکز کنترل و اعلام حریق که باید بصورت تمام وقت فعال باشد شامل موارد زیر است:

  • بین سیستم کشف و وسایل اعلام خطر به شاغلین یا ساکنین ارتباط برقرار نماید.
  • بین سیستم کشف و اطفای حریق ارتباط برقرار نماید.
  • معایب سیستم کشف و اعلام را درک و نشان دهد.
  • نقاط وقوع حریق را روی تابلو نشان دهد.

 

 

 

مرکز کنترل و اعلام حریق باید در یک تابلو یا تابلوهایی که طبق استاندارد ساخته شده باشند جای گیرد. برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار، بخش فوقانی محفظه تابلو نباید بجز محل ورود کابل منفذ دیگری داشته و محل عبورکابل نیز باید درزبندی گردد. هدایت مرکز کنترل و اعلام حریق می تواند بطور اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک باشد.

درنوع نیمه اتوماتیک اطلاعات بایستی توسط اپراتور دریافت و تصمیم لازم اتخاذ گردد.

 

– راههای دریافت اطلاعات منحصر به کلیدهای شستی اعلام حریق یا کاشف نمی باشد، بلکه تلفن و خطوط کامپیوتری نیز میتواند راه دریافت اطلاعات باشد. در سیستم اتوماتیک، مرکز بایستی قابلیت دریافت و پردازش اطلاعات را داشته باشد و بتواند بطور متناسب تصمیم گیری، رهبری و عملیات اطفای را هدایت نماید. برای اعلام خطر به شاغلین همواره نیاز به مرکز کنترل و اعلام حریق نیست بلکه یک سیستم ساده آژیر یا زنگ که متصل به کلید اعلام باشد نیز میتواند افراد را آگاه نماید.

– درمرکز اتوماتیک اعلام حریق لازم است که کلیه ناحیه های حریق بر روی تابلو مربوطه دارای نشانگر بوده و هنگام رسیدن پیام الکتریکی ازکاشف های هر ناحیه، درصورت لزوم آژیرصوتی نیز به صدا در آید. هنگام عادی بودن وضعیت، چراغ هر محدوده با رنگ سبز، هنگام حریق، چراغ قرمز و در صورت نقص سیستم، چراغ زرد مربوط به هر ناحیه روشن گردد. در صورتیکه علایم نوری نشانگرها چشمک زن باشد، بایستی دورههای روشن و خاموش شدن آن کمتر از 25/0 ثانیه نباشد. الزم است منبع تغذیه الکتریکی مناسب که بتواند همواره سیستم را درحال کار نگه دارد، پیشبینی شود و علاوه بر برق شهر منبع اضطراری   UPS در نظر گرفته شود. باتری این منبع باید برای یکصد ساعت، دستگاه را پشتیبانی نماید.

 

– پیام های اعلام حریق می تواند برای ساکنین، شاغلین، گروه عملیاتی یا سیستم های عملیاتی اطفای حریق ارسال گردد. پیامها می تواند بصورت صوتی، نوری یا ترکیبی از این دو باشد.  ویژگی های مهم یک سیستم پیام خطرحریق شامل موارد زیر می باشد:

  •  در هر محل باید حداقل 2 دستگاه خبرکننده وجود داشته باشد تا در صورت خرابی یکی از آنها عمل نماید
  •  درسیستم اعلام بایستی روش و وسیله مورد نظربرای ساکت کردن خبرکننده پیش بینی شود، بطوری که برای دفعات بعد آماده استفاده گردد.
  • تراز فشار صوت تولید شده توسط مولد خبرکننده نباید از صدای محیط کمترباشد، بهتر است تراز فشارصوت 5 dB از صدای محیط بیشتر باشد. درصورتی که  تراز فشار صوت محیط فوق العاده بالا باشد باید مولد صوتی درخارج کارگاه نیز نصب گردد. بالا بودن تراز فشار صوت مولد همیشه مطلوب نیست.
  •  برای مکان هایی که افراد ناشنوا اشتغال، سکونت یا تردد دارند لازم است از پیامهای نوری استفاده شود.
  • در محیطه های خاص مانند بیمارستان، آسایشگاه و امثال آن لازم است از پیامهای نوری به همراه پیام صوتی مناسب استفاده شود تا باعث اضطراب و ترس نگردد. پیام نوری می تواند چراغ گردان یا چراغهای قرمز علامتدار یا حروفدار باشد و در محلی نصب گردد که در معرض دید اکثریت افراد باشد.

 

شستی اعلام حریق در سیستم اعلام حریق:

 

در این روش به فواصل مختلف کلید های مخصوص Push Button که دارای در پوش شیشه ای می باشند، نصب میگردد. پس از شکستن شیشه بطور خودکار یا توسط فشار دادن شستی آن، آژیرهای اعلام حریق بصدا در می آید.

 

موارد زیر در نصب شستی های اعلام حریق باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- طرز بکار انداختن همه آنها به یک گونه و آسان می باشد.

۲- به نحوی استقرار یابد که فرد مجبور نباشد بیش از 20 متر طی مسافت و آنرا بصدا در آورد.

۳- بارز و مشخص بوده و خالی از هرگونه مانع باشد ( نور کافی در روز و شب داشته باشد)

۴- در ارتفاع 140 سانتیمتری از سطح کف نصب گردد.

۵- در محلی باشد که فردی که می خواهد آن را بکار اندازد بی جهت در معرض خطر قرار نگیرد.

۶- محل نصب در مسیر های خروجی اضطراری و در انتهای راهرو و در محلهای خروج که بسمت بیرون منتهی می گردند باشد .

۷- رنگ محل نصب با رنگ خود شستی متضاد باشد. (رنگ شستی اعلام حریق باید قرمز باشد)

۸- شستی های نصب شده در سیستم اعالم حریق در ورودی راه پله ها و معابر خروج اضطراری می تواند در منطقه بندی جداگانه و یا هر یک در مدار همان منطقه قرار گیرد.

 ۹- باید در محلی نصب شوند که از حرارت، رطوبت، فرسایش و آسیب های فیزیکی و انواع حشرات مصون باشند.

۱۰- برای هر طبقه دست کم یک شستی نصب شود .

۱۱- در صورت نیاز تابلوی راهنمای محل در بالای سر هر کلید تحت عنوان ( کلید اعلام حریق) نصب شود.

 

 

برای مشاهده و خرید انواع اسپرینکلر کلیک نمایید…

برای مشاهده و خرید انواع جعبه آتش نشانی کلیک نمایید…

برای مشاهده و خرید انواع کپسول آتش نشانی کلیک نمایید…


مطالب مشابه: