آژیرها در سیستم اعلام حریق

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره آژیرها در سیستم اعلام حریق توضیح خواهیم داد.

جهت آگاهی متصرفین از وقوع حریق تجهیزات هشدار دهنده در بخش های مختلف بنا نصب می شوند.

حداقل سطح صوت ۶۵ دسی بل و در اتاق خواب ها ۷۵ دسی بل.

انتخاب آژِیر حداقل از نوع

۹۵ دسی بل و حداکثر ۱۱۰ دسی بل الزامی است.

لازم به ذکر است، درب مقاوم در برابر حریق ۲۵ دسی بل و درب معمولی ۱۵ دسی بل باعث کاهش شدت صدا می گردد.

میزان شدت صوت می بایست شامل یکی از ۲ شرط زیر باشد:

  • ۱۵ دسی بل بیشتر از صدای میانگین محیط
  • ۵ دسی بل بالاتر از بیشترین صدای تولید شده در مدت ۱ دقیقه

ارتفاع نصب: حداقل ۲۲۹ سانتی متر و حداقل فاصله با سقف ۱۵ سانتی متر.

در فضاهای که صدای آژِیر باعث ناراحتی افراد (سالخورده) می شود یا افراد ناشنوا هستند، استفاده از نوع بصری الزامی می باشد.

جهت آگاهی متصرفین از وقوع حریق تجهیزات هشدار دهنده در بخش های مختلف بنا نصب می شوند.

حداقل سطح صوت در محیط های معمولی ۶۵ دسی بل و د راتاق خواب ها ۷۵ دسی بل می باشد.

تن صدای هشدار دهنده سیستم اعلام حریق باید متمایز از صدای دیگر وسایل هشداری باشد.

انتخاب آژیر حداقل از نوع ۹۵ دسی بل و حداکثر ۱۲۰ دسی بل الزامی است.

لازم به ذکر است، درب مقاوم در برابر حریق ۳۰ دسی بل و درب معمولی ۲۰ دسی بل باعث کاهش شدت صدا می گردد.

 

سیستم اعلام حریق

 

فرکانس صدای تولید شده توسط آژیر باید بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز باشد.

میزان شدت صوت می بایست شامل یکی از ۲ شرط زیر باشد:

  • ۱۵ دسی بل بیشتر از صدای میانگین محیط
  • ۵ دسی بل بالاتر از بیشترین صدای تولید شده در مدت ۱ دقیقه
  • حداکثر ارتفاع مجاز جهت نصب هشدار دهنده اعلام حریق ۲ متر از کف زمین می باشد.
  • ارتفاع مجاز نوع بصری: ۲۰۳ الی ۲۴۴ سانتی متر

در فضاهای که صدای آژِیر باعث ناراحتی افراد (سالخورده) می شود یا افراد ناشنوا هستند، استفاده از نوع بصری الزامی می باشد.

 

برای خرید سیستم های اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: