انواع روش تخلیه محصولات احتراق و برنامه های ۱۵ گانه پیشگیری از مرگ خاموش

همانطور که در این بخش از مقالات آتش نشانی در مهام مارکت می خوانید درباره انواع روش تخلیه محصولات احتراق و برنامه های ۱۵ گانه پیشگیری از مرگ خاموش توضیح خواهیم داد.

 

انواع روش تخلیه محصولات احتراق

 

سیستمی که تخلیه محصولات احتراق بطور طبیعی صورت می ‌پذیرد و مکش در آن بخاطر اختلاف درجه حرارت محصولات احتراق نسبت به محیط خارج می ‌باشد.

در حقیقت در این سیستم از آنجائیکه وزن ستون گازهای حاصل از احتراق داخل دودکش از وزن ستون معادل هوای بیرون کمتر است ، این تفاوت وزن نیروی لازم برای بیرون راندن محصولات حاصل از احتراق را فراهم می سازد.

تخلیه محصولات احتراق بصورت اجباری (Mechanical Draught)

محصولات احتراق بصورت اجباری توسط فن تخلیه می ‌شوند.

 

برنامه های ۱۵ گانه پیشگیری از مرگ خاموش

 

 1. ترویج “بازدید ادواری با تاکید بر بازدید قبل از فصل سرما” توسط سرویسکاران مجاز
 2. آموزش ایمنی با همکاری سازمان های مرتبط و رسانه ها و راهکارهای ایمن بهینه سازی
 3. برگزاری سمینارهای تخصصی برای دست اندرکاران ایمنی ساختمان
 4. ترویج جایگزینی وسایل گازسوز فرسوده بالای ۱۰ سال و تعیین عمر مفید قانونی
 5. پیگیری اجرایی شدن مبحث ۲۲ (نگهداری): الزام بازدیدهای ۲ ساله دودکش ها و لوله کشی گاز
 6. پیگیری تسریع در بازنگری مبحث ۱۷ و رفع ابهامات و مغایرت ها و پیشنهاد پکیج روم
 7. پیگیری اجباری شدن استانداردهای ملی دودکش های فلزی تک جداره و دوجداره
 8. پیگیری تدوین استاندارد دودکش های مصالح ساختمانی
 9. ترویج محصولات گازسوز “محفظه احتراق بسته یا هرماتیک”
 10. پیگیری شفاف سازی قانونی الزام نصب پکیج و آبگرمکن قبل از تحویل ساختمان
 11. پیگیری اصلاح و اجرای سیستم گرمایشی مطابق با طرح تاسیسات بویژه در مسکن مهر
 12. حساس سازی جامعه نسبت به “دودکش های نا ایمن”
 13. حساس سازی جامعه نسبت به “تامین هوای تازه” برای تجهیزات گازسوز و ساکنین
 14. ترویج استفاده از دستگاه های هشدار دهنده استاندارد CO detector
 15. افزایش انتظارات جامعه از سطح ایمنی ساختمان ها

مطالب مشابه: