انواع ماژول سنسور های تشخیص نشت گاز

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره انواع ماژول سنسور های تشخیص نشت گاز و ماژول سنسور نشت گاز MQ-2  توضیح خواهیم داد.

انواع ماژول سنسور های  نشت گاز

۱- سنسورMQ-2 :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و دود

۲- سنسورMQ-3 :
حساس به گازهای طبیعی – متان

۳-سنسورMQ-4 :
حساس به گازهای طبیعی – متان

۴-سنسورMQ-5 :
حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۵- سنسورMQ-6 :
حساس به گازهای LPG – Propane – iso – butane

۶- سنسورMQ-7 :
حساس منواکسید کربن

۷- سنسورMQ-8 :
حساس به هیدروژن و گازهای ایجاد شده از سوختن

۸- سنسورMQ-9 :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

۹- سنسورMQ214 :
حساس متان

۱۰- سنسورMQ216 :
حساس به کلیه گازها و گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۱- سنسورMQ306A :
حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۲- سنسورMQ307A :
حساس منواکسید کربن

۱۳- سنسور MQ309A :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

١۴- سنسورMQ137

١۵-سنسورTGS4161 گاز CO2

آشنایی با ماژول سنسور نشت گاز MQ-2

MQ2 یک سنسورگاز است که حساس به کلیه گازهای مشتعل و دودمی باشد و از ویژگی های آن می توان حساسیت بالا ، راه اندازی و کارکرد آسان ، سرعت پاسخ دهی خوب و قیمت مناسب را نام برد.

سنسور نشت گاز MQ-2

مواد حساس سنسورگازی MQ – ۲ sno۲ است که با رسانایی پایین در هوای پاک،  وقتی گاز قابل احتراق وجود داشته باشد ، رسانایی سنسورهمراه با غلظت گاز افزایش می‌یابد . لطفا ً از electrocircuit ساده استفاده کنید و تغییر هدایت را به سیگنال خروجی مربوط به غلظت گاز تبدیل کنید .
MQ – ۲ سنسورگازی sensitity بالایی به LPG ، پروپان و هیدروژن دارد و همچنین می‌تواند  با هزینه کم برای متان و دیگر بخار قابل‌اشتعال استفاده شود، و برای کاربردهای مختلف مناسب است.

مشخصات ماژول سنسور نشت گاز MQ-2

  • حساسیت خوب نسبت به گاز بی‌اثر در دامنه وسیع
  • حساسیت بالا نسبت به LPG ، پروپان و هیدروژن
  • عمر طولانی و هزینه پایین
  • مدار درایو ساده
کاربرد ماژول سنسور نشت گاز MQ-2
  • ردیاب نشت گاز خانگی
  • ردیاب گاز قابل احتراق صنعتی
  • ردیاب گاز قابل حمل
دیتا شیت سنسور MQ-2