انواع شیر حساس به زلزله از نظر عملکرد

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره انواع شیر حساس به زلزله از نظر عملکرد توضیح خواهیم داد.

 

شیرهای زلزله در این خصوص دو دسته اند:

 

  1. شیرهای سوپاپی : تمام شیرهای دنده ای از نوع سوپاپی هستند. بعضی از شیرهای بالاتر از ۴ اینچ نیز در این دسته جای می گیرند. در این شیرها همانند شکل ابتدا درپوش روی شفت را باز کنید و شفت فعال را تا انتها بکشید و به آرامی رها کنید.

 

شیر حساس به زلزله

 

نکته احتیاطی: شفت سوپاپ شیرهای سوپاپی را به هیچ وجه در جهت مخالف جهت فعال سازی فشار ندهید. این عمل ممکن است باعث صدمه جدی به شیر شود. شیرهای مکانیکی به صورت دستی بسته نمی شوند. آنها فقط به شتاب ناشی از حرکات نوسانی حساس می باشند.

۲٫ شیرهای چرخشی: شیر حساس به زلزله پایین تر از سایز ۶ اینچ با مگانیسم دیافراگمی چرخشی کار می کنند. در این شیرها همانند شکل ابتدا درپوش روی شفت را بازکنید و با گذراندن یک پیچ گوشتی از سوراخ انتهای شفت ریست، آن را ۹۰ درجه در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

در شیر حساس به زلزله فشار بالاتر از ۲ PSI به علت فشاز حبس شده پشت دیافراگم شیر، ابتدا باید فشار مذکور تخلیه شود. به این منظور یک شیر ونت روی شیر نصب شده است. قبل از عمل ریست ابتدا یکی از شیرهای قبل از شیرحساس به زلزله طنین را بسته و با باز نمودن شیر ونت ، گاز حبس شده را تخلیه نمایید. سپس شیر ونت را بسته و شیر را ریست (فعال) نمایید.

 

 

نکته احتیاطی: شفت ریست شیرهای چرخشی را به هیچ وجه در جهت عقربه های ساعت ( مخالف با جهت فعال شدن) نچرخانید. این عمل ممکن است باعث صدمه جدی به شیر حساس به زلزله شود. شیرهای مکانیکی به صورت دستی بسته نمی شوند. آن ها فقط به شتاب ناشی از حرکات نوسانی حساس می باشند.

 

برای خرید شیر حساس به زلزله مکانیکی از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.


مطالب مشابه: