انواع کپسول آتش نشانی و گروه بندی آتش

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره انواع کپسول آتش نشانی و گروه بندی آتش توضیح خواهیم داد.

اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر بکار می رود :

کپسول آتش نشانی

وسیله ای است که در هنگام وقوع آتش سوزی برای خاموش کردن یا کنترل آتش بکار می رود.
کپسول آتش نشانی، معمولاً از یک مخزن استوانه ای محتوی ماده ضد آتش تشکیل شده است که در هنگام عملکرد شیر کپسول در اثر فشار داخلی به سرعت تخلیه می شود.

کپسول آتش نشانی چند منظوره

نوعی از کپسول آتش نشانی است که به منظور خاموش کردن آتش ناشی از سوختن انواع مواد جامد و مایع اشتعال پذیر نظیر چوب،مواد پلیمری،بنزین و یا آتش سوزی تجهیزات الکتریکی کاربرد دارد.

کپسول آتش نشانی با پودر خشک شیمیایی

کپسول آتش نشانی است که در آن از یک پودر نرم و خشک شیمیایی نوع ۳ به عنوان ماده ضد آتش استفاده می شود. پودرمورد استفاده در این کپسول ها معمولاً از مواد شیمیائی با دانه بندی بسیار ریز که از اختلاط یک ماده شیمیایی به عنوان ترکیب اصلی و افزودنی هائی برای اصلاح خواص تشکیل شده است.

پودر خشک شیمیایی نوع ۳

براساس اصطلاحات و تعاریف مذکور در استاندارد ملی ایران شماره۳۴۳۴:سال۱۳۸۱پودری است که برای
خاموش کردن آتش گروه A,BوC استفاده میشود و معمولاً بر پایه مونوآمونیم فسفات می باشد.

گروه آتش A 

براساس گروه بندی مذکور در پیوست”پ” استاندارد ملی ایران شماره۳۴۳۴:سال۱۳۸۱ آتشی است که ناشی از سوختن مواد جامدی که ماهیت آلی دارند می باشد.عموماً در این گونه مواد سوختن با تشکیل ذغالی برافروخته همراه میباشد.

گروه آتش B 

براساس گروه بندی مذکور در پیوست”پ” استاندارد ملی ایران شماره۳۴۳۴:سال۱۳۸۱ آتشی است که ناشی از سوختن مایعات و جامداتی می باشد که به راحتی به مایع تبدیل می شوند.

گروه آتش  C 

براساس گروه بندی مذکور در پیوست”پ” استاندارد ملی ایران شماره۳۴۳۴:سال۱۳۸۱ آتشی است که
ناشی از سوختن موادگازی می باشد.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع خاموش‌ کننده‌‌ آتش نشانی

برای خرید کپسول های آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: