بخاری بدون دودکش

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره بخاری بدون دودکش توضیح خواهیم داد.

در واحد مسکونی، بخاری گازی بدون دودکش نباید تنها وسیله گرمایی موجود باشد.

پس در واحد تجاری می‌توان یک بخاری بدون دودکش با نصب دریچه تامین هوا به قطر حداقل ده سانتی‌متر گرد استفاده کرد.

علاوه بر ممنوعیت های مقرر (در صفحه، محدودیت های کاربری و نصب، … در فضاهای داخلی ساختمان های عمومی، نصب بخاری با سوخت گاز ممنوع است …) نصب در واحدهای مسکونی، اتاق خواب،حمام، توالت دستشویی، انباری ممنوع است.

ظرفیت گرمایی بخاری گازی بدون دودکش نباید بیشتر از ۷/۱۱ کیلو وات باشد.

همچنین، ظرفیت گرمایی نباید از ۲۱/۰ کیلو وات بر متر مکعب حجم اتاقی که دستگاه در آن قرار می‌گیرد، بیش‌تر باشد. اگر اتاق از طریق درب یا بازشوی دایمی مستقیما با فضای دیگر مرتبط باشد، برای محاسبه ظرفیت، می توان حجم این فضا را هم به حجم اتاق اضافه کرد.

حداکثر ظرفیت گرمایی ۲۱/۰ کیلو وات بر متر مکعب حجم اتاق

حداکثر ظرفیت گرمایی بخاری گازی بدون دودکش ۷/۱۱ کیلو وات

لذا حداکثر حجم اتاق،  ۷/۵۵ متر مکعب و با احتساب ارتفاع ۸/۲ ، حداکثر ۲۰ متر مربع فضا را برای نصب یک بخاری بدون دودکش مجاز می نماید.

 

بخاری بدون دودکش

 

همچنین، به ازای ۷/۱۱ کیلو وات، حداکثر مجاز گاز مصرفی، ۱ متر مکعب در ساعت بدست می آید.

ابعاد حداقل دریچه تامین هوای تازه، بازشو گرد به قطر ده سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

نصب، راه اندازی، بازدید ادواری بخاری بدون دودکش باید توسط کارشناس فنی شرکت سازنده صورت گیرد.

لذا، بعد از تایید سیستم لوله‌کشی و استفاده از بخاری گازسوز بدون دودکش، از مسولیت مهندس ناظر خارج است.

کوره هوای گرم مستقیم کوره هوای گرم با سوخت گاز بای مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب شود.

نصب کوره هوای گرم مستقیم در فضاهای زیر مجاز نیست.

الف) راهروهای دسترسی و هال آسانسورها در سالن اجتماعات، تاتر و سینما

ب) راهروهای خروج اضطراری سالن اجتماعات، تاتر و سینما

پس در راهروهای واحدهای تجاری مجاز است.

فاصله …کوره هوای گرم با … دیواره ۳۰۰، پرده و جدار سوختنی ۳۰۰، فضای دسترسی جلو ۴۵۰، زیر کوره تا کف ۱۵۰ میلیمتر…

رعایت ارتفاع مناسب: حافظت در برابر برخورد مستقیم باد گرم بصورت رهگذران، جهت دسترسی تعمیر، دست‌کاری عابرین

ایجاد حفاظ مناسب : محافظت از برخورد مستقیم بدن به سطوح گرم، عدم دسترسی توسط افراد غیر مسئول

تامین هوای تازه یا برگشت هوای کوره، از فضاهای زیر مجاز نمی‌باشد.

  1. حمام
  2. توالت و دستشویی
  3. آشپزخانه
  4. گاراژ
  5. فضاهای با خطر

ظاهراًاز پاسیو یا بالکن یا راه پله مجاز است.

آب‌گرم‌ کن باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب گردد. فاصله آب‌گرم‌کن با دیوارهای جانبی باید حداقل ۳۰ سانتی‌متر باشد.

ظرفیت ذخیره آب‌گرم‌کن باید دست کم برای هر واحد مسکونی یک خوابه ۷۵ لیتر، دو خوابه ۱۱۰ لیتر، سه خوابه ۱۵۰ لیتر، باشد.

آب‌گرم‌کن گازی فوری بدون مخزن ذخیره

ظرفیت آب‌گرم‌ کن برای واحدهای مسکونی یک و دو خوابه باید ۱۲ لیتر در دقیقه و سه خوابه و بیش تر دست کم ۱۹ لیتر در دقیقه باشد.


مطالب مشابه: