برخی از الزامات نصب دودکش

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره برخی از الزامات نصب دودکش توضیح خواهیم داد.

 

صاحب ملک یا ساختمان و یا نماینده قانونی او، مسئول نگهداری و بهره‌ برداری از سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان می‌باشد. (سیستم لوله کشی گاز ساختمان  شامل کلاهک‌ها در بام نیز می‌باشد.)

در انتخاب مسیر عبور دودکش‌های وسایل گازسوز باید احتمال نفوذ گازهای سمی حاصل از احتراق به فضاهای مجاور دیوارهای محل عبور دودکش‌ها، مورد توجه قرار گیرد و پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این خطر در هنگام طراحی دودکش‌ها به‌عمل آید.

پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از خطر در هنگام طراحی دودکش‌ها با استفاده از عایق کاری لوله با  عایق پشم شیشه قبل از پوشاندن روی لوله دودکش و نازک کاری ساختمان، به دو دلیل، اول گرم نگه‌داشتن لوله و کمک به گرم ماندن دود وخروج دود به صورت مکش طبیعی یا جابجایی طبیعی و دوم سبب جلوگیری از انتقال حرارت دودکش در طول مسیر به فضاهای مجاور دیوارهای محل عبور دودکش می‌گردد،که سبب ایجاد ترک در کاشی کاری در سمت آشپزخانه و دیوار گچی اتاق می شود، استفاده از تور سیمی برای محافظت و تثبیت پشم شیشه در حین نازک‌کاری. با توجه به اینکه دودکش در معرض ضربه‌های فیزیکی قرار می گیرد، باید با استفاده ازحفاظ مقاوم (رابیس و پلاستر با ملات سیمان و خاک نسوز به ضخامت حداقل سه سانتیمتر روی دودکش و در راستای ارتفاع دودکش) روی تور سیمی محافظ پشم شیشه در سمت اتاق (دیوار گچی) از وارد آمدن ضربه (نظیر نصب تابلو با میخ) به دودکش (که باعث ایجاد ترک در لوله دودکش و نشت دود و نفوذ گازهای سمی حاصل از احتراق به فضا می نماید) جلوگیری نمود. پوشاندن آن با مصالح ساختمانی مقاوم سبب حفظ ایمنی و دوام دودکش وعدم تخریب با گذشت زمان در محل تعبیه شده می‌باشد.

مسیر لوله‌ کشی گاز باید به نحوی انتخاب گردد که هیچگونه صدمه‌ای به سازه اصلی ساختمان وارد ننماید.

معمولأ در ساختمان‌هایی که لوله اصلی از سر علمک برای ورود به ساختمان از فضای باز مانند حیاط نمی‌گذرد و مستقیماً وارد پاگرد و راه‌پله می شوند، بخشی از ستون‌های بتنی را تخریب و در دل آن قرار می‌کیرند، بعضاً چهارچوب فلزی درب را سوراخ و از داخل آن عبور می کنند، همچنین برای ساپورت لوله‌ها پس از تخریب بتن تیر و پوتر یا تیرچه سقف و نمایان کردن میلگرد، آویز ساپورت را به آن جوش می‌دهند ویا برای عبور دودکش تیرو پوتر تخریب می‌گردد.

به‌ ازای‌ هر زانوی ْ۹۰ در دودکش ، لازم ‌است به ارتفاع بخش ‌عمودی اضافه‌ گردد.پاستفاده از زانوهای متوالی برای عبـور دودکش عمودی از مجــاور شناژهای افقی (حالت U) باعث کم کردن کارآئی دودکش می‌شود . قبل از بتن‌ریزی در ساخت منازل مسیر دودکش را انتخاب نمائید

به منظور تخلیه کامل محصولات احتراق دستگاه‌های گاز سوز و به عنوان بنیان تأمین ایمنی و حفظ جان ساکنین ساختمان‌ها، طراحی, اجرا و کنترل دودکش‌های دستگاه‌های گازسوز  بر اساس اصول مهندسی الزامی است.

مهندس ناظر موظف است در زمان تایید لوله‌کشی گاز ساختمان, از مناسب بودن نحوه خروج محصولات احتراق (دودکش) برای هر شیر مصرف و همچنین تامین هوای لازم برای وسیله گاز سوز اطمینان حاصل نماید.

گازهای حاصل از احتراق دستگاه‌های گازسوز باید مطابق این مقررات و با رعایت دستورالعمل سازنده دستگاه، مستقیمأ و بدون برخورد با مانع، به هوای آزاد هدایت شود.

گازهای حاصل از احتراق دستگاه‌های گازسوز باید مستقیمأ و بدون برخورد با مانع، به هوای آزاد هدایت شود.

بدلیل اجرای غیر اصولی دودکش آب‌گرم‌کن و بخاری، تا بام ظرفیت انتقال دود حاصل از احتراق کاهش مییابد.

برای انتخاب قطر دودکش دستگاه‌های گازسوزی که در مناطق مرتفع نصب می شوند، ظرفیت حرارتی وسیله گازسوز در سطح دریا ملاک می‌باشد.

حداکثر طول لوله رابط باید۴۵/۰ متر برای هراینچ قطرلوله رابط باشد. در صورتی که طول لوله رابط از۴۵/۰ متر برای هر اینچ قطر بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع لوله رابط و یا ارتفاع کل دودکش ظرفیت موردنظر تأمین گردد.

حتی‌الامکان از نصب زانوی اضافی در مسیر دودکش خودداری نمائید. زیرا زانو کارآئی دودکش را کاهش می‌دهد.

حداکثر طول لوله رابط دودکش  m8/1 برای لوله بخاری و  m7/2 برای لوله آب گرم کن ! واضح است که این اعداد اجرایی نبوده و بسیار خطرناک هستند.

در صورت نیاز به اجرای افقی، از لوله فلزی با عایق کاری استفاده شود.

افزایش قطر لوله به ازای افزایش طول لوله رابط . inch Dia of pipe 1 increase  ® m 0.45

برای انتخاب قطر دودکش دستگاه های گازسوزی که در مناطق مرتفع نصب می شوند، ظرفیت حرارتی وسیله گازسوز در سطح دریا ملاک می‌باشد.

ضخامت دودکش و لوله رابط فلزی باید مطابق جدول زیر در نظر گرفته شود:

قطر لوله رابط دودکش ضخامت ورق فولادی گالوانیزه
اینچ سانتیمتر اینچ میلیمتر
تا ۱۲ تا ۵ ۶/۰ ۰۲۲/۰
۱۳ تا ۲۲ ۶ تا ۹ ۷/۰ ۰۲۸/۰
۲۳ تا ۴۰ ۱۰ تا ۱۶ ۹/۰ ۰۳۴/۰
بزرگتر بزرگتر ۵/۱ ۰۶۴/۰

 ضخامت ورق دودکش قائم فلزی

سطح مقطع دودکش (سانتیمتر) حداقل ضخامت ورق دودکش (میلیمتر)
تا ۹۹۵ ۵/۱
۹۹۶ تا ۱۲۹۰ ۲
۱۲۹۱ تا ۱۶۴۰ ۵/۲
بزرگتر از ۱۶۴۰ ۵/۳

 


مطالب مشابه: