تامین فشار در کپسول آتش نشانی

همان طور که در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی  در مهام مارکت می خوانید درباره تامین فشار در کپسول آتش نشانی توضیح خواهیم داد.

 

در گذشته جهت اطفاء حریق از سطل شن یا قوطی های محتوی پودر استفاده می کردند ، بدین صورت که عامل فشار جهت تخلیه این مواد وجود نداشت و شخص مجبور بود که با دست آن را بر روی آتش بپاشد ، اما امروز جهت پرتاب مواد اطفاء کننده از عوامل فشار که در درون سیلندرها وجود دارد استفاده می کنند که آن عوامل به شرح زیر می باشند :

 

فشار هوا از طریق فشردن هوای خشک به داخل سیلندر

 

فشار یک گاز بی اثر مانند N2 و یا CO2 که در داخل کارتریج قرار دارد (CARTRIDGE)
فشار درونی ماده کپسول آتش نشانی مانندCO2

طرز عمل سیلندرهای کپسول آتش نشانی خاموش کننده ها به دو طریق عمل می کنند یکی به صورت مستقیم و دیگری به صورت واژگون ، البته روش واژگون مربوط به خاموش کننده های قدیمی تر سودا اسید و یا فوم شیمیایی می باشد .

 

الف) روش واژگون:

 

در این روش برای خارج شدن ماده اطفائیه از کپسول آتش نشانی باید آن را به صورت واژگون (سر و ته) گرفت در غیر اینصورت ماده اطفائیه خارج نمی شود و فقط عامل فشار آن تخلیه می گردد . جهت شناسایی این نوع خاموش کننده ها یک دستگیره تا شونده در ته سیلندر وجود دارد.

 

ب) روش مستقیم:


در این نوع خاموش کننده ها احتیاج به واژگون کردن کپسول آتش نشانی نمی باشد و بایستی از دستگاه به صورت مستقیم استفاده کرد. توجه گردد که در صورتی که خاموش کننده ای را که عملکرد آن مستقیم است واژگون کنیم عامل فشار آن از نازل NOZZLE خارج می شود و اگر خاموش کننده نوع واژگون را مستقیم نگه داریم همین عمل انجام می شود.

 

قدرت پرتاب

 

برای اینکه بتوان با رعایت فاصله مناسب با آتش مواد اطفائیه را بر روی آتش پاشید ، خاموش کننده باید قدرت پرتاب داشته باشد که معمولا این فاصله طبق استاندارد در خاموش کننده ها با یکدیگر متفاوت می باشد . به طوری که حداقل آن ۱ متر و حداکثر آن ۷ متر می باشد.

 

درصد تخلیه

 

یکی از مواردی که در طراحی و ساخت کپسول آتش نشانی  مورد نظر می باشد درصد تخلیه مواد خاموش
کننده در شرایط عادی و شارژ کامل دستگاه می باشد. این درصد برای خاموش کننده های آب ، کف ، دی
اکسید کربن و مواد هالوژنه ۹۵ %و برای خاموش کننده های پودری ۸۵ %می باشد.

 

زمان تخلیه

 

این زمان در خاموش کننده ها با توجه به مواد اطفائیه و وزن یا حجم آنها متفاوت است . بطور کلی می توان
گفت حداقل زمان تخلیه ۸ ثانیه و حداکثر آن ۱۱ ثانیه می باشد.

 

آزمایش فشار در کپسول آتش نشانی

 

برای اطمینان از وجود فشار کافی در درون کپسول آتش نشانی جهت به خارج فرستادن مواد اطفائیه معمولا آزمایش هایی به شرح زیر انجام می گیرد:
الف) وزن کردن : کارتریج را از خاموش کننده جدا کرده و وزن می کنیم در صورتی که بیش از ۰۱% از وزن گاز محتوی آن کم شده باشد بایستی مجدداٌ شارژ گردد .
ب) فشار سنج : خاموش کننده هایی که به وسیله هوای فشرده کار می کنند ،فشار درون سیلندر به وسیله فشار سنج موجود بر روی آن نشان داده می شود.
ج) آزمایش محلول ها : خاموش کننده هایی که فشار آنها از طریق تولید گاز در اثر واکنش شیمیایی دو ماده تأمین می شود ، سنجش گاز تولیدی بدین صورت انجام میگردد که مقداری از مواد شیمیایی موجود در سیلندر را با هم ترکیب کرده و مقدار گاز تولید شده را محاسبه می کنند.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع کپسول آتش نشانی

برای خرید کپسول آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: