تامین هوای احتراق موتورخانه و اصلاح سیستم هوارسانی

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره تامین هوای احتراق موتورخانه و اصلاح سیستم هوارسانی توضیح خواهیم داد.

احتراق یک فرایند شیمیایی است که در آن اکسید کننده به سرعت با سوخت واکنش انجام می دهد و انرژی آزاد می شود. فرایند احتراق هنگامی پایدار می ماند که نسبت سوخت و هوا در اندازه درست و مناسب باشد . برای نمونه احتراق گازطبیعی با هوا در دمای محیط ، تنها هنگامی انجام می گیرد که حجم سوخت بین ۵ تا ۱۵ درصد حجم هوا باشد .

به بیان دیگر اگر حجم سوخت کم تر از ۵ درصد یا بیشتر از ۱۵ درصد هوا باشد احتراقی انجام نخواهد شد.
فرایند احتراق کامل و ایده آل که در آن تمام سوخت به شکل کامل بسوزد ”احتراق استوکیومتریک “ و مقدار هوایی که برای احتراق استوکیومتریک لازم است ”هوای استوکیومتریک“ یا ”هوای تئوریک“ نامیده می شود.

در عمل از آن جاکه فرایند اختلاط سوخت و هوا به شکل ناقص انجام می شود همیشه مقدار هوا از مقدار هوای استوکیومتریک بیشتر است که این مقدار اضافی ”هوای اضافه“ نامیده می شود.
مقدار هوای اضافه به عوامل گوناگونی ازجمله مشخصات سوخت، مشخصات مشعل و نوع دستگاه بستگی دارد . کنترل مقدار هوای اضافه یکی از موثرترین روش های افزایش راندمان احتراق است . فلسفه اصلی کنترل هوای اضافه رسیدن به نقطه ای است که در آن افت های ناشی از هیدروکربن های نسوخته و افت حرارتی دودکش کمترین مقدار باشد.
اگر مقدار هوای اضافه کمتر از اندازه لازم باشد سوخت ناقص میسوزد و درنتیجه دوده و گاز مونواکسیرکربن در دودکش دیده خواهد شد. در این حالت راندمان احتراق کاهش یافته و مصرف سوخت افزایش می یابد.

نکته مهم دیگر این که در اثر احتراق ناقص ، درون محفظه احتراق و لوله ها دوده تشکیل خواهد شد که خود این دوده هم موجب کاهش بیشتر انتقال حرارت خواهد شد . همچنین اگر مقدار هوای اضافی هم خیلی زیاد باشد راندمان کاهش می یابد، چون انرژی صرف گرم کردن محصولات احتراقی می شود که از مسیر دودکش خارج می شود و باتوجه به سرعت بالایی که این محصولات احتراق دارند، فرصت کافی برای انتقال حرارت ندارند.

 

تامین هوای احتراق

 

تنظیم نسبت سوخت به هوا در مشعل ها یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش مصرف سوخت در موتورخانه هاست و شرط نخست آن این است که هوای تازه به اندازه کافی در موتورخانه وجود داشته باشد . محل موتورخانه بایستی به گونه ای باشد که هوا در آن جریان داشته باشد و هوا از دریچه ای وارد و از دریچه یا پنجره دیگری به خارج هدایت شود.
بر اساس مقررات ملی ساختمان طراحی، نصب و بازرسی تاسیسات تامین هوای احتراق باید بر اساس مفاد بند ۱۴-۹ این مقررات انجام گیرد.

براساس بند الف ماده ۱۴-۹-۲-۲ تامین هوای احتراق از منابع زیر مجاز نیست:

  1. فضایی که در آن گازهای خطرناک وجود داشته باشد
  2. فضایی که در آن بخارهای قابل اشتعال وجود داشته باشد
  3. فضایی که در آن گرد و غبار و ذرات جامد انتشار یابد
  4. از موتورخانه تبرید ساختمان
  5. از اتاق خواب یا حمام

ماده ۱۴-۹-۲-۳ در مورد اختلال در تامین هوای احتراق بیان می دارد که:
الف) در هر فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می شود باید گردش آزاد هوا وجود داشته باشد.
ب) در هر فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می شود نباید دستگاه دیگری نصب شود که جریان انتقال هوا را مختل کند .
۱) اگر دستگاه دیگری در این فضا نصب می شود، طراحی سیستم تامین هوا باید طوری صورت گیرد که مکش هوا برای این دستگاه موجب جریان معکوس یا کمبود مقدار هوای مورد نیاز دستگاه با سوخت مایع یا گاز نشود.
۲ ) اگر در فضای نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز، مکنده هوا نصب می شود، تخلیه هوای این مکنده نباید در جریان هوای احتراق مخصوص دستگاه اختلالی ایجاد کند یا جهت جریان هوا را معکوس کند.

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه تولید کنند انواع دریچه های تامین هوا و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

برای خرید دریچه مهام کلیک کنید.


مطالب مشابه: