تجهیزات هشدار سیستم اعلام حریق | قسمت ۱

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره تجهیزات هشدار سیستم اعلام حریق توضیح خواهیم داد.

 

کلیاتی از تجهیزات هشدار سیستم اعلام حریق

 

 • هشدارهای نوری و صوتی متناسب با مشخصه های محیط نصب نظیر شرایط آب و هوایی انتخاب گردد.
 • ضروری است از در نظر گرفتن هشدار حریق در دستگاه پله فرار و کابین آسانسور اجتناب گردد.
 • صدای هشدار صوتی در ساختمان باید با صدای تولید شده از سایر تجهیزات موجود متفاوت و بلندتر باشد.
 • در تمامی کاربری های مورد استفاده توسط افراد ناشنوا، در نظر گرفتن هشدار نوری عالوه بر سایر هشدارهای مورد نیاز, الزامی است.
 • هشدار گفتاری در ساختمان به هر دو صورت زنده یا پیام ضبط شده با رعایت موارد زیر مورد قبول می باشد.
 1. تجهیزات کاربری سیستم در مکان که افراد آموزش دیده به طور دائم حضور داشته باشد، در نظر گرفته شود.
 2. سیستم مجهز به برق اضطراری باشد.
 3. شدت صدای سیستم بیش از نویز محیطی در نظر گرفته شود.
 4. دارای حق تقدم استفاده بر سایر کاربردهای در نظر گرفته برای سیستم پخش پیام باشد.
 5. در صورت موافقت مقام صاحب صالحیت قانونی، استفاده از سیستم هشتار گفتاری جهت سایر کاربری ها امکان پذیر می باشد.
 6. نصب یک عدد هشدار صوتی در محل نصب مرکز کنترل و ارتباط آن از طریق یک مدار جداگانه به مرکز کنترل الزامی است.
 7. در صورت وجود نویز محیطی بیش از ۹۰dBA , در نظر گرفتن هشدار نوری عالوه بر هشدار صوتی ضروری می باشد.
 8. در صورت وجود سیستم توالی هشدار sequence alarm Positive در ساختمان موارد زیر رعایت گردد:
 • سیستم توالی هشدار تنها در صورت فشردن کلید قطع هشدار Silence یا Acknowledged سیستم اعلام حریق توسط اپراتور و ظرف حداکثر ۳۰ ثانیه پس از اعلام حریق توسط مرکز کنترل فعال می گردد.
 • در صورت عدم وجود عکس العمل توسط اپراتور ظرف ۳۰ ثانیه پس از اعلام حریق، فعال شدن سیستم توالی هشدار منتفی و سیستم اعلام حریق اجرای برنامه تخلیه اضطراری را به منظور تخلیه ساختمان به طور خودکار انجام و شرایط حریق به مراکز بالادستی نظیر آتش نشانی یا اتاق کنترل اعلام می گردد.
 • در صورت فعال شدن سیستم توالی هشدار ظرف ۳۰ ثانیه طبق بند ۱ اپراتور ظرف ۳ دقیقه ملزم به بررسی علت هشدار حریق و در صورت عدم وجود حریق،  فشردن کلید راه اندازی مجدد می باشد.
 • در صورت عدم راه اندازی مجدد سیستم توسط کاربر ظرف ۳ دقیقه، آتش سوزی قطعی قلمداد شده و سیستم اعلام حریق اجرای برنامه تخلیه اضطراری را به منظور تخلیه ساختمان به طور خودکار فعال نموده و شرایط حریق به مراکز بالادستی نظیر آتش نشانی و یا اتاق کنترل اعلام می گردد.
 • در صورت فعال شدن آشکارساز دوم در حین زمان ۳ دقیقه مربوط به بررسی علت اعلام حریق توسط کاربر، سیستم اعلام حریق اجرای برنامه تخلیه اضطراری را به منظور تخلیه ساختمان به طور خودکار فعال نموده و شرایط حریق به مراکز بالادستی نظیر آتش نشانی یا اتاق کنترل اعلام می گردد.
 • ضروری است سیستم های دارای توالی هشدار، امکان توقف اجرای مراحل سیستم توالی هشدار و سپس اجرای فوری برنامه تخلیه اضطراری و اعلام شرایط حریق به مراکز بالادستی نظیر آتش نشانی یا اتاق کنترل را در هر زمان دارا باشند.

نوع هشدار حریق در کاربری های مختلف طبق جدول زیر مشخص و سپس مطابق با دستورالعمل های ارائه شده انتخاب و جانمایی می گردد.

 1. هشدار گفتاری برای کاربری های با گنجایش بیش از ۳۰۰ نفر در نظر گرفته شود.
 2. در دستشویی های عمومی, هشدار نوری در نظر گرفته شود.
 3. بیش از ۵۰۰۰ هزار متر زیر بنا و همچنین ساختمان های بلند مرتبه
 4. بیش از یک طبقه یا بیش از یک منطقه حریق.
 5. در بخش مراقبت های ویژه به جای هشدار صوتی از هشدار نوری استفاده گردد.
 6. برای کاربری با بیش از ۲۸۰۰ متر مربع زیربنا یا بیش از سه طبقه ارتفاع از تراز زمین.
 7. همه فضاها به جز اتاق ها مجهز به هشدار نوری باشد.
 8. ساختمان برای سرویس دهی به بیش از ۱۶ نفر

 

هشدار صوتی

 

 • حداکثر شدت صدای مجاز تولیدی توسط هشدار صوتی در محیط ۱۱۰dBA می باشد.
 • نصب آژیر به صورت سقفی یا توکار مجاز می باشد.
 • به منظور محاسبه ساده افت شدت هشدار صوتی متاثر از فاصله از منبع تولید صوت, از روش افت ۶dBA نسبت به افزایش دو برابری فاصله از منبع صوت استفاده می گردد. به این شکل که شدت صوت قابل ارائه توسط هشدارهای صوتی نظیر آژیرها توسط سازنده در فاصله معینی از آژیر ارائه می گردد.به طور مثال: شدت صدای تولیدی یک آژیر مثال ۱meter@100dBA ,بنابراین در فاصله دو متری آژیر, شدت صوت برابر با ۹۴dBA ,در فاصله ۴ متری برابر با ۸۸dBA و در ۸ متری برابر با ۸۲dBA و به همین ترتیب محاسبه خواهد شد.
 • همچنین در خصوص شدت صدای تولیدی یک آژیر ۳meter@100dBA ,بنابراین در فاصله ۶ متری آژیر, شدت صوت برابر با ۹۴dBA ,در فاصله ۱۲ متری برابر با ۸۸dBA و در ۲۴ متری برابر با ۸۲dBA محاسبه می گردد.
 • نویز محیطی حاصل از ریزش آب در حمام، در محاسبات نویز محیط در نظر گرفته نمی شود.
 • حداقل ارتفاع نصب آژیر دیواری از کف اتاق ۳٫۲ متر و از سقف حداقل ۱۵۰ میلی متر می باشد.
 • با هدف هماهنگی در محاسبات شدت صوت، افت صدای ناشی از درب های دارای عایق بندی هوا نظیر درب اصلی ورودی آپارتمان ۲۵dB و درب های بدون عایق بندی هوا نظیر درب اتاق خواب ۱۵dB در نظر گرفته شود. الزم به توضیح است همچنان بهترین روش اندازه گیری افت شدت صدا استفاده از دستگاه ویژه سنجش صوت می باشد.

جدول زیر نشانگر نویز متوسط محیط در محاسبات شدت هشدار صوتی در ساختمان ها قابل استفاده می باشد با این وجود بهترین حالت جهت طراحی، اندازه گیری نویز محیط توسط دستگاه های مخصوص می باشد.

سیستم اعلام حریق

کاربران گرامی برای مشاهده قسمت دوم مقاله تجهیزات هشدار سیستم اعلام حریق کلیک کنید.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده تجهیزات گازرسانی و ایمنی و آتش نشانی

برای خرید سیستم اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: