تجهیزات هشدار سیستم اعلام حریق | قسمت ۲

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره تجهیزات هشدار سیستم اعلام حریق ( هشدار نوری ) قسمت دوم توضیح خواهیم داد.

 

NFPA72

 

در محاسبات مربوط حداکثر نویز محیط، صداهای تکرار شدنی با ماندگاری بیش از ۶۰ ثانیه در نظر گرفته می شود. حداقل صدای آژیر در حالت هشدار عمومی برابر با ۱۵dB بیش از متوسط نویز محیطی یا ۵dB بیش از حداکثر نویز محیط با ماندگاری بیش از ۶۰ ثانیه, هرکدام بیشتر باشد در نظر گرفته می شود.(در مقیاسdBA) حداقل صدای آژیر در حالت هشدار خصوصی برابر با ۱۰dB بیش از متوسط نویز محیطی یا ۵dB بیش از حداکثر نویز محیط با ماندگاری بیش از ۶۰ ثانیه, هرکدام بیشتر باشد در نظر گرفته می شود.(در مقیاسdBA) حداقل صدای آژیر در تمامی نقاط اتاق خواب برابر با ۱۵dB بیش از متوسط نویز محیطی یا ۵dB بیش از حداکثر نویز محیط با ماندگاری بیش از ۶۰ ثانیه, هرکدام بیشتر باشد و با در نظر گرفتن حداقل شدت صدای ۷۵dB(.در مقیاسdBA)

 

BS5839

 

حداقل شدت صدای هشدار صوتی برابر با ۶۵dBA , در نظر گرفته می شود. برای کاربری نظیر دستگاه پله, اتاق با مساحت کمتر از ۶۰ متر مربع و نقاطی با دسترسی محدود, شدت صوت حداقل ۶۰dBA مورد قبول می باشد. در محیط هایی دارای نویز محیطی بیش از با ۶۰dBA با ماندگاری بیش از ۳۰ ثانیه، حداقل شدت صوت هشدار صوتی مورد نیاز برابر یا بیش از ۵dBA بیشتر از نویز محیط در نظر گرفته شود. حداقل صدای آژیر در تمامی نقاط اتاق خواب ۷۵dB می باشد.

 

هشدار نوری

 

حداکثر شدت نور آلارم نوری ۱۰۰۰cd می باشد. حداکثر سرعت خاموش و روشن شدن (فالش) در هشدار نوری ۲ بار در ثانیه و حداقل آن یک بار در ثانیه می باشد. حداقل ارتفاع نصب هشدار نوری دیواری، ۲ متر و حداکثر ۴۴٫۲ متر از کف اتاق می باشد و در صورتی که ارتفاع اتاق کمتر از حداقل ارتفاع مجاز می باشد، هشدار نوری در فاصله ۱۵۰ میلی متری سقف نصب گردد. با توجه به وجود هشدارهای نوری در دو نوع مخصوص نصب سقفی و دیواری، ضروری است جانمایی هر یک در حالت هشدار عمومی طبق جداول زیر انجام گردد.

توضیح:

جدول جانمایی هشدار نوری از نوع نصب دیواری، بر اساس جانمایی هشدار نوری در فاصله مساوی از دو سمت (وسط) دیوار تنظیم گردیده است لذا در صورت جانمایی در محلی غیر از وسط دیوار، در اتاق های مربع شکل و یا جانمایی در اتاق های غیر مربع, جانمایی بر مبنای فاصله از دورترین دیوار مقابل یا دو برابر فاصله ازدورترین دیوار مجاور هر کدام بیشتر بود طبق جدول انجام گردد.

در اتاق های غیر مربع شکل، جانمایی به دو صورت زیر انجام می گردد:

۱٫در نظر گرفتن اتاق به صورت مربع با فرض برابری اضلاع به ابعاد بزرگترین ضلع اتاق و سپس استفاده از جدول.

۲٫تقسیم اتاق به قسمت های مربع شکل کوچک و جانمایی هشدار نوری برای هر یک از مربع ها.

 • در صورت وجود اتاق با ارتفاع بیش از ۱٫۹ متر ضروری است هشدار نوری از نوع سقفی در ارتفاع کمتر از ۱٫۹ متری نصب، و یا از انواع نصب دیواری استفاده گردد.
 • هشدارهای نوری سقفی و دیواری به گونه ای جانمایی گردد که قابل دید از تمامی نقاط اتاق باشد.
 • جدول نصب هشدار نوری سقفی بر اساس جانمایی در مرکز اتاق مربع شکل تنظیم گشته است لذا در صورت وجود اتاق غیر مربع یا جانمایی در محلی به غیر از مرکز اتاق، ضروری است ابعاد اتاق بر اساس دو برابر فاصله محل هشدار نوری از دورترین دیوار محاسبه و سپس از جدول استفاده گردد.
 • جانمایی هشدار نوری در راهروها با عرض حداکثر ۱٫۶ متر با رعایت موارد زیر طبق جداول جانمایی اتاق و برای راهروهای عریض تر طبق جداول جانمایی در اتاق انجام گیرد:
  ۱ .حداقل نور هشدار نوری در راهرو ۱۵cd می باشد.
  ۲ .حداکثر فاصله جانمایی هشدار نوری از انتهای راهرو ۶٫۴ متر می باشد.
  ۳ .حداکثر فاصله هشدارهای نوری از هم ۵٫۳۰ متر در نظر گرفته شود.
  ۴ .استفاده از انواع هشدار نوری با نصب سقفی و دیواری مجاز می باشد.
  ۵ .در صورت وجود موانع دید مستقیم نظیر درب، یا تغییر ارتفاع راهرو، در قسمت به عنوان یک بخش جداگانه در نظر گرفته شود.
  ۶ .هشدار نوری دیواری مجاز به جانمایی روی دیوار انتهای راهرو یا دیوارهای جنبی راهرو می باشد.
 • جانمایی هشدار نوری در اتاق خواب با رعایت موارد زیر انجام گیرد:
  ۱ .استفاده از هشدارهای نوری جانمایی شده در آشکارسازها مجاز می باشد.
  ۲ .در صورت قرارگیری هشدارنوری در فاصله کمتر از ۶۰ سانتی متری سقف، ضروری از هشدار نوری با شدت نور حداقل ۱۷۷cd استفاده شود.
  ۳ .در صورت قرارگیری هشدارنوری در فاصله برابر یا بیش از ۶۰ سانتی متری سقف، استفاده از هشدار نوری با شدت نور حداقل ۱۱۰cd مجاز می باشد.
  ۴ .در صورت جانمایی هشدار نوری در اتاق با ابعاد بیش از ۹٫۴ متر، هشدار نوری در فاصله حداکثر ۹٫۴ متر از بالشت تخت خواب جانمایی گردد.

سیستم اعلام حریق

کاربران گرامی برای مشاهده قسمت اول مقاله تجهیزات هشدار سیستم اعلام حریق کلیک کنید.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده تجهیزات گازرسانی و ایمنی و آتش نشانی

برای خرید سیستم اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: