تعاریف کتاب مقررات ملی ساختمان-لوله کشی گاز- ویرایش چهارم-1401

 

۲-۱۷تعاریف

واژه های فنی رایج که در این مقررات تعریف نشده اند باید به همان معنای معمول و متداول به کار روند.

آشکارساز گاز طبیعی

دستگاهی دارای حسگر حساس به گاز طبیعی که در صورت انتشار گاز در فضا، قبل از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناک، وجود آن را مشخص میکند.

تعاریف کتاب مقررات ملی ساختمان

آشکارساز مونوکسید کربن

دستگاهی دارای حسگر حساس به گاز مونوکسید کربن است و در صورت انتشار این گاز در فضا، قبل از رسیدن غلظت آن به حد خطرناک (به طور معمول  ppm 50) وجود آن را مشخص میکند.

احتراق گاز

سوختن یا اکسیداسیون گاز که به طور معمول با ایجاد گرما و شعله همراه است.

 ارزش حرارتی خالص گاز

مقدار انرژی حرارتی تولید شده در اثر احتراق کامل واحد حجم گاز در شرایط فشار و دمای معین که انرژی لازم برای تبخیر مجموع آب موجود در سوخت و آب تولید شده در فرآیند احتراق از آن کسر شده باشد؛ ارزش حرارتی خالص گاز بر حسب انرژی بر واحد حجم بیان میشود.

ارزش حرارتی ناخالص گاز

کل انرژی حرارتی تولید شده در اثر احتراق کامل واحد حجم گاز در شرایط فشار و دمای معین است و بر حسب انرژی بر واحد حجم بیان میشود. ارزش حرارتی ناخالص گاز شامل گرمای نهان مقدار بخار آب موجود در محصولات احتراق نیز میشود. ارزش حرارتی ناخالص گاز، مجموع ارزش حرارتی خالص گاز به اضافه انرژی حرارتی لازم برای تبخیر آب موجود در سوخت و آب تولید شده در فرآیند احتراق است.

استانداردهای  IGS

مجموعه استانداردهای شرکت ملی گاز ایران که در پروژه های گازرسانی کشور مورد استفاده قرار میگیرد و شرکت ملی گاز ایران مسئول تدوین و بازنگری آنها است. در این مقررات در صورت لزوم برای موارد مرتبط به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفته است.

استانداردهای IPS 

مجموعه استانداردهای وزارت نفت که در پروژه های صنعت نفت کشور مورد استفاده قرار میگیرد و وزارت نفت مسئول تدوین و بازنگری آنها است. در این مقررات در صورت لزوم برای موارد مرتبط به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفته است.

استانداردهای بین المللی معتبر

استانداردهایی هستند که از طرف مراجع خارج از کشور تدوین شده و اعتبار آنها مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران است.

ایستگاه گاز اندازه گیری

تجهیزاتی که به منظور اندازه گیری مقدار گاز در محل مورد تایید شرکت گاز و در نقطه تحویل گاز از شبکه توزیع یا تغذیه یا انتقال گاز به مشترک نصب شده و در مالکیت شرکت گاز میباشد.

ایستگاه گاز اندازه گیری و تقلیل فشار اولیه

تجهیزاتی که به منظور اندازه گیری مقدار ،گاز تنظیم و تثبیت فشار گاز در محل مورد تایید شرکت گاز و در نقطه تحویل گاز از شبکه توزیع یا تغذیه یا انتقال گاز به مشترک نصب شده و در مالکیت شرکت گاز می باشد.

ایستگاه گاز تقلیل فشار ثانویه

تجهیزاتی که برای کاهش فشار و تنظیم آن به فشار قابل بهره برداری بخشهای مختلف لوله کشی گاز در شبکه های داخلی گازرسانی مشترکین عمده، بعد از ایستگاههای گاز اندازه گیری و تقلیل فشار اولیه نصب می شود.

ایستگاه گاز داخل شهری

محل نصب تأسیسات مرتبط با وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی به شبکه توزیع شهری از شبکه تغذیه است که در آن ها فشار گاز از حدود 17 بار به حدود 4 بار کاهش داده می شود.

ایستگاه گاز مشترکین عمده

ایستگاه گاز تقلیل فشار و اندازه گیری اولیه یا ایستگاه گاز اندازه گیری است که در محل مورد تأیید شرکت گاز و در نقطه تحویل گاز از شبکه توزیع یا تغذیه یا انتقال گاز به مشترک نصب میشود.

 ایستگاه گاز ورودی شهری

محل نصب تأسیسات مرتبط با وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی به شبکه تغذیه از خطوط انتقال است که در آنها فشار گاز به حدود ۲۷ بار و کمتر کاهش داده میشود.

بهره بردار

شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از برقراری جریان گاز و راه اندازی سامانه گاز از آن بهره برداری می کند.

پکیج گازسوز سرمایشی

دستگاه گازسوزی است که سرمایش لازم برای سیستم سرمایش بخشی از ساختمان یا کل آن را تأمین میکند.

پکیج گازسوز گرمایشی

 دستگاه گازسوزی است که گرمایش لازم برای گرم کردن آب گرم مصرفی و آب سیستم گرمایش بخشی از ساختمان یا کل آن را تأمین میکند.

پکیچ / بویلرگازسوز چگالشی

سیستم چگالشی است که به منظور ایجاد گرمایش برای محیطهای مختلف و تولید آبگرم بهداشتی استفاده میشود. در این نوع دستگاه گازسوز گرمای حاصل از احتراق جهت گرمایش آبگرم در دیگها با تغییر فاز به مایع و با راندمان بسیار بالایی (تا حدود 90%) عمل کرده و مطابق استاندارد  EN483 ساخته شده و مجهز به دمپر در خروجی دودکش جهت رعایت الزامات مرتبط با گازهای حاصل از احتراق میباشد.

ترموکوپل

 وسیله ای است که روی دستگاه گازسوز نصب شده و در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه یا خاموشی شعله اصلی مشعل، سبب بسته شدن مسیر ورود گاز به مشعل یا شعله اصلی مشعل و شمعک میشود.

تنظیم کننده فشار گاز (رگولاتور)

دستگاهی است که فشار گاز را به فشاری که در سیستم لوله کشی گاز مورد نیاز است، کاهش داده و تنظیم میکند.

جوش الکتروفیوژن

نوعی روش جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن است که با استفاده از اتصالات خاصی انجام میشود. داخل این اتصالات برای ایجاد گرمای ذوب سطوح جوش، سیمهای حلقوی کار گذاشته شده و با برقراری جریان الکتریکی و گرم شدن سیم، سطوح جوش ذوب شده و با یکدیگر ممزوج و یکپارچه میشوند.

چگالی گاز

منظور از چگالی گاز در این مبحث، چگالی نسبی است که بدون بعد میباشد و عبارت است از نسبت وزن مخصوص گاز طبیعی (بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب ) به وزن مخصوص هوا در دما و فشار  استاندارد که مقدار آن از طرف شرکت گاز اعلام میشود.

حداکثر افت فشار مجاز

بیشترین مقدار افت فشاری است که محاسبات و تعیین قطر لوله کشی بخشهای مختلف لوله کشی گاز بر اساس آن انجام میشود. طبق این مقررات، در سامانه گاز با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع، حداکثر افت فشار مجاز در لوله کشی گاز از نقطه خروجی رگولاتور تا دورترین نقطه خروجی رگولاتور تا دورترین نقطه مصرف از آن، برابر ۱۲٫۷ میلیمتر ستون آب است. در شبکه های گازرسانی با فشار بیش از یک چهارم پوند بر اینچ مربع حداکثر افت فشار مجاز از نقطه ورودی گاز به شبکه تا دورترین نقطه از آن، معادل ۱۰ درصد فشار گاز در نقطه ورودی گاز است.

حداکثر مقدار گاز مصرفی

مجموع مصرف ساعتی تمامی دستگاههای متصل به سیستم لوله کشی گاز در حالت استفاده همزمان بوده و واحد آن متر مکعب در ساعت است.

دستگاه گازسوز

دستگاهی است که دارای یک یا چند مشعل بوده و گاز طبیعی در این مشعلها میسوزد. در این مقررات هر جا کلمه دستگاه گازسوز آمده باشد، منظور دستگاه گازسوزی است که دارای نشان استاندارد ملی ایران یا استاندارد بین المللی معتبر باشد.

دستگاه گازسوز با دودکش

دستگاه گازسوزی که باید محصولات حاصل از احتراق در محفظه احتراق آن از راه دودکش به هوای آزاد خارج از ساختمان هدایت شود و وجود دودکش برای آن الزامی است.

دستگاه گازسوز با محفظه احتراق باز

دستگاه گازسوزی که دارای محفظه احتراق است و هوای مورد نیاز احتراق و هوای اضافه از فضای محل نصب دستگاه گازسوز وارد محفظه احتراق آن میشود.

دستگاه گازسوز با محفظه احتراق بسته

دستگاه گازسوزی که دارای محفظه احتراق است و هوای مورد نیاز احتراق و هوای اضافه از فضای آزاد خارج از محل نصب دستگاه گازسوز وارد محفظه احتراق آن میشود.

دستگاه گازسوز ثابت

دستگاه گازسوزی است که به صورت دایمی و ثابت روی ،کف دیوار یا سقف نصب میشود اجاق گاز آبگرمکن دیواری و پکیج از این نوع دستگاهها هستند.

دودکش

سازه قائم که مقطع آن در بیشتر موارد دایره یا چهارگوش است و محصولات حاصل از احتراق را به فضای

آزاد خارج از ساختمان هدایت میکند.

دودکش با مکش طبیعی

دودکشی است که در آن مکش طبیعی در اثر ارتفاع دودکش و اختلاف دمای محصولات احتراق داخل دودکش با هوای آزاد موجود در خروجی انتهای دودکش ایجاد میشود.

دودکش با جریان مکانیکی

 دودکشی است که دمنده نصب شده در آن با ایجاد فشار منفی باعث مکش و ایجاد جریان برای خروج محصولات احتراق از داخل دودکش به فضای خارج از آن میشود.

 

دودکش با رانش مکانیکی

 دودکشی است که دمنده نصب شده در ابتدای آن با ایجاد فشار مثبت باعث رانش و ایجاد جریان برای خروج محصولات احتراق از داخل دودکش به فضای خارج از آن میشود.

دودکش با غلاف

نوعی دودکش است که داخل غلاف قرار دارد و در فاصله بین دودکش و غلاف هوا یا عایق حرارتی وجود دارد. این نوع دودکش برای جلوگیری از کاهش تلفات حرارتی محصولات احتراق و جلوگیری از انتقال حرارت به مصالح مجاور محلی که دودکش نصب میشود به کار میرود.

دودکش با مکش مکانیکی

دودکشی است که مکنده نصب شده در انتهای آن با ایجاد مکش سبب ایجاد جریان بیشتر برای خروج محصولات احتراق از داخل دودکش به خارج از آن میشود.

دودکش پیش ساخته کارخانه ای

قطعات ساخته شده در کارخانه است که برای تشکیل دودکش نوع و کلاس معینی از دستگاه های گازسوز در محل نصب به یکدیگر متصل میشوند. این دودکشها باید دارای نشان استاندارد ملی ایران یا استاندارد معتبر بین المللی باشند.

دودکش دوجداره

نوعی دودکش است که از دو لوله با قطرهای متفاوت و با محور طولی مشترک ساخته میشود و لوله با قطر کوچکتر داخل لوله با قطر بزرگتر قرار میگیرد محصولات احتراق از داخل لوله با قطر کوچکتر عبور کرده و هوای تازه از فاصله بین دو لوله عبور میکند.

دودکش مشترک

دودکشی است که لوله های رابط دودکش بیش از یک دستگاه گازسوز به آن وصل شده و محصولات احتراق را به فضای آزاد خارج از ساختمان هدایت میکند

دودکش UPVC

جهت خروج گازهای حاصل از احتراق سـتمهای چگالشی از دودکش UPVC مطابق استاندارد ASHRAE(Chapter 35) و BS EN14471استفاده میشود. این نوع دودکش باید داخل غلافی فلزی و معبر دودکش با مصالح ساختمانی و دودبند قرار داشته باشد.

دودکش استیل

جهت خروج گازهای حاصل از احتراق سیستم چگالشی برای ظرفیت بیش از یک میلیون کالری بر ساعت از دودکشهای استیل مطابق استاندارد  ASHRAE (Chapter 35)و از نوع فولاد ضدزنگ  (L316)استفاده میشود.

ساختمان مسکونی

بنای مجزای مستقل، استوار، مسقف قطعه و محصوری که در قط زمینی به صورت ثابت در تراز زیر یا بالای سطح ساخته شده و دارای درب مستقل به گذرگاه است و به وسیله دیوارهای مستقل یا مشترک از بناهای همجوار جدا شده و برای فعالیتهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

تعاریف کتاب مقررات ملی ساختمان

ساختمان آپارتمانی

ساختمانی است که در دو طبقه یا بیشتر بنا شده و دارای بیش از یک واحد مستقل برای فعالیتهای مختلف مانند سکونت و کسب وکار باشد. در این نوع ساختمان فضاهایی مانند راه پله و راهرو، غیر اختصاصی بوده و به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرد.

ساختمان تلفیقی

از آن مسکونی و بخش دیگر آن عمومی و برای انجام فعالیتهای ساختمانی است که بخشی از اقتصادی و خدماتی مورد استفاده قرار میگیرد.

ساختمان جدید

ساختمانی است که عملیات ساخت آن به پایان نرسیده و آماده بهره برداری نیست.

ساختمان عمومی

ساختمانی که مورد استفاده و مراجعه عموم مردم بوده و در آن فعالیتهای مختلف اقتصادی و خدماتی

انجام میشود.

ساختمان موجود

ساختمانی که عملیات ساخت آن به پایان رسیده یا در حال بهره برداری است.

ساختمان موقت

ساختمانی است که به صورت موقت در محلی بنا میشود یا به صورت پیش ساخته بوده و در محلی به صورت ثابت نصب میشود و به منظور سکونت یا انجام فعالیت خاصی در مدت حداکثر یک سال مورد استفاده قرار میگیرد.

سامانه گاز ساختمان

مجموعه ای متشکل از سیستم لوله کشی گاز ساختمان دستگاههای گازسوز و تجهیزات ارتباط دهنده آنها به شیر رف، دریچه ها و کانالهای تأمین ،هوا دودکشها و تجهیزات ایمنی مرتبط با گازرسانی ساختمان است.

سیستم لوله کشی گازرسانی به محوطه

مجموعه لوله کشی گاز محوطه ها با فشار بیش از یک چهارم پوند بر اینچ مربع است که از خروجی ایستگاه اختصاصی گاز تا خروجی رگلاتورهای تقلیل فشار ثانویه را شامل میشود.

شبکه تغذیه

تمام خطوط گاز با فشار حداکثر ۱۷ بار که گاز را از ایستگاههای ورودی شهری به ایستگاه های داخل شهری هدایت می کنند.

شبکه توزیع

تمام شبکه و خطوط گاز شهری که گاز طبیعی را با فشار حداکثر ۴ بار از این را ایستگاه های داخل شهری به محلهای مصرف هدایت میکنند.

شرکت گاز

در این مقررات منظور از شرکت گاز اصطلاح رایجی است که به بخشی از شرکت گاز استانی که با مشترکین ارتباط دارد اطلاق میشود.

شمعک

شعله کوچکی در دستگاههای گازسوز است که برای مشتعل نمودن مخلوط گاز و هوا در مشعل اصلی استفاده قرار میگیرد مورد.

شهرک مسکونی

عرصه ای متشکل از مجموعه ای از بلوکهای ساختمانی و دارای معابر اختصاصی که از گروههای مختلف ساختمانهای مسکونی بنا شده و از طریق درب یا دربهای مشترک به معابر عمومی ارتباط داشته تابع مقررات این مبحث میباشد. در برخی موارد ساختمانهای عمومی یا تلفیقی نیز در آنها احداث می شود.

شیر اصلی

شیری که بعد از کنتور در ابتدای لوله کشی گاز داخل ساختمان نصب و برای قطع و وصل کل جریان گاز استفاده میشود.

شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

شیری است که در ابتدای لوله کشی گاز و پس از شیر اصلی نصب و هنگام بروز زلزله با شدتی بیش از حد تنظیم شده، جریان گاز را قطع میکند. این نوع شیرها بر اساس نوع حسگر به دو دسته اصلی مکانیکی و الکترومکانیکی تقسیم بندی میشوند.

پرفروش ترین برندهای شیر قطع کن گاز حساس به زلزله مهام مارکت

برای مشاهده محصولات هر برند روی عکس کلیک کنید.

شیر قبل از رگولاتور

شیر سماوری گوشواره ای که قبل از رگولاتور روی علمک گاز نصب میشود و در حالت بسته، قابل قفل کردن است.

شیر قفل شونده

شیر ربع گرد نوع توپی که در لوله کشی گاز ساختمان استفاده میشود و در حالت بسته قابل قفل کردن است.

شیر مصرف

شیر ربع گرد نوع توپی که برای قطع و وصل جریان گاز در انتهای انشعاب مربوط به هر دستگاه گازسوز نصب میشود.

طراح

شخص حقیقی که دارای صلاحیت طراحی لوله کشی گاز برای فشار 4/1پوند بر اینچ مربع و بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع از وزارت راه و شهرسازی است.

طراح تأسیسات مکانیکی

حقیقی یا حقوقی که دارای صلاحیت طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی است.

طولانی ترین مسیر لوله کشی گاز

طول مسیر لوله کشی گاز از نقطه خروجی رگولاتور تا دورترین مصرف کننده گاز از آن نقطه در ساختمان است.

ظرفیت حرارتی دستگاه گازسوز

نرخ انرژی حرارتی تولید شده توسط دستگاه گازسوز است که به طور معمول روی پلاک مشخصات دستگاه نوشته شده است.

ظرفیت کنتور / ایستگاه گاز

حداکثر مقدار گازی است که با دما و فشار استاندارد در مدت یک ساعت از کنتور/ ایستگاه گاز قابل عبور است و واحد آن متر مکعب در ساعت است.

علمک گاز

قسمت عمودی و انتهایی انشعاب اخذ شده از شبکه گازرسانی با فشار بیش از یک چهارم پوند بر اینچ است که در مجاورت یا متکی به ملک یا ساختمان مشترک قرار میگیرد و پس از نصب رگولاتور بر روی آن گاز یک یا چند مشترک از طریق آن تأمین میشود.

ساختمان با نرخ نفوذ هوای مشخص

ساختمانی است که نرخ نفوذ هوای آن محاسبه شده و تعداد دفعات تعویض هوای آن در هر ساعت مشخص باشد.

فضاهای مجاور

به فضاهایی گفته میشود که حداقل یک دیوار یا یک جداره مشترک با یکدیگر داشته باشند.

فضای مجاور با فضای آزاد

به فضایی گفته میشود که حداقل یک دیوار یا یک جداره آن با فضای آزاد خارج از ساختمان ارتباط مستقیم داشته باشد.

کلاهک دودکش

قطعه ای است که در انتهای دودکش نصب شده و علاوه بر جلوگیری از ورود آب باران و اشیای دیگر مانع برگشت محصولات احتراق در اثر وزش باد به داخل دودکش میشود.

کلکتور گاز

قطعه ای که از لوله و اتصالات ساخته شده و دارای شده و دارای انشعاب هایی است که قطر آنها از لوله کلکتور کوچک تر بوده و گاز از طریق آن بین انشعاب ها توزیع میشود.

کنتور گاز

دستگاهی برای اندازهگیری حجم گاز مصرف شده مشترک اسـ شترک است که در مالکیت که در مالکیت شرکت گاز بوده و نگهداری آن بر عهده مشترک است.

گازهای دودکش

آمیخته ای از محصولات ،احتراق گازهای بیاثر و هوای اضافی است که از محفظه احتراق دستگاه گازسوز

خارج میشود.

گاز طبیعی

مخلوط پالایش شده ای از هیدروکربنهای گازی است که درصد عمده آن را گاز متان تشکیل میدهد و از پالایشگاه ها به نقاط مصرف منتقل میشود. در این مقررات هر جا که کلمه گاز آمده، گاز طبیعی مدنظر

است.

گازگرفتگی

مسمومیتی است که به دلیل تنفس گاز مونوکسید کربن ایجاد میشود.

لوله اصلی

قسمتی از لوله کشی گاز ساختمان حدفاصل بین شیر اصلی تا اولین انشعاب است

لوله جانشین کنتور

قطعه لوله ای است که هنگام اجرای لوله کشی گاز در محلی که باید کنتور قرار گیرد به صورت موقت نصب میشود و طول و قطر آن متناسب با ظرفیت کنتور است و در صورت نیاز باید از شرکت گاز استعلام شود.

لوله رابط دودکش

قطعه یا قطعاتی که دهانه خروجی محصولات احتراق دستگاه گازسوز را به دودکش متصل کرده و محصولات احتراق را از خروجی محفظه احتراق دستگاه گازسوز به سمت  دودکش هدایت میکند.

لوله کشی رابط

قسمتی از لوله کشی گاز حد فاصل بین خروجی رگولاتور تا ورودی کنتور گاز است.

متر مکعب استاندارد گاز

واحدی برای اندازه گیری حجم گاز طبیعی بوده و آن مقدار گازی است که فضایی با حجم ۱ متر مکعب دما و فشار استاندارد اشغال مینماید.

مجری

حقیقی یا حقوقی است که دارای گواهینامه صلاحیت اجرای لوله کشی گاز ساختمان از وزارت راه و شهرسازی میباشد.

محصولات احتراق

آنچه در نتیجه احتراق گاز در محفظه احتراق تولید میشود.

محفظه احتراق

بخشی از دستگاه گازسوز است که عمل احتراق مخلوط گاز و هوا داخل آن انجام میشود. ممکن است محفظه احتراق نسبت به فضای محل نصب دستگاه گازسوز به صورت باز یا بسته باشد.

مشترک جزء

مقدار مصرف مشترکی رف گاز وی که فشار گاز مورد تقاضای وی یک چهارم پوند بر اینچ مربع و مقدار است حداکثر برابر با ۱۰۰ مترمکعب در ساعت باشد.

مشترک عمده

مشترکی است که فشار گاز مورد تقاضای وی بیش از یک چهارم پوند بر اینچ مربع یا مقدار مصرف گاز مکعب وی بیش از 100متر مکعب در ساعت باشد.

مشعل اتمسفری

که در آن از نیروی فوران گاز برای مکش هوای لازم برای احتراق (هوای اولیه) استفاده میشود. این مشعل بدون دمنده است و برای احتراق کامل به هوای ثانویه نیاز دارد.

مشعل گاز

وسیله ای که گاز یا مخلوط گاز و هوا را برای ایجاد شعله در محفظه احتراق یا فضای باز آزاد می کند.

مشعل نیرو

نوعی مشعل گازی که مجهز به دمنده است و هوای مورد نیاز احتراق توسط آن دمنده وارد محفظه احتراق میشود.

معبر دودکش

سازهای که از مصالح بنایی یا فلزی به صورت داکت یا کانال و در امتداد قائم ساخته میشود و داخل آن یک یا چند دودکش قرار میگیرد؛ معبر دودکش برای محافظت و تکیه گاه دودکشها، داخل آن به کار میرود. در فضای داخلی معبر دودکش محصولات احتراق در حالت عادی جریان نداشته و در صورت نشت محصولات احتراق از دودکشها آنها را به فضای خارج از ساختمان هدایت میکند.

ناظر

شخص حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت نظارت بر لوله کشی گاز از طرف وزارت راه و شهرسازی را داراست.

نرخ نفوذ هوا

مقدار نفوذ هوا بر حسب واحد حجم در واحد زمان است که به عوامل متعددی از جمله مشـ فیزیکی ساختمان، سرعت وزش باد و دما بستگی دارد و به دلیل متغیر بودن برخی از عوامل در زمانهای مختلف، نرخ نفوذ هوا نیز متغیر میباشد.

نفوذ هوا به داخل

جریان هوای کنترل نشده ای است که از فضای آزاد خارج ساختمان و از طریق درزها و منافذ جداره های خارجی به فضای داخل ساختمان وارد میشود.

نقطه تحویل گاز

برای مشترکین جزء، نقطه خروجی کنتور و برای مشترکین ، عمده فلنج بعد از شیر خروجی ایستگاه گاز نقطه تحویل گاز میباشد.

نقطه مصرف

نقطه خروجی شیر مصرف نصب شده در انتهای هریک از انشعاب های لوله کشی گاز که دستگاه های گازسوز به آن متصل میشود.

نقطه ورودی گاز ساختمان

نقطه خروجی از رگولاتور روی ،علمک نقطه ورودی گاز ساختمان در نظر گرفته میشود.

واحد مسکونی

واحدی است که برای سکونت مورد بهره برداری قرار میگیرد و حداقل دارای یک آشپزخانه یک سرویس بهداشتی مستقل و دارای درب مستقل .باشد شکل متعارف ،آن خانه معمولی است که برای سکونت یک خانوار ساخته میشود.

هواگیری

عمل جایگزین کردن هوای درون لوله کشی با گاز است.

هوای احتراق

تعاریف کتاب مقررات ملی ساختمان

 

 هوایی که برای احتراق کامل گاز مورد نیاز است و قبل یا در مشعل دستگاه گاز سوز با گاز مخلوط میشود.

هوای اضافی

هوایی که علاوه بر هوای احتراق، وارد محفظه احتراق شده و برای اطمینان از سوختن کامل گاز لازم است.

هوای رقیق کننده

هوایی که برای رقیق کردن گازهای دودکش وارد دودکش میشود.