تعویض گاز مصرفی پکیج

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره تعویض گاز مصرفی پکیج و گاز شهری و گاز طبیعی و گاز کپسولی توضیح خواهیم داد.

فشار گاز شهری (۱۷۸ میلی متر ستون آب) به مراتب کمتر از فشار گاز کپسولی است ، بنابراین هرگاه بخواهیم پکیج با گاز شهری را با گاز کپسولی روشن نماییم ، باید شرایط کار را طبق مراحل زیر فراهم آوریم:

  • برق پکیج را قطع و شیر گازی را می بندیم.
  • مشعل (برنر) را از جای آن بیرون می آوریم ( البته در بعضی از مدل ها نیازی به باز کردن مشعل نیست)
    نازل ها و واشرها را جایگزین می کنیم .
  • مجدد حداکثر / حداقل فشار ملایم را بر روی شیر گاز تنظیم می کنیم.
  • قطر سوراخ نازل ها ، ( ژیگلور) برای گاز کپسولی ، کوچک تر از قطر سوراخ گاز طبیعی هستند و بسته به نوع پکیج و قدرت حرارتی آن ، تعداد ژیگلورها معمولا بین ۱۲ تا ۱۸ عدد می باشد قطر ژیگلور برای گاز طبیعی بین ۲۵/۱ تا ۳۵/۱ میلی متر است که با عدد ۱۲۵ تا ۱۳۵ نشان داده می شوند همچنین قطر ژیگلور کپسولی ۷۷/۰ میلی متر است

تعویض گاز شهری با گاز کپسولی

نکته : ارقام ذکر شده برای اکثر پکیج ها رایج هستند ، ولی برای تعویض ژیگلور ، بهتر است که از اطلاعات موجود در کاتالوگ کارخانه سازنده ، استفاده شود.

گاز شهری و گاز طبیعی و گاز کپسولی

در جدول زیر یک نمونه از اطلاعات قطر نازل یک نوع پکیج می باشد:

G31 G30 G20 تعداد
۰٫۷۶ m m ۰٫۷۶ m m ۱٫۲۵mm ۱۳ ۲۵ KW CF
۰٫۷۵ m m ۰٫۷۵ m m ۱٫۲۵mm ۱۵ ۲۸ KW CF
۰٫۸۰ m m ۰٫۸۰ m m ۱٫۳۲mm ۱۱ ۲۵ KW CF
۰٫۸۰ m m ۰٫۸۰ m m ۱٫۳۲mm ۱۳ ۳۰ KW CF
۰٫۸۰ m m ۰٫۸۰ m m ۱٫۳۲mm ۱۳ ۳۵ KW CF

چون ارزش حرارتی گاز طبیعی Kcal/m ۹۰۰۰ و ارزش حرارتی گاز کپسولی در حدود Kcal/m۱۲۰۰۰ است ، پس قطر سوراخ نازل گاز کپسولی ، کمتر از گاز شهری خواهد بود

با توجه به ثابت بودن ظرفیت پکیج ( به عنوان مثال kcal/hr ۲۴۰۰۰ ) ، میتوان نتیجه گرفت که قطر ژیگلور در گاز طبیعی باید بزرگ تر از گاز کپسولی باشد ( در ضمن فشار گاز شهری در حدود ۱۷ میلی متر ستون آب و به مراتب کمتر از فشار گاز داخل کپسول است ) از این رو در موقع تغییر گاز کپسولی به شهری یا برعکس ، باید نازل ها نیز متناسب با نوع گاز تعویض شوند عملکرد نازل براساس تغییر سطح مقطع است ( سطح مقطع کوچک تر می شود ، بنابراین سرعت افزایش یافته و انتشار کم می شود ) چون سیال تمایل دارد از فشار بیشتر به فشار کمتر حرکت نماید ؛ در نتیجه موجب حرکت سیال می شود.