تعیین مکان مناسب جهت نصب کپسول آتش نشانی و خاموش کننده های مواد کف

همان طور که در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی  در مهام مارکت می خوانید درباره تعیین مکان مناسب جهت نصب کپسول آتش نشانی و خاموش کننده های مواد کف توضیح خواهیم داد.

 

تعیین مکان مناسب جهت نصب کپسول آتش نشانی

 

  1. حداکثر در ارتفاع۱/۵ متری از سطح زمین نصب گردد . چنانچه وزن کپسول آتش نشانی بیشتر از ۱۸ کیلوگرم باشد. حداکثر در ارتفاع ۱ متری سطح زمین نصب گردد .
  2. در نزدیکی ورودی و خروجی ها قرار گیرد.
  3. مسیر جهت دسترسی ، کوتاه و خالی از وسایل دست و پاگیر و مزاحم باشد.
  4. در مکانی نصب گردد که امکان صدمات فیزیکی به آن را به حداقل برساند.
  5. سیلندر در فضای باز و در مقابل تابش مستقیم نور خورشید یا برف و باران قرار نگیرد.
  6. باید دقت داشت که کپسول آتش نشانی در فاصله ای دورتر از مواد مخاطره آمیز نصب شود.
  7. وقتی که خاموش کننده بر روی دیوار نصب می شود باید از بست های مخصوص استفاده شود.
  8. توزیع یکنواخت صورت پذیرد.

خاموش کننده های مواد کف

 

کف مورد مصرف برای اطفاء حریق مایعی است که به صورت پرتاب به روی مواد در حال اشتعال بهسرعت روی آتش را پوشانده و مانع از برخاستن گاز قابل اشتعال از روی مواد می گردد و با پوشاندن سطح ماده در حال اشتعال از رسیدن اکسیژن هوا به آتش جلوگیری به عمل می آورد. وزن مخصوص آن کمتر از وزن مخصوص مایعات قابل اشتعال است لذا در سطح آن شناور گشته و پائین نمی رود. این نوع خاموش کننده ها به علل اشکالاتی که داشته اند در سال های اخیر از رده مصرف خارج گردیده اند.

قدرت پرتاب خاموش کننده های کف حدود ۵ متر است و نسبت ترکیب آن با آب ۱ به ۸ است یعنی به  ازای هر ۸ لیتر آب ۱ لیتر فوم اضافه می کنند و ظرفیت این نوع خاموش کننده ها معمولا ۹ لیتری می باشد.
p>برای خرید کپسول آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: