تغییرات مهم ویرایش چهارم مبحث 17 مقررات ملی ساختمان (جدید)-قسمت دوم

تغییرات مهم ویرایش چهارم مبحث 17 مقررات ملی ساختمان (جدید)

تنظیم و گردآوری مهندس کاوه نوری کوپائی (سازمان نظام مهدسی استان قم)

۸۶ | فضاهای مجاور غیر مجاز در تامین هوا شامل:

1.فضاهایی که در آن گازهای خطرناک یا آلوده کننده وجود داشته :باشد مانند پارکینگها

  1. فضاهایی که در آن گازها یا بخارهای قابل اشتعال وجود داشته باشد: مانند سالنهای ،رنگ، انبار مایعات قابل اشتعال و آرایشگاه ها و سالنهای زیبایی

۳. فضاهایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار یابد: مانند کارگاه های نجاری یا چوب بری

۴. فضاهای موتورخانه ساختمان و فضاهایی مانند محل نصب ژنراتور برق

۵. فضای اتاق خواب سرویس بهداشتی، حمام، انباری و راه پله ۶. فضای استخر، سونا و جکوزی

۷. فضای خالی باقی مانده داخل کانالها بین دیواره داخلی کانال تا جداره لوله ها، دودکشها کانالهای فلزی و کابلها و فضای درز انقطاع و فضای چاه آسانسور و فضای کانالهای تأسیساتی

  1. فضاهای با نرخ نفوذ هوای کمتر از ٫۲ه نوبت در ساعت

 ۸۷ | روشهای تامین هوای احتراق

خرید دریچه های تامین هوای استاندارد، با کیفیت و اقتصادی

برای مشاهده صفحه محصول روی عکس کلیک کنید.

ا. تامین هوای احتراق از طریق یک دریچه باز ثابت

یک دریچه باز دایمی و ثابت بین فضای داخل و فضای مجاور آزاد خارج از ساختمان با حداقل سطح آزاد دریچه باید برابر با ۱۰۰ میلیمتر مربع به ازای هر ۱۱۷ کیلوکالری بر ساعت (یک اینچ مربع به ازای هر ۳۰۰۰ بی تی یو بر ساعت) و همچنین حداقل سطح آزاد دریچه برابر مجموع مساحت مجرای دودکشهای دستگاههای گازسوز نصب شده در محل. اندازه ضلع کوچک حداقل ۸۰ میلیمتر (۳ اینچ) و بالاترین قسمت دریچه در فاصله ۳۰۰ میلیمتر پایین تر از سقف

تامین هوای احتراق از طریق دو دریچه باز ثابت:

یک دریچه باز دایمی و ثابت بین فضای داخل و فضای مجاور آزاد خارج از ساختمان با حداقل سطح آزاد دریچه باید برابر با ۱۰۰ میلیمتر مربع به ازای هرkcal/h ۱۵۶ (یک اینچ مربع به ازای هرBtu/h ۴۰۰۰ (اندازه ضلع کوچک حداقل ۸۰ میلیمتر (۳ اینچ) و یک دریچه در فاصله ۳۰۰ میلیمتر پایین تر از سقف و دیگری تا فاصله ۳۰۰ میلیمتر بالاتر از کف.

تامین هوا از طریق کانالهای مستقیم:

یک کانال دایمی و ثابت بین فضای داخل و فضای آزاد خارج از ساختمان: بالاترین قسمت دریچه در فاصله ۳۰۰ میلیمتر پایین تر از سقف و اندازه ضلع کوچک حداقل ۸۰ میلیمتر (۳ اینچ) بوده و همچنین نصب دریچه های خطی دکوراتیو با عرض کمتر از ۸۰ میلیمتر (۳) (اینچ) مجاز نیست.

۱. کانال افقی بدون شیب:

مساحت دریچه و سطح مقطع کانال حداقل ۱۰۰ میلیمتر مربع به ازای هر ۷۸ کیلوکالری بر ساعت )یک اینچ مربع به ازای هر ۱۰۰۰ بی تی یو بر ساعت( بایستی باشد

۲. کانال قائم

مساحت دریچه و سطح مقطع کانال حداقل ۱۰۰ میلیمتر مربع به ازای هر ۱۵۶ کیلوکالری بر ساعت )یک اینچ مربع به ازای هر ۲۰۰۰ بی تی یو بر ساعت( بایستی باشد.

تامین هوای احتراق به صورت مکانیکی:

یک دریچه باز دایمی و ثابت بین فضای داخل و فضای مجاور آزاد خارج از ساختمان بوده و مرتبط و وابسته به دستگاه گاز سوز باشد.

 نکته :1 در فضایی که هواکش برای تخلیه هوا نصب شده است سیستم تأمین هوای مکانیکی باید علاوه بر تأمین هوای احتراق حجم هوایی را که توسط هواکش تخلیه شده تأمین کند.

نکته 2 : حداقل هوای منتقل شده یک متر مکعب در ساعت به ازای هر ۴۲۴ کیلوکالری در ساعت( ۰٫۰۴ متر مکعب در دقیقه به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوکالری در ساعت یا ۰٫۵ فوت مکعب در دقیقه به ازای هر ۱۰۰۰ بی تی یو بر ساعت) باشد.

۸۸ | تامین هوا بر اساس فضای محل نصب دستگاه گازسوز:

چنانچه فضا با نرخ نفوذ هوای نامشخص باشد:

 اگر حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز  کمتر از یک متر مکعب برای هر ۱۷۸ کیلوکالری در ساعت باشد، تمام روشهای تأمین هوا قابل اجرا می باشد اگر حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز کمتر از یک متر مکعب برای هر ۱۷۸ کیلوکالری در ساعت باشد، تمام روشهای تأمین هوا بجز یک دریچه ثابت قابل اجرا می باشد.

2.چنانچه فضا با نرخ نفوذ هوای مشخص :

اگر نرخ نفوذ هوا محاسبه شده و تعداد دفعات تعویض هوا بیش از ۰٫۶ بار در هر ساعت باشد:

حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز کمتر از یک متر مکعب برای هر ۱۷۸ کیلوکالری در ساعت ،باشد تمام روشهای تأمین هوا قابل اجرا خواهد بود.

اگر حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز برابریا کمتر از یک متر مکعب برای هر ۱۷۸ کیلوکالری در ساعت باشد تمام روشهای تأمین هوا بجز یک دریچه ثابت قابل اجرا خواهد بود.

اگر نرخ نفوذ هوا محاسبه شده و تعداد دفعات تعویض هوا کمتر از ۰٫۶ بار در هر ساعت باشد:

اگر حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز برابریا بیش از حجم مورد نیاز محاسبه شده بر اساس روابط (۱) و (۲) باشد، تمام روشهای تأمین هوا قابل اجرا می باشد.

اگر حجم فضای محل نصب دستگاه گازسوز کمتر از حجم مورد نیاز محاسبه شده بر اساس روابط (۱) و (۲) باشد، تمام روشهای تأمین هوا بجز یک دریچه ثابت قابل اجرا میباشد.

۸۹ | تراز زیر دهانه دریافت هوای احتراق در بیرون ساختمان دست کم باید ۳۰۰ میلی متر (۱۲) اینچ بالاتر از زمین مجاور باشد.

 ۹۰ | اندازه چشمه های توری دریچه های تامین هوا باید حداقل ۷ میلی متر (۰/۲۵ اینچ) و دارای دسترسی مناسب برای بازدید و تمیز کردن آن باشد.

۹۱ | نصب کانال افقی تأمین هوای احتراق در زیر سقف نباید شیب رو به پایین به سمت دهانه ورودی هوای آزاد خارج داشته باشد.

 ۹۲ | هر کانال فقط باید برای تأمین هوای یک فضای محل نصب دستگاه گازسوز استفاده گردد.

۹۳ | حداقل سطح مقطع کانال بایستی برابر سطح آزاد دهانه متصل به آن بدون مانع و در هر کانال ۱۰۰۰۰ میلیمتر مربع (۱۵ اینچ مربع) بوده و در کانالهای با مقطع مستطیل اندازه ضلع کوچک کانال حداقل ۸۰ میلیمتر (۳ اینچ) میباشد.

۹۴ | برای تامین هوای احتراق از کف کاذب بایستی:

1.فضای کف کاذب دارای بازشوی ،دائمی محافظت شده و دارای ارتباط مستقیم با هوای آزاد و بدون مانع در مسیر جریان هواتا فضای محل نصب دستگاه گازسوز باشد.

۲. مساحت دریچه های انتقال هوا بین فضای آزاد خارج و فضای زیر شیروانی و دریچه انتقال هوا بین محل نصب دستگاه گازسوز و فضای زیر شیروانی باید با یکدیگر برابر و بر مبنای الزامات این مبحث باشد.

۳. رفع احتمال مسدود شدن دهانه ورود هوا از بیرون با برف یخ و یا فضولات و سایر عوامل بایستی انجام گیرد.

۴. جانمایی در ارتفاع مناسب در مناطقی با احتمال بروز سیل و یا آب گرفتگی با دقت انجام گیرد.

۹۵ | تامین هوای احتراق از فضای زیر شیروانی

  1. فضای زیر شیروانی باید با هوای آزاد خارج از ساختمان به صورت مستقیم، دائمی و بسته نشدنی ارتباط داشته و هوای آزاد بیرون باید در مسیر داخل فضای زیر شیروانی تا دهانه ورود هوا به محل نصب دستگاه بدون هیچ مانعی جریان داشته باشد.

۲. دهانه کانال ورود هوای احتراق باید دست کم تا ۱۵۰ میلیمتر (6اینچ) بالاتر از کف فضای زیر شیروانی باشد.

تامین هوای احتراق از فضای زیر شیروانی در صورت عبور هرگونه دودکش از آن فضا مجاز نیست.

۴. عوامل احتمالی مسدود شدن دهانه ورود هوا از بیرون با برف یخ و یا فضولات و سایر عوامل رفع گردد.

۵. در صورت نصب توری بر روی دریچه کانالی که به فضای زیر شیروانی منتهی میشود اندازه چشمه های توری حداقل ۷ میلیمتر (۰٫۲۵ اینچ) و دارای دسترسی مناسب برای بازدید و تمیز کردن باشد.

 ۹۶ | در دودکشها درصورتی که بین الزامات این مبحث و مبحث ۱۴ در مورد دودکش دستگاههای گازسوز تفاوتی وجود داشته باشد الزامات سختگیرانه تر باید رعایت شود.

۹۷ | اجزای دودکش باید از نقطه اتصال به دستگاه گازسوز تا انتهای دودکش در خارج از ساختمان بصورت به هم پیوسته و درزبندی شده باشد و گازهای حاصل از احتراق از هیچ نقطه آن به فضای داخل ساختمان نشت نکند.

۹۸ | در صورت عبور دودکش یا لوله رابط آن، از داخل فضایی غیر از فضای محل نصب دستگاه گازسوز دودکش یا لوله رابط باید در داخل محفظه با مصالح دست کم ۲ ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.

 ۹۹| دودکش قائم باید بر روی پایه ای از مصالح ساختمانی مقاوم در برابر وزن دودکش و دست کم ۳ ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.

 ۱۰۰| قسمت پایین دودکش قائم در زیر پایین ترین اتصال رابط به آن باید دست کم EEمیلی متر (۱۲ اینچ) ادامه یابد.

۱۰۱ | در محل عبور دودکش و معبر دودکش از کف، سقف یا بام ساختمان شکل و اندازه دودکش نباید تغییر نماید.

۱۰۲ | عبور هرگونه تأسیسات از معبر دودکش ممنوع میباشد.

۱۰۳ | عبور دودکش از دیوارها، فضای بالای سقف کاذب و فضای داخلی ،استخر، سونا و حمام ممنوع است. در صورت عبور دودکش از مجاورت دیوار فضاهای یاد شده دودکش باید داخل معبر دودکش مستقلی قرار گیرد و تا فضای آزاد خارج از ساختمان امتداد داشته .باشد. معبر دودکش نباید با فضاهای یاد شده دیوار مشترک داشته

باشد.

۱۰۴ | در طراحی دودکش باید جزئیات مربوط به عایق حرارتی آن مشخص شود. عایق حرارتی مورد استفاده باید غیر قابل سوختن باشد و مقاومت آن در مقابل انتقال گرما از جداره دودکش به خارج طوری باشد که خللی در عملکرد دودکش در اثر کاهش دمای محصولات احتراق ایجاد نشود.

۱۰۵ | دهانه خروجی دودکش باید بالاتر از کنتور گاز بوده و حداقل یک متر در ترازهای افقی و عمودی از بدنه آن فاصله داشته باشد.

 ۱۰۶ | دهانه ابتدای دودکش باید به صورت عمودی و در داخل دیوار قرار گیرد. اتصال لوله رابط به دودکش در سقف ممنوع میباشد.

 ۱۰۷ | حداقل سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی باید ۷۸۵۰ میلی متر مربع (۱۲ اینچ مربع) باشد. استفاده از دودکش با مکش طبیعی که سطح مقطع آن کمتر از مقدار فوق باشد برای انتقال محصولات حاصل از احتراق دستگاههای گازسوز ممنوع است.

 ۱۰۸ | دودکش با مکش طبیعی باید تا حد ممکن به صورت قائم باشد در محلی که امکان اجرای دودکش به صورت قائم وجود ندارد حداکثر زاویه انحراف از امتداد قائم ۴۵ درجه باید باشد. علاوه بر رعایت حداکثر زاویه انحراف از امتداد قائم، تعداد زانوی مورد استفاده در مسیر دودکش نباید بیش از ۴ عدد باشد.

۱۰۹ | استفاده از زانوی ۹۰ درجه فقط در محل خروجی دستگاه گازسوز و محل اتصال به ابتدای دودکش مجاز است و در امتداد قائم دودکش ممنوع است.

۱۱۰ | اتصال دودکش با مکش طبیعی و دودکش با جریان مکانیکی به یکدیگر ممنوع است.

 ۱۱۱ | فاصله قائم دهانه خروجی دودکش از تراز زمین پیاده رو مجاور نباید کمتر از ۳ متر باشد.

۱۱۲ | حداقل فاصله افقی انتهای دودکش با دریا پنجره یا بازشو ساختمان باید حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد. در صورتی که رعایت این فاصله امکانپذیر نباشد، باید انتهای دودکش را ۲ متر بالاتر از آنها در نظر گرفت و با بست یا دیوار حائل مهار نمود.

۱۱۳ | حداقل فاصله افقی انتهای دودکش با قسمت مکش کولرهای آبی دریچه های تأمین هوای ساختمان یا قسمت مکش دمندههای هوا به داخل ساختمان باید ۳ متر در نظر گرفته شود. در صورتی که رعایت این فاصله امکانپذیر نباشد باید انتهای دودکش را ۲ متر بالاتر از آنها در نظر گرفت و با بست یا دیوار حائل مهار نمود.

۱۱۴ | دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی نباید در محل خروجی آن دارای شیب رو به پایین باشد.

۱۱۵ | دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی که به صورت افقی قرار دارد و محصولات احتراق در سطح افقی تخلیه می شود، نباید به سمت آپارتمان ملک یا ساختمان مجاور بوده و حداقل ۳ متر( ۱۰ فوت) از مرز (حریم) ملک یا ساختمانهای مجاور فاصله داشته باشد.

۱۱۶ | دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی نباید به سمت در پنجره یا هر بازشوی دیگری باشد.

۱۱۷ | جهت دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی نباید به سمت بخش مکش دستگاههای دمنده دار باشد.

۱۱۸ | دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی باید از بخش مکش دستگاه های دمنده دار حداقل ۳ متر فاصله افقی و ۱ متر فاصله عمودی داشته باشد در محلی که رعایت این فاصله امکان پذیر نباشد کاهش فاصله افقی تا ۱ متر در صورتی مجاز است که دهانه خروجی دودکش ۲ متر بالاتر از بخش مکش دستگاه های دمنده دار قرارگیرد.

۱۱۹ | دهانه خروجی دودکش دستگاههای گازسوز چگالشی باید حداقل از بخش مکش دستگاههای دمنده دار ۳ متربه صورت افقی و ۱ متر به صورت عمودی فاصله داشته باشد. کاهش فاصله افقی تا ۱ متر برای مواردی که امکان افزایش فاصله وجود نداشته باشد درصورتی مجاز است که دهانه خروجی دودکش ۲ متر بالاتر از بخش مکش دستگاههای دمنده دار قرار گیرد.

۱۲۰ | در ساختمانهای ویلایی دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی که بالاتر از در پنجره یا بازشوهای ساختمان قرار میگیرد باید حداقل ۱۲۰۰ میلیمتر فاصله افقی و ۳۰۰ میلی متر فاصله عمودی داشته باشد.

تبصره: دهانه خروجی دودکش دستگاه های گازسوز چگالشی باید از هر ،در پنجره یا بازشوهای ساختمان حداقل ۱۲۰۰ میلی متر فاصله افقی و ۱۲۰۰ میلی متر فاصله عمودی داشته باشد.

۱۲۱ | دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی که در فاصله ای کمتر از یک متر از سقف قرار میگیرد نباید به سمت سقف باشد. جهت خروج محصولات احتراق باید به فضای آزاد خارج از ساختمان هدایت شود.

۱۲۲ | فاصله قائم دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی از تراز زمین پیاده رو مجاوریا محل عبور و مرور ،افراد، نباید کمتر از ۳ متر باشد.

۱۲۳ | دهانه خروجی دودکش نباید مستقیماً در بالا و یا در فاصله افقی کمتر از یک متری از منبع سوخت و یا کنتور گاز قرار گیرد.

 ۱۲۴ | استفاده از دودکش با مصالح بنایی مانند آجر و سنگ برای دستگاه های گازسوز ممنوع است.

۱۲۵ | دودکش فلزی در خارج از ساختمان باید دارای پوشش مناسب به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به عایق حرارتی آن باشد.

۱۲۶ | دودکش فلزی که داخل ساختمان نصب میشود باید در معبر دودکش به گونه ای قرار گیرد که امکان بازرسی، تعمیر یا تعویض دودکش بدون تخریب وجود داشته باشد.

۱۲۷ | در دستگاه های گازسوز که دمای محصولات احتراق آن در نقطه ورود به دودکش کمتر از ۱۶۵ درجه سلسیوس است جنس دودکش باید از نوع مقاوم در مقابل خوردگی مانند فولاد زنگ ناپذیر باشد یا سطوح داخلی دودکش فلزی باید با این گونه مصالح حفاظت شود.

۱۲۸ | دودکش فلزی، سیمانی سفالی و یا سرامیکی باید در سرتاسر مسیر بدون نشت بوده و به صورت کامل با استفاده از عایق حرارتی عایق شود و باید در برابر خوردگی ساییده شدن و ترک برداشتن ناشی از تماس گازهای حاصل از احتراق تا دمای ۵۳۸ درجه سلسیوس، مقاوم باشد.

۱۲۹ | فاصله بین سطح خارجی عایق دودکش و سطح داخلی معبر دودکش نباید پرشود.

۱۳۰ | معبر دودکش در فضای خارج از ساختمان باید با استفاده از مصالح فلزی یا مصالح بنایی ساخته شود.

۱۳۱ | معبر دودکش فلزی باید روی پایه ای نصب شود که با روزن معبر دودکش و دودکشهای داخل آن را به زمین منتقل کند. در صورتی که پایه و معبر دودکش با اجزای ساختمان مرتبط باشند باید در طراحی ساختمان پیش بینی های لازم برای مهار وزن بارهای حاصل از انبساط و انقباض ناشی از گرما و سرما و بارهای دیگر به عمل آمده باشد و همچنین برای محافظت معبر دودکش فلزی باید با عایق مقاوم در برابر خوردگی پوشش داده شود.

۱۳۲ | محصولات احتراق باید از طریق دودکش های نصب شده داخل معبر دودکش منتقل شوند بین جداره خارجی عایق حرارتی دودکش ها و جداره داخلی معبر دودکش باید فاصله باشد تا در صورت نشتی محصولات احتراق از طریق معبر دودکش به فضای آزاد منتقل شوند.

۱۳۳ | انتهای معبر دودکش باید تا بالاترین نقطه در پشت بام ادامه داشته باشد و فواصل انتهای آن در امتدادهای مختلف باید مطابق انتهای دودکش باشد.

۱۳۴ | در انتهای پایین معبر دودکش برای تمیز کردن ادواری باید دریچه بازدید هوابند و مقاوم در برابر خوردگی پیش بینی شود. فاصله پایین ترین نقطه دریچه تا کف زمین باید حداقل ۳۰۰ میلی متر .باشد ارتفاع این دریچه باید حداقل ۱۵۰ میلی متر باشد و لبه بالائی آن حداقل ۱۵۰ میلی متر پایین تر از اتصال پایین ترین لوله رابط به دودکش باشد. ضمنا عبور هرگونه تأسیسات از معبر دودکش ممنوع میباشد.

۱۳۵ | معبر دودکش در فضای داخل ساختمان باید با مصالح بنایی نسوختنی مانند سنگ آجر یا بتن ساخته شود.

۱۳۶ | در نظر گرفتن معبر دودکش در فضای داخلی استخر، سونا، حمام و چاه آسانسور ممنوع است.

تبصره: در صورتی که معبر دودکش مجاور فضاهای فوق باشد هیچ یک از دیواره های فضاهای فوق نباید به عنوان دیواره معبر دودکش مورد استفاده قرار گیرند. دیواره معبر دودکش در مجاورت دیواره فضاهای فوق باید دارای ضخامت حداقل ۱۰۰ میلی متر باشد و با استفاده از روشهای مناسب به صورت کامل هوابند شود تا هیچگونه نشتی به داخل فضاهای فوق نداشته باشد.

۱۳۷ | عبور معبر دودکش از داخل کانال یا پلنوم هوا ممنوع است.

 ۱۳۸ | برای مهار وزن لوله رابط و نیروهای ناشی از انقباض و انبساط حرارتی و اثر زمین لرزه و سایر بارها لوله رابط دودکش باید با بست و تکیه گاه مناسب به اجزای ساختمان به طور ثابت متصل شود.

 ۱۳۹ | لوله رابط دودکش با مکش طبیعی از محل اتصال به دستگاه تا نقطه اتصال به دودکش باید دارای شیب حداقل ۲ درصد به طرف بالا باشد.

 ۱۴۰ | حداقل اندازه مساحت دهانه لوله رابط باید برابر با مساحت دهانه خروجی محصولات احتراق از دستگاه گاز سوز باشد. در صورتی که طبق طراحی سطح مقطع دهانه لوله رابط کوچکتر از سطح مقطع دهانه خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز باشد باید مساحت دهانه لوله رابط را برابر با مساحت دهانه خروجی محصولات احتراق از دستگاه گازسوز در نظر گرفت.

۱۴۱ | مسیر لوله رابط دودکش باید تا حد ممکن کوتاه و مستقیم باشد و استفاده از زانو با زاویه بیش از ۹۰ درجه در مسیر آن مجاز نیست.

۱۴۲ | نصب دمپر دستی داخل لوله رابط دودکش مجاز نیست. در صورت نصب دمپر موتوری در مسیر لوله رابط دودکش باید با مشعل دستگاه مرتبط و وابسته ،باشد تا در صورت بسته شدن دمپر مشعل دستگاه نیز به طور خودکار خاموش شود.

۱۴۳ | عبور لوله رابط دودکش از کف، سقف، دیوار یا پارتیشن ساخته شده از مواد و مصالح سوختنی یا دیواره مقاوم در برابر آتش ممنوع میباشد.

۱۴۴ | جنس لوله رابط دودکش باید از لوله یا ورق فولادی گالوانیزه باضخامتی برابر با مقادیر جدول مبحث ۱۷ باشد. استفاده از پروفیلهای فلزی برای تقویت لوله رابط دودکش و اتصال قطعات به صورت جوشی یا پرچی یا با پیچ و مهره مجاز است.

۱۴۵ | محاسبات دودکش با استفاده از روابطی که در مراجعی مانند NFPA یا ASHRAE وجود دارد انجام میشود.

۱۴۶ | استفاده از دودکش مشترک در داخل واحدهای آپارتمانی ممنوع است.

۱۴۷ | دودکش مشترک برای دستگاههای گازسوزی که در فضای اختصاصی مانند موتورخانه ها نصب میشوند در صورتی مجاز است که محل نصب دستگاه های گازسوز فضایی با درب مستقل باشد و هوای احتراق آن مطابق الزامات این فصل به صورت مستقیم از فضای آزاد خارج از ساختمان تأمین شود.

۱۴۸ | طراحی و اجرای دودکش مشترک برای دستگاه های گازسوز که در طبقات متوالی قرار دارند حداکثر تا ۵ طبقه به شرطی مجاز است. که هوای مورد نیاز احتراق به صورت مستقیم از فضای آزاد تأمین شود و دستگاه خارج از فضای داخلی واحد که دسترسی آن از همان واحد است مانند تراس که مربوط به آن واحد باشد نصب شود. علاوه بر آن باید دودکش آنها با مکش طبیعی باشد.

۱۴۹ | طراحی و اجرای دودکش مشترک برای دستگاه های گازسوزی که تأمین هوای احتراق آنها از فضای داخلی ساختمان ها باشد مجاز نیست.

۱۵۰ | استفاده از دودکش مشترک برای پکیج های فن دار ممنوع است.

۱۵۱ | اتصال دودکش دستگاههای گازسوز فن دار و دودکش دستگاه گازسوز بدون فن به یک دودکش مشترک مجاز نیست.

 ۱۵۲ | اتصال لوله های رابط دودکش مشترک فقط باید با استفاده از سه راهی اتصال پیش ساخته انجام شود. گرفتن انشعاب با روشهای دیگر مجاز نیست.

۱۵۳ | بدون در نظر گرفتن جدول ظرفیت در صورت برابر بودن قطر لوله رابط با قطر دودکش مشترک، باید قطر دودکش مشترک در جدول حداقل یک اندازه بزرگتر در نظر گرفته شود.

۱۵۴ | اتصال دستگاه گازسوز به محلی که قطر دهانه دودکش از قطر دهانه خروجی محصولات احتراق آن کوچکتر باشد مجاز نیست.

 ۱۵۵ | در صورتیکه در ساختمانهای موجود دودکش بدون معبر یا بدون کانال از مجاور دیوارهای واحدهای مسکونی عبور مینماید نصب سنسور منوکسید کربن در واحدهای مسکونی مذکور الزامی میباشد.

۱۵۶ | فشارسنج هایی که در آزمایشها مورد استفاده قرار میگیرند باید دارای دقت کافی در مشخص نمودن نتایج را داشته باشند. در صورت استفاده از فشار سنجهای عقربه ای قطر صفحه نمایش باید حداقل ۵۰ میلی متر و دامنه کاری آن برای آزمایش مقاومت با فشار ۲ بار باید متناسب با فشار نهایی و حداکثر بین صفر تا ۳ بار (صفر تا ۴۵ پوند بر اینچ مربع) باشد. دامنه کاری فشار سنج برای آزمایش نشت باید متناسب با فشار نهایی و حداکثر بین صفر تا ۱ بار صفرتا ۱۵ پوند بر اینچ مربع باشد. فشار سنج مورد استفاده بایستی دارای گواهی کالبیراسیون باشند و از شروع تاریخ اعتبار بیش از شش ماه سپری نشده باشد.

۱۵۷ | برای آزمایش مقاومت شیرهای مصرف باید به صورت نیمه باز بوده و با درپوش خروجی آنها مسدود شود و برای آزمایش نشت شیرهای مصرف باید به صورت کامل بسته و درپوش نصب شده روی آنها برداشته شود.

توضیح: پس از پایان آزمایش باید خروجی کلیه شیرهای مصرف تا قبل از نصب دستگاههای گازسوز با درپوش فلزی مسدود شوند.

۱۵۸ | پس از اتمام عملیات لوله کشی گاز و قبل از تزریق گاز باید مطابقت کلیه موارد اجرا شده با الزامات این مبحث توسط ناظر کنترل شده و در صورت تطابق تأییدیه صادر شود. تأییدیه باید زمانی صادر شود که کلیه عملیات ساختمانی به پایان رسیده و سامانه آماده تزریق گاز راه اندازی و بهره برداری باشد.

۱۵۹ | حضور مالک و بهره بردار در زمان وصل و تحویل گاز الزامی میباشد و در صورت درخواست مالک تحویل گاز به بهره بردار می بایست در حضور مجری سیستم لوله کشی گاز انجام شود.

 ۱۶۰ | مسدود کردن تراسها و بالکنهایی که در آن دستگاه گازسوز نصب شده ممنوع است.

 ۱۶۱ | اگر تغییرات در لوله کشی پس از بهره برداری لازم باشد بایستی پس از اعلام به مراجع ذیصلاح چنانچه تغییرات به گونه ای است که امکان تفکیک محل تغییر از بخشی از لوله کشی گاز ساختمان که باید بدون وقفه بهره برداری شود وجود داشته باشد باید محل تغییرات از لوله کشی گاز منفک شده و بخش گازدار با درپوش مناسب مسدود شود. در این حالت استفاده از شیر بدون نصب درپوش برای تفکیک دو قسمت از لوله کشی برای انجام تغییرات مجاز نیست.

۱۶۲ | در صورتی که آسیب وارد به لوله کشی گاز باعث بروز وضعیت اضطراری مانند نشتی یا فوران گاز یا آتش سوزی شود باید بلافاصله توسط مالک یا نماینده قانونی او جریان گاز با بستن شیر اصلی ساختمان قطع و برای رفع اشکال پیش آمده اقدام شود. در موارد اضطراری بستن شیر روی علمک قبل از رگولاتور گاز مجاز است.

 ۱۶۳ | هنگام وصل یک دستگاه گازسوز جدید به سیستم لوله کشی موجود نصاب مجاز باید از کافی بودن ظرفیت لوله کشی و دودکش مطابق نقشه چون ساخت برای اتصال دستگاه جدید اطمینان حاصل نماید.