حفاظت از خورندگی بدنه سیلندر کپسول آتش نشانی

همان طور که در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی  در مهام مارکت می خوانید درباره حفاظت از خورندگی بدنه سیلندر کپسول آتش نشانی توضیح خواهیم داد.

در کپسول آتش نشانی خطری که وجود دارد ضعیف شدن ضخامت بدنه کارتریج در اثر زنگ زدن و خورده شدن فلز از داخل و یا خارج می باشد . برای جلوگیری از زنگ زدگی معمولا به طریق ذیل بدنه کارتریج را محافظت می کنند.

  • استفاده از فلز ضدزنگ
  • پوشاندن سطح داخل و خارج با یک ماده ضد زنگ
  • کشیدن روکش پلاستیک از درون بدنه یا روی کارتریج

 

آزمایش بدنه کپسول آتش نشانی

 

در زمان ساخت بدنه خاموش کننده ها را مورد آزمایش قرار می دهند تا از مقاومت آنها در برابر فشار تا حدی که استاندارد برای آنها تعیین کرده اطمینان حاصل گردد.

  • آزمایش مکانیکی نشت کردن
  • آزمایش در رابطه با حداقل ضخامت بدنه
  • آزمایش از هم پاشیدگی (از هم گسیختگی)
  • آزمایش فشار کارکرد

 

فشار کارکرد

 

حداکثر فشاری است که بدنه کپسول آتش نشانی در حالت عادی کار تحمل می کند و مقدار آن حدوداٌ نصف
فشاری است که بدنه با آن آزمایش می شود. آزمایش های مقرر شده کلیه خاموش کننده ها می بایست به وسیله مصرف کننده یا کارخانه سازنده مورد آزمایش قرار گیرند.

الف) بازدید ماهیانه :
این بازدید با توجه به شرایط آب و هوای هر منطقه متفاوت می باشد و از یک ماه تا سه ماه یک بار انجام می گردد که در این حالت کپسول آتش نشانی به صورت ظاهری و از نظر سالم بودن پلمپ ، قرار داشتن در محل خود، کم نشدن فشار، سالم بودن نازل و ضربه نخوردن مورد بازدید قرار می گیرد.

ب) بازدید سالیانه:
برای اطمینان از عملکرد مواد اطفائیه درون کپسول آتش نشانی بر روی حریق بایستی بعضی از آنها در حریق های تمرینی و آموزشی مصرف کرده و سپس خاموش کننده را شارژ و جهت استفاده آماده نمود .

ج) آزمایش بدنه در مقابل فشار:
با توجه به استاندارد یا توصیه کارخانه سازنده هر چند سال یک بار ( معمولا ۵ سال ) بدنه خاموش کننده در مقابل فشار از نظر میزان مقاومت آزمایش هیدرواستاتیک میگردد . در این آزمایش بدنه های فاقد مقاومت کافی از رده خارج شده و بقیه برای چند سال بعد مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی آبی


این گونه خاموش کننده ها دو نوع اند:


کپسول آتش نشانی آب تحت فشار


این گروه از خاموش کننده های دستی معمولا دارای ظرفیت ۹ لیتری یا بیشتر آب خالص می باشند و برای استفاده در آتش سوزی های گروه A مورد استفاده قرار می گیرند . یکی از مشکلاتی که این نوع خاموش کننده ها دارند آن است که در مناطقی که درجه هوای آن کمتر از ۴ درجه سانتیگراد( ۴۰ درجه فارنهایت) می باشد به دلیل یخ زدن آب غیر قابل استفاده می باشد .

کارخانه های سازنده جهت رفع این مشکل در مناطق مذکور به جای آب از محلول ضد یخ مخصوص استفاده می کنند که حتی در برودت ۴۰- درجه سانتیگراد قابل استفاده می باشند.
قدرت پرتاب این نوع خاموش کننده طبق استاندارد کشور انگلیس ۷ متر بوده ولی در استاندارد مربوط به کشور آمریکا قدرت پرتاب آن ۱۰ تا ۱۲ متر (۳۵ تا ۴۰ فوت) تعیین گردیده است . از این نوع خاموش کننده می توان بصورت متناوب استفاده نمود . مدت زمان تخلیه آن بصورت مداوم طبق استاندارد کشور انگلیس ۶۰ ثانیه و طبق استاندارد کشور آمریکا ۵۵ ثانیه می باشد . حجم سیلندر محلول و آن خالی می باشد . فشار مورد نیاز برای تخلیه از هوای فشرده شده در درون خاموش کننده تأمین میگردد.
(این نوع خاموش کننده در زمان شارژ کامل دارای ۱۰ بار یا PSI 150 فشار می باشد)
چون بدنه این نوع سیلندر تحت فشار مداوم قرار دارد باید مقاومتی برابر با ۴۰ اتمسفر ( PSI600 ) را دارا باشد . معمولا بر روی درپوش خروجی این نوع خاموش کننده ها فشار سنجی قرار دارد که یکی از علائم شناسایی وضعیت درون سیلندر می باشد فشارسنج مذکور معمولا به دو منظور به کار برده می شود:

  1. فشار درون سیلندر را مشخص می نماید.
  2. از آنجائی که سیلندر فاقد شیر ایمنی است در صورتی که فشار درون سیلندر خاموش کننده به هر دلیلی افزایش یابد و از حد معمول بیشتر گردد. فشارسنج از هم پاشیده و فشار سیلندر تخلیه می گردد.

معمولا شیر خروجی این نوع خاموش کننده ها به صورت اهرمی است و جهت جلوگیری از تخلیه آن یک پین که سر آن بصورت گرد است در زیر اهرم قرار می دهند که اصطالحاٌ به آن ضامن گفته می شود . جهت استفاده از این خاموش کننده ها می بایست ابتدا ضامن را بیرون کشیده ، سپس با قرار گرفتن در موقعیت مناسب نسبت به حریق ، با یک دست خاموش کننده را گرفته و با دست دیگر نازل را و سپس با فشار بر اهرم مربوطه محتویات خاموش کننده بر روی آتش ریخته شود.

آزمایش های متناوب جهت این نوع کپسول آتش نشانیجهت حصول اطمینان از عملکرد این نوع خاموش کننده هر ماه یکبار بازدید ظاهری از خاموش کننده انجام دهید .در بازدید ، از طریق فشارسنج فشار داخلی سیلندر را مشاهده کرده و از سالم بودن دستگاه از لحاظ ضربه دیدگی ، سالم بودن شیر و پلمپ و همچنین سالم بودن شیلنگ آن اطمینان حاصل نمائید . در صورت امکان سالی یک بار در حریق آموزشی از آن استفاده و مجدداٌ شارژ گردد . هر دو سال یکبار بدنه خاموش کننده باید با فشار معینی( ۱۴ بار / ۳۰۰ الی ۳۵۰ PSI ) تحت آزمایش هیدرواستاتیک قرار گرفته تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل گردد.

برای خرید کپسول آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: