دامنه مسئولیت طراح ،ناظر و مجری در لوله کشی گاز با فشار 2 الی 60 پوند

لوله کشی گاز طبیعی با فشار 2 الی 60 پوند- ۱-۱۰-۱۷ حدود و دامنه کاربرد

۱-۱-۱۰-۱۷ بخش دوم از مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان (مقررات لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده) ضوابط حداقل را که رعایت آنها مشمول الزام قانونی است در موارد زیر مقرر میدارد.

الف – مجتمع ها و ساختمانهای مسکونی و عمومی (از جمله تجاری ،اداری، بهداشتی، آموزشی و ورزشی)

ب محوطه ها و ساختمانهای صنعتی

ج – شهرکهای مسکونی و صنعتی

۲-۱-۱۰-۱۷ این بخش از ،مبحث حداقل ضوابط طراحی اجراء و کنترلهای کیفی لوله کشی گاز مصرف کنندگان فوق را در بر میگیرد.

۳-۱-۱۰-۱۷ این بخش با کاربری گاز طبیعی تحویلی به مصرف کنندگان فوق برای فشارهای بین دو پوند بر اینچ مربع (معادل ۱۳۷۹۰ پاسکال) تا شصت پوند بر اینچ مربع (معادل ۴۱۳۶۸۶ پاسکال) یا مصارف بالاتر از ۱۰۰ مترمکعب در ساعت تا حداکثر 5000 متر مکعب در ساعت  تدوین گردیده است.

۴-۱-۱۰-۱۷ مقررات این بخش شامل موارد ذیل نمیگردد:

الف- لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع (معادل ۱۷۲۴ پاسکال) و برای مصارف حداکثر تا ۱۰۰ متر مکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر ۱۰۰ میلیمتر، که در مبحث ۱۷ بخش اول آمده است.

ب- مصرف کنندگان عمده با فشار گاز بیش از شصت پوند بر اینچ مربع (معادل ۴۱۳۶۸۶ پاسکال) و مصارف بالاتر از ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.

برای فشارهای بیش از شصت پوند بر اینچ مربع (معادل ۴۱۳۶۸۶ پاسکال) و یا مصارف بالاتر از ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت متقاضی باید به شرکت گاز ناحیه مراجعه نماید.

لوله کشی گاز طبیعی با فشار 2 الی 60 پوند- ۲-۱۰-۱۷ مسئولیت ها

۱-۲-۱۰-۱۷ طراح

طراح شخص حقیقی است که دارای صلاحیت طراحی لوله کشی گاز مشترکین عمده از وزارت راه و شهرسازی داشته باشد. طراح باید پس از طی مراحل اشتراک و عقد قرارداد فروش گاز طبیعی و تعیین محل ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری، در سقف قرارداد فروش، اقدام به طراحی شبکه داخلی گاز طبیعی متقاضی عمده نماید. علاوه بر آن طراح باید با رعایت مفاد این مقررات به نکات زیر نیز توجه داشته باشد:

پرفروش ترین دریچه های تامین هوای مهام مارکت 

برای مشاهده صفحه محصول روی عکس کلیک کنید.

 

 الف- در طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان و محوطه ها، در هنگام مشخص نمودن محل نصب هر وسیله گازسوز باید تأمین هوای آن شامل تأمین هوا از داخل یا خارج ساختمان، حداقل سطح منافذ و یا دریچههای ورود هوا (در صورت لزوم تامین هوا از خارج ساختمان) پیش بینی گردد.

 ب – حداقل قطر، ارتفاع و نوع دودکش وسیله گازسوز باید روی نقشه ذکر و در صورت وجود دودکش، انطباق آن با ذکر مشخصات، تأیید گردد.

ب – طراح مجاز نیست وسائل گازسوز دودکش دار را در محلی قرار دهد که دودکش برای آنها پیش بینی نشده باشد.

ت – درصورتی که دودکش در خارج از ساختمان به صورت روی کار برای وسیله گازسوز در نظر گرفته شده باشد علاوه بر رعایت الزامات بند ب، باید مشخصات محل خروج دودکش از داخل به بیرون ساختمان روی نقشه ذکر شود.

ت – ارائه نقشه جزئیات اجرایی و فهرست مصالح از وظایف طراح میباشد.

۲-۲-۱۰-۱۷ مجری

الف- مسئولیت کلیه امور استفاده از مصالح مناسب، اجرای لوله کشی گاز، تهیه نقشه های طبق اجرا، انجام آزمایشها و در نهایت تزریق گاز و راه اندازی سیستم لوله کشی گاز به عهده مجری است.

 ب- مجری لوله کشی گاز موظف است قبل از اجرا، نقشه طراحی شده را به ناظر و محل نصب وسایل گازسوز را طبق نقشه حین اجرا رعایت نماید و از امکان تأمین هوا و همچنین تخلیه ایمن محصولات احتراق مصرف کنندههای هر انشعاب اطمینان حاصل نماید.

 پ- مجری همواره در قبال کلیه امور مربوط به لوله کشی مطابق مقررات این مبحث از قبیل استفاده از مصالح مناسب، اجرای لوله کشی طبق نقشه های تأیید شده کیفیت جوشکاری، عایق کاری و کارآیی سیستم حفاظت کاتدی مسئول خواهد بود و صدور تأییدیه های ناظر از مسئولیت وی نمی کاهد.

ت- در مواردی که در این مقررات تشخیص موضوع و تصمیم گیری به عهده ناظر گذاشته شده است و یا در مواردی که دستگاه نظارت تغییراتی را در نقشههای اجرایی ضروری بداند، نظر وی لازم الاجرا بوده و مجری موظف به رعایت نظرات نامبرده و اصلاح نقشه ها میباشد.

ث- در صورت تخطی مجری از مسئولیتها و تعهدات خود از مقررات این مبحث ناظر می تواند از ادامه کار او جلوگیری نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه را جهت استیفای حقوق مشترک به مراجع ذیصلاح پیش بینی شده در قانون، منعکس نماید.

ج- در صورت تخطی ناظر از الزامات این مقررات، یا عدم تایید کار اجرا شده بدون دلیل کافی، مجری میتواند موضوع را به سازمان نظام مهندسی استان ارجاع و درخواست رسیدگی نماید.

۳-۲-۱۰-۱۷ ناظر

الف- نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تأیید نقشه های طراحی و کنترل محاسبات، بررسی و تأیید مصالح مصرفی، نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکالات و انجام آزمایش های سیستم لوله کشی، تایید ابعاد، موقعیت، باز بودن و کارایی دودکشها، تهویه وسایل گازسوز و عملیات تزریق گاز براساس مقررات این مبحث باید توسط ناظر صورت گیرد.

ب- قبل از اجرای لوله کشی، دستگاه نظارت باید ضمن بازدید از محل، نقشه های طراحی را بررسی نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد یا مغایرت، نقشه ها را جهت اجرا تأیید نماید.

پ- مصالح مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز باید قبل از اجرا توسط دستگاه نظارت مورد بررسی قرار گرفته و گواهینامههای ساخت آنها کنترل و از مناسب بودن آنها برای استفاده در سیستم لوله کشی گاز طبق مقررات این مبحث اطمینان حاصل شود. در صورتی که دستگاه نظارت ضروری تشخیص دهد برای اطمینان از مطابقت مصالح با مقررات این مبحث باید آزمایشهای لازم بر روی مصالح انجام گیرد.

ت- در حین اجرای لوله کشی، دستگاه نظارت باید از محل به طور اتفاقی، در مقاطع زمانی مختلف هر چند بار  که لازم بداند (حداقل سه بار) بازدید نموده و از صحت انجام آن اطمینان حاصل نماید.

خرید انواع بالانسر،رگلاتور، و فیوز های لوله کشی گاز طبیعی

برای مشاهده محصولات روی عکس کلیک کنید.

ث- هرگاه در ضمن اجرای لوله کشی، لازم باشد تغییری در نقشههای اجرایی صورت گیرد، باید نقشه های اصلاحی براساس این مقررات، تهیه و به تأیید دستگاه نظارت برسد.

ج- در پایان کار، دستگاه نظارت باید از کار اجرا شده بازدید نموده ضمن صورت برداری از اشکالات، موارد را جهت برطرف نمودن آنها به مجری ابلاغ نماید.

چ-پس از رفع اشکالات باید سیستم لوله کشی طبق مفاد بخش 17-16 این مبحث مورد آزمایش های لازم قرار گرفته و در صورت عدم وجود اشکال، تایید به آزمایش به وسیله ناظر صادر گردد.

ح- در مورد لوله کشی دفنی مطابق بندهای 17-13-4-5 و 17-13-5-3 و 17-13-5-7 باید کلیه مراحل کار به وسیله دستگاه نظارت تا زمان صدور تاییدیه قبل از پوشناندن لوله کشی کنترل شود.

خ- دستگاه نظارت موظف است فقط در صورتی که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و دودکش وسایل گازسوز مطابق مقرارات این مبحث در نقشه  و در زمان لوله کشی رعایت شده باشد (علاوه بر مشخصات فنی و ایمنی لوله کشی که باید مطابق بندهای مربوطه در این مقرارات انجام شده باشد) نقشه طراحی و لوله کشی اجرا شده را تایید نماید.

د-مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تاییده های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش های سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش ها و مجاری تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده ناظر میباشد.

ذ-در مواردی که دستگاه نظارت ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی،اجرا، مصالح و آزمایش ها میتواند از خدمات مشاورین و یا افراد ذیصلاح استفاده نماید. (بند 17-10-5-4) ولی در هر صورت تایید نقشه های طراحی و مسئولیت های ناشی از آن به عهده ناظر میباشد.

ر- در صورت تخطی مجری از الزامات این مقرارات، دستگاه نظارت موظف است مراتب را کتبا به اطلاع مجری و مراجع ذی صلاح برساند و مجری موظف به رفع آن بوده و در صورت استنکاف مجری از رفع تخلف، دستگاه نظارت موظف است ضمن عدم صدور تاییدیه، موضوع را به سازمان نظام مهندسی استانجهت بررسی تخلفات صورت گرفته اطلاع دهد.