دتکتور دودی و ملاحظات کلی در خصوص نصب آن

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره دتکتور دودی و ملاحظات کلی در خصوص نصب آن توضیح خواهیم داد.

در طراحی دتکتور دودی باید تاثیر مولفه های زیر در پیش بینی پاسخ کاشف به حریق احتمالی در محیط در نظر گرفته شود:

  1. سطح و شکل و سقف
  2. ارتفاع سقف
  3. ترکیب محتوای منطقه حفاظت شده
  4. مشخصات قابلیت اشتعال و مقدار مواد سوختنی در منطقه حفاظت شده و احتمال وقوع حریق
  5. تهویه( تجهیزات دمنده و مکنده)
  6. دما، فشار، رطوبت

در شرایط ذیل امکان نصب دتکتور دودی وجود ندارد، مگر اینکه کاشف مذکور به طور خاص برای چنین شرایطی ساخته شده باشد:

  1. دمای زیر ۰ درجه سانتی گراد
  2. دمای متوسط محیط بیش از ۳۸ درجه سانتی گراد باشد (موتورخانه ها و مناطق گرمسیری)
  3. رطوبت نسبی بالاتر از ۹۳%
  4. سرعت هوای بیشتر از ۱/۵ متر بر ثانیه

فاصله دتکتور دودی با دیوارهای اطراف آن بدون محدودیت است.(با رعایت حداکثر فاصله مجاز از دیوار مقابل)

امکان نصب دتکتور دودی بر روی دیوار ( با توجه به محدودیت نصب در سقف) تا ارتفاع حداکثر ۴۰ سانتیمتر پایین تر از سقف امکان پذیر می باشد.

کاشف باید در بالاترین نقطه ( زیر سقف) نصب گردد.

حداقل فاصله کاشف با دریچه دمنده و یا مکنده هوا بر روی دیوار و یا سقف ۹۱ سانتی متر باشد.

برآمدگی های کمتر از ۱۰ سانتی متر در زیر سقف را می توان نادیده گرفت. در برآمدگی های با اندازه متغیر ملاک سنجش کمترین برآمدگی خواهد بود.

در سقف های دارای تیرچه کاشف دودی باید روی تیرچه نصب شود.

در سقف های دارای تیر، در صورتی که ارتفاع تیر از ۳۰ سانتی متر کمتر و حداقل فاصله مراکز تیرها از ۲۴۰ سانتی متر کمتر باشد می توان کاشف را زیر تیر نصب کرد.

نصب دتکتور دودی

تذکر: برای اتاق های با مساحت ۸۴ متر مربع و یا کمتر از نصب یک کاشف دودی کافی است.

برای خرید سیستم های اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: