درباره شیرهای حساس به زلزله مکانیکی بیشتر بدانیم!؟


امروزه  پیشرفت فن آوری و اهمت بشر برای زندگی بی خطر باعث گردیده تا برای هر خطر و موقعیتی فکر و چاره ای اندیشید زلزله نیز یکی از این موقعیت های پر خطر بشمار می آید خصوصا اگر پای گاز نیز در میان باشد! در هنگام زلزله جدا از بحث خرابی و ریزش آوار انفجار ناشی از نشت گاز آمار بسیار هنگفتی از تلفات را در بر میگیرد. باید چاره ای اندیشید. این اتفاق افتاد! شیرهای حساس به زلزله با عملکرد مکانیکی خود در هنگام وقوع زلزله سریعا عکس العمل نشان داده و جریان گاز را قطع میکنند و از تلفات ناشی از این موقعیت پر خطر جلوگیری میکنند. کافیست که قبل از وقوع حادثه به فکر باشیم. شیرهای حساس به زلزله در  سایزهای “۱ تا “۴ موجود می باشند.

 

 

شیر حساس به زلزله چیست؟

شیرهای مکانیکی گاز حساس به زلزله ارائه شده به منظور قطع سریع و ایمن گاز در مواقع بروز زلزله طراحی و ساخته شده است . این شیرها بدون احتیاج به برق و در بالای ۴ ریشتر قادر به قطع خودکار گاز و حفظ جان و تاسیسات شما خواهند بود.

 

شیر های حساس به زلزله میبایست داری یکی گواهینامه های معتبر داخلی و یا خارجی به شرح زیر باشند:

  • سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • استاندارد ملى ایران ١٠٩۴٢
  • گواهینامه معتبر بین المللی همانند  گواهینامه CE 2159 اروپا
  • گواهینامه معتبر از یک کشور صنعتی مطرح مانند استاندارد آمریکا ۱۶-۲۵ ASCE  و استاندارد و گواهى UL آمریکا

 

نحوه نصب شیر حساس به زلزله 

شیرهای حساس به زلزله در دو نوع عمودی و افقی می باشد که با توجه به موقعیت نصب بعد از رگلاتور یا کنتور ، در ورودی ساختمان نصب میگردد.
بنابر نامه شماره ( ۹۶/۲۲۰۰/۲۰۷۵۷/ص _ مورخه ۱۳۹۷/۵/۱۷ ) اداره کل راه و شهرسازی و نامه شماره( ۴۰۳۷/ش م _ مورخه ۱۳۹۱/۸/۲ ) شورای مرکزی نظام مهندسی علاوه بر نصب در ساختمان های خاص به اماکن عمومی نیز تعمیم داده شده است .

با مشاهده این فیلم با عملکرد شیر های حساس به زلزله مکانیکی بیشتر آشنا شوید.

 

 

 

 

تهیه وتحقیق :بهروز لطفی