دودکش و مشکلات تخلیه طبیعی محصولات حاصل از احتراق

همانطور که در این بخش از مقالات گازرسانی در مهام مارکت می خوانید درباره دودکش و مشکلات تخلیه طبیعی محصولات حاصل از احتراق توضیح خواهیم داد.

بیشترین موارد پس زدگی دود به داخل به دلیل موارد زیر می باشد :

 • مکش ناکافی برای خروج تمام محصولات حاصل از احتراق
 • عدم وجود مکش
 • سرد شدن محصولات احتراق داخل دودکش
 • قرار گرفتن انتهای دودکش در ناحیه پرفشار
 • Down-Draught در شرایط خاص وزش باد (فشار معکوس)
 • مکش معکوس (ارتفاع کم دودکش در مقابل ارتفاع زیاد کانالهای هوا)

توجه: لازم است از طرق مختلف از صحت عملکرد دودکش در بدترین شرایط اطمینان حاصل نمود. (مسیر دودکش/مکش دودکش)

پدیده بسیار خطرناک و رایج «مکش معکوس»

علت: عدم کارکرد دودکشها بدلیل:

 • دودکشهای کم ارتفاع خارج شده از پنجره یا دیوار (مکش طبیعی)
 • دودکش فاقد عایق
 • و حتی درزبندی کامل روزنه های ورود هوای تازه

و در عوض:

 • وجود کانال با ارتفاع بیشتر و با مکش زیاد با توجه به میل طبیعی حرکت گرما بسمت بالا (کانال کولر تا پشت بام یا داکت عبور لوله های تاسیساتی)
 • یا وجود سیستم با مکش قوی هوای داخل واحد (فن هود، هواکش سیستم های بهداشتی)

چه باید کرد؟ راهکارها:

 • افزایش ارتفاع دودکشهای مکش طبیعی، عایق کردن دودکش، کلاهک H
 • ایجاد روزنه یا دریچه تامین هوا
 • بستن دریچه کولرها در واحد (درصورت نصب پشت بام)
 • استفاده از محصولات گازسوز با دودکش های فن دار یا دوجداره فن دار

شماتیک پدیده بسیار خطرناک و رایج دودکش «مکش معکوس»

راهکار پیشگیری از پدیده مرگبار «مکش معکوس»

 دودکش