راهنمای نحوه سیم کشی سیستم اعلام حریق متعارف

 

چند سیمه کشیدن سیستم اعلام حریق؟

بستگی دارد طبقات چند واحدی باشد،اگر طبقه تک واحدی باشد سیم کشی دو رشته کافی است و اگر طبقات دو واحدی یا بیشتر باشد سیم کشی سه رشته انجام خواهد شد.

فرق سیم کشی دو رشته و سه رشته؟

در طبقات تک واحد نیازی به نصب اندیکاتور در سر درب واحد نمی باشد ولی در طبقات دو واحدی و بیشتر نیاز است اندیکاتور در سر درب واحد نصب شود و سیم سوم به همین منظور کشیده می شود.

 

نقشه پیش فرض سیم کشی یک طبقه ساختمان به چه صورت می تواند باشد؟

در صورت دسترسی نداشتن به نقشه طراح می توان بصورت پیش فرض دو رشته سیم از پنل اعلام حریق همکف به شستی فیلتر اسانسور طبقه و از شستی به دتکتور سقف فیلتر اسانسور طبقه و از دتکتور سقف فیلتر به داخل واحد برده و به همین صورت ادامه داد.

 

اندیکاتور چگونه کشیده می شود؟

کافیست دو رشته سیم (از نزدیک ترین دتکتور به درب واحد) به سر درب واحد کشیده شود.

 

سرخط طبقات؟

تمامی سرخط های اعلام حریق که از پنل اعلام حریق واقع در طبقه همکف به طبقات بالا و طبقات منفی کشیده می شوند باید دو رشته باشند.

 

اژیر طبقات چطور باید سیم کشی شود؟

تمام اژیرهای طبقات باید بصورت یک زون مجزا سیم کشی شود بعنوان مثال : می توان دو رشته سیم از پنل اعلام حریق همکف به طبقه اول و از طبقه اول به طبقه دوم و از طبقه دوم به طبقه سوم کشید و این کار را تا طبقه اخر ادامه داد…

 

سیم کشی پاگرد راه پله؟

می توان بصورت یک زون مجزا سیم کشی شود بعنوان مثال : می توان دو رشته سیم از پنل اعلام حریق همکف به سقف پاگرد طبقه اول و از سقف پاگرد طبقه اول به طبقه دوم کشید و الی اخر همچنین می توان از دتکتور فیلتر اسانسور یک لوله که حاوی سه رشته سیم باشد برای پاگرد راه پله انشعاب گرفت.

 

سیم کشی پارکینگ چند سیمه است؟

سیم کشی پارکینگ همیشه بصورت دو رشته انجام می شود و چنانچه پارکینگ شامل انباری نیز باشد باز هم باید سیم کشی دو رشته انجام شود.

 

سیم کشی انباری ها؟

سیم کشی انباری ها نیز همیشه بصورت دو رشته انجام می شود، دو رشته سیم ورودی به انباری، دو رشته سیم خروجی از انباری و دو رشته به سر درب جهت نصب اندیکاتور کشیده می شود .
نکته: اگر انباری بیشتر از یک دتکتور داشته باشد انگاه سه رشته سیم کشیده می شود.

 

سیم کشی موتور خانه اسانسور؟

دو رشته سیم از پنل اعلام حریق به موتورخانه اسانسور کشیده می شود و موتورخانه خود یک زون مجزاست.

 

سیم کشی فن فشار مثبت بام؟

تابلو فن فشار مثبت در کنار پنل اعلام حریق واقع در همکف نصب می شود و کافی است سه رشته سیم از تابلو فن فشار مثبت به فن فشار مثبت در بام کشید.

 

نشت یاب گاز اشپزخانه؟

نشت یاب گاز علاوه بر سیم اعلام حریق جهت تغذیه نیاز به دو رشته سیم برق ۲۲۰ ولت دارد.

انشعاب گرفتن در سیم کشی اعلام حریق؟

ممنوع است، بدلیل اینکه در سیم کشی های غیر اصولی و انشعاب ،با باز کردن دتکتور خطای مربوط به باز کردن دتکتور بر روی پنل اعلام حریق نمایش داده نمی شود.

 

استثنا !

شستی ها و نشت یاب های گاز بدلیل اساس کار متفاوت با بقیه دتکتور ها می توانند بصورت انشعاب کشیده شوند به این صورت که از نزدیکترین دتکتور می توان دو یا سه رشته سیم برای شستی یا نشت یاب گاز انشعاب گرفت.

یک نمونه نقشه برای یک طبقه مسکونی تک واحدی

سیم کشی سیستم اعلام حریق متعارف