روش عملیاتی مبارزه با آتش سوزی سیستم های خودکار و دستی حفاظت از حریق

همان طور که در این بخش از مقالات ایمنی و آنش نشانی در مهام مارکت می خوانید درباره روش عملیاتی مبارزه با آتش سوزی سیستم های خودکار و دستی حفاظت از حریق توضیح خواهیم داد.

 

استانداردهای مربوط به مبحث حفاظت از حریق

 

کدهای مختلف سازمان بین المللی حفاظت از حریق NFPA
Under riter Underwriter Laboratories Laboratories که معمولا به صورت UL معرفی می شود.
Factory M l utua E i ng n. Assoc که معمولا به صورت FM معرفی شده و تاییدیه های UL را صادر می کند.

Insurance Mutual Factory شرکت های بیمه ای که معمولا طرح های حفاظت از حریق را تایید می کنند و دارای اعتبار بین المللی می باشند.

عمده ترین کدهای استاندارد NFPA عبارتند از:

خاموش کننده های دستی NFPA10

خاموش کننده کف LOWEX ،ء NFPA11

سیستم اطفاء حریق دستی مبتنی بر گاز CO2،ء NFPA12

سیستم اطفاء حریق مبتنی بر آب (اسپرینکلر) NFPA13

شبکه آب آتش نشانی – هوزریل ها  NFPA14

سیستم اسپری و پاشش آب  NFPA15

سیستم اطفاء حریق مبتنی بر آب و کف  NFPA16

سیستم های پمپاژ و پمپ های سانتریفوژ آتش نشانی  NFPA17

سیستم اعلام حریق خودکار  NFPA18

 

سایر استانداردهای مرتبط با مبحث حفاظت از حریق

 

انستیتو استاندارد ملی آمریکا  ANSI

استاندارد انجمن نفت آمریکا API

استاندارد انجمن مهندسین مکانیک آمریکا  ASHRAE

استاندارد انجمن مکانیک آمریکا  ASME

استاندارد انجمن تست مواد آمریکا ASTM

انستیتو استاندارد استاندارد کشور انگلستان BSI

سازمان استاندارد آلمان DIN

استاندارد استاندارد کمیته بین المللی الکترونیک  IEC

سازمان بین المللی استاندارد  ISO

استاندارد ایمنی و آتش نشانی کشور آمریکا  NSF

 

تعاریف و واژه ها

 

آتش: عبارتست از یکسری عملیات شیمیائی و اکسیداسیون سریع اگزوترمیک مواد قابل اشتعال
انفجار: عبارتست از آزاد شدن انرژی با سرعت زیاد که در این مرحله اکسیداسیون مواد بسیار سریعتر از احتراق صورت می گیرد.
ماهیت آتش: برای ایجاد یک آتش سوزی ۴ عامل زیر نیاز می باشند.
۱ -اکسیژن ۲ -حرارت ۳ مواد سوختنی ۴ -واکنش های زنجیره ای
نقطه شعله زنی: Point Flash
کمترین درجه حرارتی است که ماده سوختنی در آن درجه حرارت به کمک ایجاد جرقه شعله ور می گردد.

درجه آتش گیری POINT FIRE
کمترین درجه حرارتی است که ماده سوختنی در آن درجه حرارت شعله ور شده و به احتراق خود ادامه می دهد.
خود به خود سوزی Ignition. Auto بعضی از مواد قابل اشتعال بدون نیاز به جرقه در درجه حرارت معینی شعله ور می گردند.
حریم انفجاری LEL/UEL فاصله بین حداقل و حداکثر درجه انفجاری را حریم انفجاری گویند.

 

محصولات احتراق

 

گاز و بخارات شیمیائی

یکی از خطرناکترین خط ناکت محصولات ناشی از آتش سوزی، گازها و بخارات شیمیائی  می باشند که تلفات
جانی را در پی دارند.
آتشسوزی ناشی از نایلون هـا و پلی اورتـان باعـث ایجـاد ترکیبـاتی نظیـر -NO2-CO-HCNNH3

ذرات معلق و دود

دود ناشی از احتراق مواد ایجاد محدودیت در عملیات اطفاء حریق نموده، سلامت افراد را به خطر می اندازد.

شعله

بخش قابل رؤیت حریق است و گرمای زیاد ایجاد می کند. شناختن نهنگ شعله کمک بسیار زیادی در شناخت مواد سوختنی نماید.

گرما

یکی از فراوان ترین محصول احتراق است.

 

تقسیم بندی مکان ها از نقطه نظر خطر آتش سوزی

 

مکان کم خطر: بار حریق در اینگونه مکان ها کم بوده و گسترش آن نیز زیاد نیست نظیر سالن های پذیرائی، مدارس و مناطق مسکونی.
مکان با خطر متوسط: دانستیه مواد و یا بار حریق بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در متر مربع است. نظیر کارگاه ها کوچک، انبارهای حاوی مواد جامد قابل اشتعال.
مکان با خطر بالا: دانستیه مواد بیش از یکصد کیلوگرم در متر مربع است نظیر انبارهای بزرگ چوب و کاغـذ، مواد آلی، پالایشگاه ها و صنایع نفـت و پتروشیمی و گـاز رنگسازی ها و ….


مطالب مشابه: