سامانه اعلام و اطفاء حریق

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره سامانه اعلام و اطفاء حریق و کپسول آتشنشانی توضیح خواهیم داد.

 

سامانه اعلام حریق

 

به معنی سامانه طراحی شده برای شناسایی خودکار وقوع آتش بوسیله حرارت، شعله، نور، دود یا دیگر محصولات ناشی از احتراق  و توسط یک مرکز کنترل اطلاعات شناسایی شده و ضمن پردازش آن اطلاعات وقوع یک آتش سوزی بوسیله انواع وسایل هشدار دهنده بصورت نیمه خودکار یا خودکار اعلام می گردد.

 

سامانه اطفاء حریق ( کپسول آتشنشانی )

 

سامانه متناسب تعریف شده که توسط افراد یا به صورت خودکار فعال شده و سبب خاموش نمودن آتش می گردد.

سامانه اطفاء حریق دستی: استفاده از کپسول آتشنشانی دستی، چرخدار یا پاشنده های نیمه ثابت شیلنگی به کمک افراد برای خاموش نمودن آتش های محدود.

سامانه اطفاء حریق ثابت: به معنی سامانه نصب شده به صورت ثابت که برای اطفاء حریق یا کنترل آن در محل نصب سامانه می باشد.

سامانه با کاربد محلی (موضعی): به معنی سامانه ثابت برای جلوگیری از حریق، همراه با نازل هایی که به شکل خودکار عامل اطفاء را بر روی ماده مشتعل پاشیده تا حریق را خاموش نماید.

سامانه اطفاء حریق نیمه خودکار: استفاده از تجهیزات کپسول آتشنشانی ثابت یا پاشنده های نیمه ثابت با راه اندازی توسط افراد برای خاموش نمودن آتش های محدود یا گسترده.

سامانه اطفاء حریق خودکار: استفاده از تجهیزات خاموش کننده ثابت یا پاشنده های نیمه ثابت بدون دخالت مستقیم افراد برای خاموش نمودن آتش های محدود یا گسترده.

اطفاء حریق داخل ساختمان: به معنی فعالیت فیزیکی برای جلوگیری از حریق، نجات یا هر دو در داخل ساختمان یا سازه های سر بسته که دچار حریق شده، می باشد.

کپسول آتشنشانی دستی: خاموش کننده های با حداکثر وزن ۱۴ کیلوگرم حاوی مواد متناسب خاموش کننده آتش می باشد.

 

 اطفاء حریق کپسول آتشنشانی

 

طبقه بندی کپسول آتشنشانی حریق: به معنی طبقه بندی از نظر حروف الفبایی است و خاموش کننده هایی گفته می شود که برای انواع حریق های گروه های شش گانه فوق الذکر طراحی شده و برای اطفاء آن ها موثر است. رنگ مناسب برای بدنه خاموش کننده ها شامل قرمز برای کپسول آتشنشانی حاوی آب (به هر صورت شامل اسپری و آب پودری)، قرمز با باند سفید برای کپسول آتشنشانی پودر شیمیایی یا پودر خشک، قرمز با باند کرم برای کپسول آتشنشانی پودر مرطوب، قرمز با باند سیاه برای کپسول آتشنشانی CO2 و قرمز با بانده زرد برای کپسول آتشنشانی حاوی گازهای بی اثر و HFC2 می باشد.

 

برای خرید سیستم های اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.

برای خرید سیستم های اطفاء حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: