سیستم اعلام حریق و اسپرینکلر

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره سیستم اعلام حریق و اسپرینکلر توضیح خواهیم داد.

 

سیستم اعلام حریق

 

سیستمی که توسط نقشه کش مورد تایید جهت پیشگیری و اعلام حریق طراحی می گردد. این سیستم جزو لوازم اطفا حریق نمی باشد، بدلیل اینکه نصب سیستم اعلام حریق سبب آگاهی از آتش سوزی می شود وتلفات و خسارات را به حداقل می رساند، اجرای آن لازم وضروری است.
سیستم لوله ایستاده آرایشی از لوله کشی، شیرآلات، اتصالات شیلنگ و سایر تجهیزات نصب شده در ساختمان یا سازه با اتصالات شیلنگ که به گونه ای جانمایی شده اند که توانایی تخلیه آب به منظور اطفای حریق، حفاظت از متصرفین و همچنین حفاظت از سازه و محتویات آن را داشته باشند.

 

لوله کشی اسپرینکلر در ساختمان

 

سیستم شبکه بارنده خودکار  ( اسپرینکلر ) متشکل از منبع یا منابع تأمین آب، یک یا چند منطقه اسپرینکلر، شیر کنترل اصلی و نحوه لوله کشی اتصالات متصل به اسپرینکلرها می باشد.
سیستم اسپرینکلر خودکار به منظور کشف و اطفاء یا کنترل حریق با عامل اطفایى آب بوده که اساساً عمل کنترل در این سیستم در مرحله اولیه رشـد حریق انجام گرفته و از این رو در جلوگیرى از بروز خسارات بعدى بسیار مهم می باشد و صدمات آتشسوزى را به حداقل می رساند. سیستم اسپرینکلر عموما کل بنا را تحت پوشش قرار می دهد.
بعضی مواقع مراجع قانونی اجراى سیستم اسپرینکلررافقط به منظور حفظ جان افراد و خروج ایمن ساکنین از ساختمان توصیه مینمایند و ممکن است فقط بخشهای محدودى که موردنظر سازمانهای قانونیست تحت پوشش سیستم اسپرینکلر قرار گیرند.
رایزرها : دراین ضوابط به لوله های بالا رو ثابت حامل آب یا آماده برای حمل آب گفته می شود که ارتباط بین منابع ذخیره آب وجعبه های آتش نشانی وهمچنین توسط کوپلینگ با ماشین آتش نشانی را موجب می شود.
اتصال کوپلینگ : اتصال تعریف شده برای ماشین های آتش نشانی، شیر یک طرفه ۱/۲ ۲ اینچ که به اتصال شیر سیامی نیز معروف است.

 

برای خرید اسپرینکلر از شرکت مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: