شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله الکترومکانیکی

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله الکترومکانیکی توضیح خواهیم داد.

 

توضیحاتی در باره شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله الکترومکانیکی

 

شامل یک جزء الکترونیکی و یک شیر شات آ برقی می باشند که قسمت الکترونیکی به واسطه یک سنسور و پردازشگر الکترونیکی امواج زلزله را تشخیص و ارزیابی می کند. نهایتا این قسمت یک فرمان الکتریکی صادر کرده و یک کابل و یا یک کنترل از را دور فرمان مذکور را به یک شیر برقی انتقال داده و این شیر جریان گاز را قطع می نماید. در عمل سنسورهای به کار گرفته شده در این دستگاه ها ممکن است بسیار متنوع باشد. برای مثال سنسور ممکن است یک پاندول شاده باشد که در میان یک حلقه رسانا آویزان بوده و با برخورد مکانیکی پالسی را به قسمت الکترونیکی می فرستد. در مقابل ممکن است سنسور یک سنسور شتاب Force balance باشد که پیچیدگی های بیشتری از نظر ساختاری داشته باشد.

شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله الکترومکانیکی نیز به همان شکل شیرهای مکانیکی روی شبیه ساز زلزله (میز لرزان) مورد آزمایش قرار می گیرند.

 

آیا شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله الکترومکانیکی دقت بالاتری در عملکرد زمان زلزله دارند؟

 

د رتمام ادوات ایمنی که دستگاه های قطع جریان گاز حساس به زلزله نیز از آن مستثنی نیستند، ضریب ایمنی مطرح است نه مطلق ایمنی. همانگونه که هیچ طراح و سازنده ساختمانی آن را برای مطلق و صد در صد ایمن بودن در مقابل زلزله تضمین نمی کند که در دستگاه های مورد بحث مات نیز ضریب ایمنی مطرح است.

فردی که ساختمانی را خریداری می کند یا پلی را سفارش می دهد سطح ایمنی مطلوب و مورد انتظار خود را مشخص کرده و میزان حداکثری که برای آن ایمنی هزینه می کند را نیز تعیین می نماید. هیچ کارفرمایی هزینه چند برابر نا معقول برای سفارش دادن سازه ای مقاوم در مقابل یک زلزله بسیار مهیب استثنایی ( برای مثال زلزله ۱۰ ریشتری در کشور ما) پرداخت خواهد کرد. در شیر های زلزله هم وضع همین طور است.

 

شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله الکترومکانیکی

دستگاه حساس به زلزله ای که در یک ایستگاه تقلیل فشار با وسعت پوشش شبکه بسیار بزرگ قرار است قطع جریان گاز را به عهده داشته باشد ناچارا باید یک سیستم چند سنسوری و با چند مرحله پردازش دقیق امواج زلزله داشته باشد. در مقابل، این سیستم شتابنگار پیشرفته نه تنها هزینه اولیه آن نسبتا زیاد است، مراقبت ها و هزینه های مرتبط بعدی ای نیز خواهد  داشت که برای یک ساختمان کوچک و معمولی هیچ کدام قابل پزیرش نیست. برای مثال سیستم الکترونیکی فوق الذکر به وسیله ادوات خاصی دائما با اپراتور در تماس بوده و میزان باطری بک آپ، خطاهای موجود در عملکرد، قطعی برق در منطقه مورد استفاده، میزان اعتبار سیم کارت و .. را گزارش می نماید. اگر این سیستم در یک ساختمان معمولی مورد استفاده قرار گیرد بسیار محتمل است که مصرف کنندگان نه به باطری و نه به نگهداری از اتصالات شبکه آن در بلند مدت توجه نکرده و دقیقا در زمانی که دستگاه باید فعال شود، نتیجه ای عاید مصرف کننده نکند. در حالی که اگر یک سیستم مکانیکی ساده در آنجا نصب شده بود چه بسا ضریب ایمنی بیشتری نیز ایجاد می نمود.

همه دستگاه های حساس به زلزله، اعم از مکانیکی و شیر قطع جریان گاز حساس به زلزله الکترومکانیکی، با نمودار واحدی مورد آزمایش قرار می گیرند. از برخی جهات تجویز و بکارگیر این سیستم ها سلیقه ای هست. علاوه بر آن، مکان مورد استفاده نیز شرایط خاصی دارد که کارشناسان مرتبط با در نظر گرفتن آن باید اقدام به سفارش دهی کنند.

برای خرید شیر حساس به زلزله الکترومکانیکی از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.

 


مطالب مشابه: