ضوابط نصب صحیح دودکش

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره ضوابط نصب صحیح دودکش توضیح خواهیم داد.

 

ضوابط و استاندارد نصب صحیح دودکش وسیله گاز سوز چیست؟

 

 1. داکت دودکشها باید از بالا به هوای آزاد ارتباط داشته باشد.
 2. محل اتصالات دودکشها باید دودبند شود.
 3. عدم استفاده از پیچ و خم ها و زانویی زیاد
 4. توجه به رنگ شعله
 5. توجه به بالکن و گوشه ها
 6. توجه به جهت باد
 7. کلاهک H
 8. اتصالات مقاوم و بدون منفذ یا نشت در داخل و خارج دیوار
 9. شیب افقی مثبت در واحد ها
 10. قطر مساوی یا بیشتر لوله در دودکشها از قطر لوله دستگاه حرارتی
 11. در نظر گرفتن هوای کافی برای سوختن (عدم درزبندی کامل)
 12. درزبندی و بستن منافذ برای استفاده کنندگان سیستم های حرارتی مرکزی
 13. هر مصرف کننده، دودکشهای مجزا و مستقل
 14. انتهای همه دودکشها حداقل یک متر بالاتر از سطح بام بوده و ۳ متر از دیواره های جانبی فاصله داشته باشد.
 15. در صورتی که فاصله کمتر از ۳ متر باشد انتهای دودکشها باید حداقل ۶۰ سانتی متر از بلندترین دیوار مجاور بالاتر قرار گیرد.
 16. دودکشها باید از دهانه های ورود هوا نظیر کولر، حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد.
 17. دودکشها و اتصالات در داخل و خارج دیوار باید از جنس مقاوم و بدون هیچگونه منفذ یا نشتی باشد.
 18. شیب لوله های افقی در داخل واحد باید رو به بالا باشد.
 19. عبور دودکشها از فضای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد.
 20. دهانه دودکشهای بخاری دیواری حداقل در ارتفاع ۱۲۰ سانتی متری

 

 

دستورالعمل نصب دودکشها در مجاورت کولر چیست؟

 

 1. کولر آبی باید دست کم ۳ متر از دهانه دودکش فاصله ی افقی داشته باشد، مگر آنکه این دهانه دست کم یک متر از سطح رویی کولر بالاتر باشد.

 

علت اصلی سرد شدن لوله دودکش وسیله گاز سوز چیست؟راهکارهای اصلاح دائم یا موقت آن چگونه می باشد؟

 

 1. اجرای غیر اصولی دودک ش
 2. کمبود اکسیژن محیط
 3. برودت هوا وسرد شدن لوله فلزی بیرونی
 4. باد

مطالب مشابه: