طراحی سیستم اعلام حریق

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره طراحی سیستم اعلام حریق توضیح خواهیم داد.

 

مقدمه

 

رشد روز افزون جمعیت و نیاز به مسکن و همچنین گسترش اماکن اداری،تجاری،مسکونی و… در کالن شهر تهران، افزایش ساخت و ساز را به دنبال داشته است. با استناد به آمار و ارقام حوادث ارجاع شده به این سازمان، متاسفانه عدم آگاهی از اصول ایمنی ساختمان ها و بعضاً کوتاهی افراد مسئول، هر ساله حوادث و سوانح تلخ بسیاری را موجب شده و خسارات مالی و جانی فراوانی را به شهروندان محترم تحمیل می نماید.

از این روی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران بر آن شده است تا با کنترل و نظارت بر رعایت اصول ایمنی در طراحی و اجرای ساختمان ها، ضمن بهبود ساخت و سازها، آسایش شهروندان را تامین نماید. در این راستا گردآوری ضوابط و مقررات ایمنی ساختمان در دستور کار معاونت پیشگیری و حفاظت از حریق این سازمان قرار گرفته است تا ضمن راهنمایی مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسین گرامی ، بستر مناسبی جهت اطالع رسانی به اربابان رجوع فراهم آید.

مجموعه ضوابط و مقررات ایمنی و آتش نشانی درسه بخش ذیل گردآوری شده است :

 1. ضوابط ایمنی معماری
 2. ضوابط ایمنی تاسیسات مکانیکی و اطفاء حریق
 3. ضوابط ایمنی تاسیسات الکتریکی و اعلام حریق

ضوابط سیستم های کشف و سیستم اعلام حریق شامل انتخاب انواع کاشف ها، کارکرد و شرایط استفاده از آنها، نحوه طراحی، جانمایی و نصب آنها در فضاهای مختلف، پنل های مرکزی اعلام حریق، سیستم های هشدار دستی
و اتوماتیک و … می باشد. این ضوابط بر اساس دو استاندارد معتبر و مرتبط استخراج شده است.

 

NFPA-72

مجموعه دستورالعمل ها و استانداردهای ایمنی و اتش نشانی ایاالت متحده امریکا – فصل اعلام حریق

BS-EN54

مجموعه دستورالعمل ها و استانداردهای ایمنی و آتش نشانی اتحادیه اروپا – فصل اعلام حریق طراحی سیستم های کشف و اعلام حریق توسط شرکت ها باید تنها بر اساس ضوابط ذکر شده باشد. شرایط طراحی با استناد به یکی از استانداردهای ذکر شده مورد پذیرش سازمان می باشد و امکان استفاده همزمان از هر دو استاندارد در یک پروژه (قسمتی از یک استاندارد و قسمتی از استاندارد دیگر) وجود ندارد.

 

تاریخچه سیستم اعلام حریق

 

در ۲۸ آوریل سال ۱۸۵۲ برای اولین باار سیستم اعلام حریق که با استفاد از جعبه های تماس سیگنال خودکار کار می کرد در شهرداری شهر بوستون واقع در ایالت متحد آمریکا نصب گردید. این اختراع توسط ویلیام چینینگ و موسی فارمر به ثبت رسید. این سیستم در کاهش مرگ و میر و از دست دادن اموال به دلیل آتش سوز ی بسیار موفق بود و بعدا آن در سراسر ایالت متحد و کانادا به تصویب رسید.

 

تئوری حریق ۱
 1. ممانعت از وقوع حریق
 2. پیشگیری از توسعه
 3. مقابله با حریق
 4. اطلاع سریع و به موقع از بروز آن

سیستم اعلام حریق عامل اجرایی مقابله با حریق می باشد.

 

تئوری حریق ۲

 

 • یکی از ویژگی های جالب و دهشتناک آتش سرعت و شتاب فرایند آن در گسترش و فراگیر شدن است.
 • آتش حاصل سلسه واکنش های شیمیایی که در اثر
  ترکیب سریع اکسیژن با سوخت یا مواد سوختنی در
  دمای مشخص بوجود می آید.

 

اکسیژن

 

حداقل تراکم اکسیژن لازم در هوا برای آتش گیری ۱۶ % می باشد. بیشتر حریق ها در ۱۵ % اکسیژن هم تا حدودی برقرار می باشند. برخی از مواد مانند اکسیدهای آلی و اسید نیتریک نیر حیح حیرق بخشی از اکسیژن مورد نیراز خود را تامین می کنند. برای کنترل این حریق ها اقدامات ویژه لازم است.

 

مواد سوختنی

 

تمام موادی که به نحوی قابلیت تجزیه و اکسیداسیون را دارند به عنوان ماده سوختنی قلمداد می شوند.این مواد می توانند جامد، مایع، گاز، با منشا طبیعی یا مصنوعی باشند سرعت سوختن یا گسترش شعله در مواد مختلف متفاوت است.

 

حرارت

 

برای شروع هر آتش سو ی لزوما نیاز به درجه حرارت کافی می باشد. اگر حرارت کاهش یابد، دامنه حریق محدود و بالاخره خاموش میگردد. حرارت لازم در مطالعه آتش گیری مواد با دو اصطلاح تعریف می گردد :

 1. درجه آتش گیری(temperature Ignition)
 2. نقطه شعله زنی (point Flash)

 

برای خرید سیستم های اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: