عایقکاری لوله های گاز

چرا باید عایقکاری لوله های گاز انجام شود؟

 

عایقکاری لوله های گاز بسیار با اهمیت است زیرا که همواره خوردگی و زنگ زدگی باعث نشت گاز و ایجاد حادثه می گردد .

 

عوامل موثر :

به جا ماندن قسمتی از لوله از عایقکاری لوله های گاز -ترک بر اثر تنش حرارتی و فیزیکی – خراشیدگی بر اثر حمل و نقل صدمات ناشی از سنگهای تیز هنگام پر کردن کانال – فشار انبساط و انقباض داخل زمین-نفوذ ریشه درخت – وجود آهک ، گچ و .. در خاک -نشت فاضلاب در خاک اطراف لوله – صدمات ناشی از عملیات ساختمانی اطراف – تاثیر باکتریهای در خاک

 

 

در عایقکاری لوله های گاز روکار :

برای حفاظت لوله باید رنگ آمیزی انجام شود( زنگ زدائی – چربی زدائی-ضد زنگ – رنگ روشن )

قابل ذکر است در اکثر موارد مجریان محترم از زدن ضد زنگ خودداری  می کنند که جا دارد دقت بیشتری بعمل آید .

 

 

در عایقکاری لوله های گاز توکار :

توضیح اضافی : در مصارف فشار قوی : برای جلوگیری از زنگ زدن لوله های زیر کار، بوسیله عایق پوش کردن لوله ها و یا حفاظت کاتدی توام با عایق پوش کردن انجام می گیرد که عایق پوش کردن لوله ها نیز به دو روش سرد و گرم انجام می شود .

در عایقکاری لوله های گاز به روش سرد برای مصارف فشار قوی از مواد : رنگ آستری -( پرایمر)- نوار زیری – و نوار روئی استفاده می گردد . که فعلا خارج از بحث ما می باشد.

لوله کشی توکار برای مصارف فشار ضعیف ( یک چهارم PSI ) که موضوع بحث ما می باشد :

 

مراحل انجام کار :

زنگ زدائی با سنباده وبرس -چربی زدائی – پرایمرزنی (پرایمر و یا آستری : اصولا بلافاصله بعداز تمیز کردن سطح لوله انجام شود ) – پیچیدن نوار پرایمر ( پس از اینکه آستری بحدی خشک شد که به انگشت نچسبد ولی اثر انگشت بر روی آن باقی بماند لازمست نوارپیچی انجام شود )

توجه۱:  پرایمر زنی در هوای بارانی-مه سنگین-در گردو غبار و یا در درجه حرارت زیر-درجه سانتی گراد مجاز نیست. از به کاربردن آستریهائی که در اثر باز بودن درب مخزن ،مواد فرار آن از بین رفته یا فاسد شده باید جلوگیری شود. قبل از باز کردن درب ظرف آستری، باید بقدر کافی آنرا تکان داد تا بخوبی مخلوط شود.

 

توجه ۲: در پاک کردن لوله ها نباید از اشیاء تیز و برنده از قبیل چاقو و تیغه اره و امثال آن که باعث بریدگی یا ایجاد خراش یا فرورفتگی در سطح لوله می شود استفاده کرد. مواد چربی دار و روغنی روی لوله باید بوسیله حلالهای نظیر زایلین یا تلوئن پاک شود .

 

توجه ۳: پرایمر و نوار باید ساخت یک کارخانه باشند( در اکثر موارد به خاطر صرفه جوئی در هزینه ، از آستریهائی در ظرفهای یک لیتری که همجنس با نوار پرایمر نمی باشد استفاده می گردد که با توجه به همجنس نبودن آن با نوار پرایمر صحیح نمی باشد) – نوار پیچی با همپوشانی ۵۰ درصد انجام میگیرد- در جاهای مرطوب دوبار نوار پیچی انجام شود.

( یک بار پرایمر ، سپس نوار ، مجددا فقط نوار روی نوار قبلی )

 

مشخصات نوار :

۱- ضخامت نوار برای حالت عادی ۰.۵ و ضخامت لایه چسبی آن ۰.۲ میلی متر و برای نوار سر جوشها، ضخامت نوار ۰.۸ میلی متر و ضخامت لایه چسبی آن ۰.۶ میلی متر می باشد.

۲- مقاومت کششی حداقل ۵ کیلوگرم بر یک سانتی متر عرض نوار

۳- میزان چسبندگی نوار به لوله حداقل ۱/۵ کیلوگرم به ازای هر سانتیمتر عرض نوار و میزان چسبندگی نوار به نوار ۰.۵ کیلوگرم به ازای هر سانتی متر عرض نوار می باشد .

۴- نوار پیچی با زاویه و کشش مناسب انجام شود ، بطوریکه در هنگام نوار پیچی بیش از ۰.۵ درصد از عرض نوار کاسته نشود .

۵- ازدیاد طول حداقل ۱۰۰ درصد مقاومت عایق کنندگی حداقل یک میلیون مگا اهم.

۶ – مقاومت الکتریکی حداقل ۴۰ کیلووات بر میلیمتر.

۷- حدود دما برای حفظ مشخصات نوار بین ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد.

۸- رنگ سیاه

 

توجه ۴: در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوار پیچی به پایان برسد ، نوار جدید حداقل یک دور روی نوار ۴توجه قبلی پیچیده شود .

در محل اتمام نوارپیچی باید نوار سه دور روی هم پیچیده شود.

 

توجه ۵: در صورتیکه نوار پیچی لوله ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد ، نوار پیچی سر جوشها و اتصالات باید بوسیله نوار نرم مخصوص سر جوشها و اتصالات انجام شود.

 

توجه ۶: در مواردی مشاهده شده که بعضی از مجریان از نوار سفید برای عایقکاری لوله های گاز استفاده می کنند ، لازم به ذکر است که نوار سفید به نام نوار روئی در لوله کشی فشار قوی مطرح بوده و مشخصات آن بعلت ضعیف بودن مناسب برای عایقکاری مصارف خانگی و تجاری فشار ضعیف نمی باشد . از این نوار در فشار قوی ، بر روی نوار زیرین پیچیده می گردد . برخی از مشخصات نوار سفید عبارتند از : ضخامت کلی نوار ۰.۵ میلی متر (ضخامت نوار ۰.۴ و  ضخامت لایه چسبی آن ۰.۱ میلی متر) مقاومت کششی آن حداقل ۳  کیلوگرم بر سانتی متر عرض نوار.

 

توجه ۷: در صورت آسیب دیدن نوار، باید قسمت آسیب دیده به طور کامل دور تا دور لوله باز و سطح لوله به اضافه ۵ سانت ازهر طرف تمیز و پرایمر زده شده و مجددا نوارپیچی شود .

توجه ۸:  مدت زمان لازم برای رسیدن به استحکام نهائی نوار پرایمر روی لوله ، حدودا ۱۰ الی ۲۴  ساعت می باشد ، بعبارتی حداقل بعد از حدود ۲۴  ساعت تست چسبندگی نوار به لوله انجام شود .( بسته به جنس استفاده شده ) .

 

توجه ۹: در صورتیکه چسبندگی نوار به لوله مناسب نباشد ، کل نوار مربوطه باید باز شده و پس از تمیز کردن توجه سطح ، پرایمر زنی و نوارپیچی مجددا تحت شرایط استانداردانجام پذیرد.