علل هشدارهای کاذب در اعلام حریق

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره علل هشدارهای کاذب در اعلام حریق توضیح خواهیم داد.

 

در بسیاری از محل ها، بیشتر هشدارهای کاذب به صورت هشدار ناخواسته به وجود می آیند. علل شناخته شده هشدار ناخواسته (البته در برخی موارد فقط از انواع خاص آشکارساز آتش سوزی خودکار) به شرح زیر است :

 • دود حاصل از فرآیندهای پخت و پز (از جمله تست کردن نان)
 • بخار (ناشی از حمام،اتاق دوش حمام و فرایندهای صنعتی)
 • دود ناشی از تنباکو و دخانیات
 • گرد و غبار (خواه در یک بازه زمانی ساخته شود یا از فرایند صنعتی رها شود)
 • حشرات
 • اسپری آئروسل (به عنوان مثال دئودورانت ها و مایعات تمیز کننده)
 • جریان هوای سریع
 • دود ناشی از منابع غیر از آتش سوزی در ساختمان (به عنوان مثال آتش بازی خارج ساختمان) “کار گرم” مشابه
 • برش، جوشکاری و…
 • فعالیت هایی که منجر به تولید دود و یا شعله می شود
 • دودهای نمایشی (به عنوان مثال در دیسکوها و تئاترها)
 • دستگاه بخور
 • شمع ها
 • تداخل امواج الکترومغناطیسی
 • رطوبت زیاد
 • نشت آب
 • نوسانات زیاد دما
 • آسیب های تصادفی (به ویژه در مورد شستی های اعلام حریق)
 • آزمون یا نگهداری سیستم، بدون غیرفعال کردن مناسب سیستم یا اخطار به ساکنین ساختمان و / یا مراکز دریافت آلارم
 • افزایش فشار بر روی شبکه آب که در سیستم های آبپاش خودکار (اسپرینکلر) استفاده می شود که با سیستم اعلام حریق مرتبط است.

با انتخاب مناسب سیستم کشف (آشکارسازی) و ترتیبات مناسب مدیریتی می توان بسیاری از این علل را به
حداقل رساند.

برای خرید سیستم های اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: