عملکرد شیر حساس به زلزله مکانیکی

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره عملکرد شیر حساس به زلزله مکانیکی توضیح خواهیم داد.

آیا شیر حساس به زلزله مکانیکی به علت مکانیکی بودن، به لرزش های محیطی مانند لرزش های ناشی از تردد وسایل نقلیه یا لرزش های ناشی از دستگاه های پروژه های عمرانی حساسیت نشان داده و باعث قطع خود به خودی و نابجای گاز می شوند؟

پاسخ: همانگونه که گفته شد، شیرهای حساس به زلزله مکانیکی نیز همانند سیستم های الکترومکانیکی تمامی آزمایشات عدم فعالیت در دامنه تعریف شده را پشت سر می گذارند. برای طراحان این گونه از دستگاه ها روش های مختلفی وجود دارد که از قطع ناخواسته شیر جلوگیری کنند. از آنجا که بیشتر سیستم های موجود در بازار از دو گئنه جرم استفاده می کنند به صورت اجمالی آن را نشان می دهیم.

جرم پاندولی: در صورتی که شیر از یک پاندول استفاده می کند، جرم پاندول، ارتفاع آن و فاصله قطعه ای که جرم مذکور آن را برای قطع شدن شیر تحریک می کند، روش هایی هستند که برای جلوگیری از ناخواسته تحریک شدن شدن به کار گرفته می شوند.

همانگونه که در شکل روبرو مشخص است پاندول تقریبا در تمام لرزش ها ( حتی جزئی) عکس العمل نشان می دهد ولی عملکرد شیر یا دستگاه وابسته یه این حرکت نیست و به هر حرکتی از جانب آن جرم عکس العمل نشان نمی دهد. حلقه ای که در قسمت پایین پاندول قرار دارد قابل ساخته شدن به ابعاد مختلف است و وجود فاصله بین پاندول و حلقه، این امر است که قطعات مکانیکی تاثیر پذیرنده از جرم فقط در نوسانات و حرکات برنامه ریزی شده عکس العمل نشان دهند.

بعضی شیرهای حساس به زلزله کلاسیک همانند شیر حساس به زلزله مکانیکی فایرفایتر از این روش استفاده می کنند. در حال حاضر به علت محدودیت های خاص، از این سنسور به ندرت استفاده می شود.

جرم کروی و غلطان : امروزه اکثر قریب به اتفاق شیرهای مکانیکی از این نوع جرم برای تحریک شیر در زمان وقوع زلزله استفاده می کنند. در این مکانیسم محاسبات جرم گوی، میزان عمق مقر قرار گرفتنت گوی و همچنین فاصله گوی ا زقطعه ای که به آن ضربه می زند به طراح اجازه می دهد که شیر آزمایشات غیر فعال شدن را با موفقیت پشت سر بگذارند.

همانگونه که در شکل زیر مشخص است گوی ممکن است به لرزش های مختلف محیطی غیر از زلزله نیز عکس العمل نشان دهد ولی این حرکات یا نوسانات به عکس العمل شیر منجر نمی شوند. حلقه محاط شده به قطع شدن منجر می شود نه حرکت گوی. همانگونه که از شکل مشخص است طراح، امکانات مناسبی در دست دارد که به او اجازه می دهد شیر فقط در شتاب ها و فرکانس های خاصی جریان گاز را قطع نماید.

لازم به ذکر است که مطالب فوق به این معنی نیست که همه شیر حساس به زلزله مکانیکی موجود، محاسبه شده و دقیق بوده و کیفیت ساخت آن ها در حدی است که عملکردی صد در صد دقیق دارند. این مطلب را نه می توان در خصوص دستگاه های حساس به زلزله مکانیکی و نه دستگاه های حساس به زلزله الکترومکانیکی مدعی بود. این دقت علاوه بر محاسبه دقیق، به کیفیت ساخت قطعات نیز بستگی دارد.

شیر حساس به زلزله مکانیکی

برای مثال در شیر حساس به زلزله مکانیکی قطعات واسط مکانیکی نیز باید کیفیت مناسب طراحی و ساخت را داشته باشند. برای مثال حتی اگر طراح محاسبات فوق الذکر را نیز به نحو مناسبی انجام داده باشد، در صورتی که قطعات مکانیکی دیگر، تلرانس های ابعادی و مواد متناسب را رعایت نکرده باشند خود آ« خطاها ممکن است منجر به خطا در عملکرد دستگاه بشوند. در شیرهای حساس به زلزله نه تنها محاسبات لازن انجام شده، قطعات واسط مکانیکی در مراحل مختلف کیفی کنترل شده و نهایتا نیز هیچ شیری بدون گذراندن آزمایشات دقت عملکرد به بازار عرضه نخواهد شد.

برای خرید شیر حساس به زلزله مکانیکی از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.


مطالب مشابه: