فهرست استانداردهای حفاظت از حریق سازمان NFPA آمریکا و ترجمه فارسی عناوین استانداردهای مختلف | قسمت۱

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره فهرست استانداردهای حفاظت از حریق سازمان NFPA آمریکا و ترجمه فارسی عناوین استانداردهای مختلف بخش اول از جمله کپسول آتش نشانی توضیح خواهیم داد.

 

۱ NFPA :کد پیشگیری از حریق
۲ NFPA :دستورالعمل تکنولوژی هیدروژن
۳ NFPA :استاندارد تست های یکپارچه پیشگیری از حریق و سیستم های ایمن زندگی
۱۰ NFPA :استاندارد کپسول آتش نشانی های قابل حمل
۱۱ NFPA :استاندارد فوم های کم، متوسط و پر توسعه
۱۱A NFPA :استاندارد سیستم فوم های متوسط و پرتوسعه
۱۱C NFPA :استاندارد تجهیزات سیار و متحرک فوم
۱۲ NFPA :استاندارد سیستم های کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن
۱۳ NFPA :استاندارد نصب سیستم های اسپرینکلر
۱۴ NFPA :استاندارد نصب شلنگ ها و هیدرانت های آتش نشانی
۱۵ NFPA :استاندارد سیستم های پاشش آب
۱۶ NFPA :استاندارد های نصب اسپرینکلرهای فوم – آب و سیستم های پاشش فوم – آب
۱۷ NFPA :استاندارد سیستم های کپسول آتش نشانی های شیمیایی خشک
۱۸ NFPA :استاندارد سیستم های تر
۲۰ NFPA :استاندارد نصب پمپ های ثابت برای پیشگیری از حریق
۲۲ NFPA :استاندارد منابع آب آتش نشانی
۲۴ NFPA :استاندارد نصب تجهیزات آتش نشانی
۲۵ NFPA :استاندارد بازرسی، تست، تعمیر و نگه داری سیستم های کپسول آتش نشانی آتش نشانی آبی
۳۰ NFPA :دستورالعمل مایعات قابل اشتعال و احتراق
۳۱ NFPA :استاندارد نصب تجهیزات نفت سوز
۳۲ NFPA :استاندارد ماشین آلات خشک شویی

۳ NFPA :استاندارد استعمال اسپری که در مواد قابل اشتعال و احتراق به کار می رود.
۳۶ NFPA :استاندارد کارخانه های استخراج حلال ها
۳۷ NFPA :استاندارد نصب موتورهای احتراقی و توربین های گازی
۴۰ NFPA :استاندارد ذخیره و کار با فیلم های نیترات سلولزی
۴۲ NFPA :استاندارد انبار پلاستیک های پیروکسی لین
۴۵ NFPA :استاندارد حفاظت از حریق در آزمایشگاه های شیمیایی
۴۶ NFPA :توصیه های ایمنی برای انبار نمودن تولیدات
۵۰ NFPA :استاندارد مصرف اکسیژن و تاسیسات مصرف کننده
۵۱ NFPA :استاندارد طراحی و نصب سیستم های گازی اکسیژن سوز در جوشکاری و برشکاری
۵۲ NFPA :دستور العمل سیستم های گازسوز وسایل نقلیه
۵۳ NFPA :توصیه های لازم در رابطه با مواد، تجهیزات و سیستم هایی که در فضاهای غنی از اکسیژن استفاده می شوند.
۵۴ NFPA :دستورالعمل سوخت های گازی
۵۵ NFPA :استاندارد ذخیره سازی و کاربرد سیلندرهای گاز مایع فشرده قابل حمل
NFPA57 :دستورالعمل سیستم سوخت رسانی وسایل نقلیه با سوخت LNG
61 NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق وانفجار گرد و غبار در فرآیندهای کشاورزی و غذایی
۶۸ NFPA :استاندارد پیش گیری از انفجار بوسیله تخلیه و سوزانیدن
۶۹ NFPA :استاندارد سیستم های پیش گیری از انفجار
۷۰ NFPA :کدهای ملی حریق
۷۲ NFPA :دستورالعمل سیستم های اعلام و هشدار حریق
۷۳ NFPA :دستورالعمل بازرسی برق در ساختمان ها
۷۵ NFPA :استاندارد حفاظت از تجهیزات کپسول آتش نشانی
۷۶ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق تجهیزات ارتباطی

۷ NFPA :توصیه های لازم برای الکتریسیته
۷۹ NFPA :استاندارد برق برای ماشین آلات صنعتی
۸۰ NFPA :استاندارد درها و پنجره های حریق
۸۲ NFPA :استاندارد زباله سوزها و تجهیزات آن ها
۸۵ NFPA :دستورالعمل دیگ بخار و خطرات سیستم احتراق
۸۶ NFPA :استاندارد کوره ها و دیگ ها
۸۷ NFPA :توصیه های لازم برای گرم کن های سیالات
۸۸A NFPA :استاندارد پارکینگ و ساختار آن
۸۸B NFPA :استاندارد تعمیرگاه ها وگاراژها
۹۰ NFPA :استاندارد نصب سیستم های تهویه و تبرید
۹۱ NFPA :استاندارد نصب سیستم های تخلیه هوا، گازها و ذرات جامد غیرقابل احتراق
۹۲ NFPA :توصیه ها برای سیستم کنترل دود
۹۶ NFPA :استاندارد پیش گیری از آتش سوزی و کنترل سیستم های تهویه در آشپزخانه های تجاری
۹۷ NFPA :استاندارد دودکش ها، تهویه ها و تجهیزات تولید گرما
۹۹ NFPA :استاندارد ها برای مراکز درمانی
۱۰۱ NFPA :استاندارد های ایمنی حفاظت از جان
۱۰۵ NFPA :استاندارد نصب درهای دود و سایر درهای حفاظتی
۱۱۰ NFPA :استاندارد منابع نیروهای اضطراری و آماده به کار
۱۱۱ NFPA :استاندارد ذخیره ی انرژی های اضطراری ومنابع نیروی جانشین
۱۱۵ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق های ناشی از لیزر
۱۲۰ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق و کنترل آن در معادن ذغال سنگ
۱۲۱ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن برای خودروهای هادن روزمینی
۱۲۲ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن فلزی و غیرفلزی
۱۲۳ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن زیرزمینی ذغال سنگ
۱۳۰ NFPA :استاندارد راهنمای ثابت راه ها و گاردریل ها
۱۴۰ NFPA :استانداردهای صحنه های نمایش و استودیوهای ساخت فیلم
۱۵۰ NFPA :استاندارد حریق و ایمنی در تسهیلات نگه داری حیوانات
۱۶۰ NFPA :استادارد استفاده از تاثیرات شعله
۱۷۰ NFPA :استاندارد ایمنی حریق و علائم اضطراری
۲۰۳ NFPA :پیشنهادات لازم برای پوشانیدن پشت بام
۲۰۴ NFPA :استاندارد تخلیه دود و گرما
۲۱۱ NFPA :استاندارد دودکش ها، اجاق ها، تهویه ها و وسایل احتراق
۲۳۰ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق در انبارها
۲۳۱ NFPA :استاندارد انبارهای عمومی
۲۳۲ NFPA :استاندارد حفاظت از اسناد و مدارک
۲۴۱ NFPA :استاندارد ساختار حفاظت های ایمنی
۲۵۱ NFPA :روش استاندارد تست مقاوم در برابر حریق مواد ساختمانی
۲۵۲ NFPA :استاندارد روش های تست درهای ضد حریق
۲۵۳ NFPA :استاندارد روش تست پوشش های سطحی در برابر تشعشعات حریق
۲۵۵ NFPA :روش استاندارد تست سوختن مصالح ساختمانی
۲۵۶ NFPA :روش استادارد تست سوختن پوشش های سقفی
۲۵۷ NFPA :استاندارد تست حریق پنجره ها و موانع شیشه ای
۲۵۸ NFPA :توصیه های کاربردی برای تشخیص دودهای تولید شده از مواد جامد
۲۵۹ NFPA :روش تست استاندارد پتانسیل حرارتی مواد ساختمانی
۲۶۱ NFPA :روش استاندارد تست برای مشخص نمودن مقاومت در برابر حریق مواد و اسباب خانه بوسیله سیگار روشن
۲۶۲ NFPA :روش استاندارد انتقال شعله و دود کابل ها و سیم ها
۲۶۵ NFPA :روش استاندارد تست حریق برای ارزیابی اتاق هایی که توسط منسوجات پر شده است.
۲۶۶ NFPA :روش استاندارد تست حریق مبلمان و اسباب مواجه شده با منابع شعله
۲۶۸ NFPA :روش استاندارد تعیین آتش گیری سطوح خارجی دیوارهایی که در مواجهه با تشعشع منابع حرارتی هستند.
۲۸۹ NFPA :روش استاندارد تست حریق برای پکیج های سوخت
۲۹۱ NFPA :توصیه های لازم برای علامت گذاری شیرهای آتش نشانی
۲۹۵ NFPA :استاندارد کنترل مواد قابل اشتعال
۲۹۷ NFPA :راهنمایی جهت تمرین سیستم های ارتباطی
۲۹۸ NFPA :استاندارد فوم های شیمیایی جهت کترل حریق بیابان ها
۲۹۹ NFPA :استاندارد حقاظت از حریق و دارایی ها در بیایان
۳۰۲ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق در قایق ها و تجهیزات دریایی
۳۰۶ NFPA :استاندارد کنترل خطرات گاز لوله ها و مخازن
۳۱۸ NFPA :استاندارد پیش گیری از تجهیزات نیمه هادی و نیمه رسانا
۳۲۶ NFPA :استاندارد ایمن سازی تانک ها و مخازن در هنگام ورود، نظافت و تعمیر
۳۲۸ NFPA :توصیه ها برای کنترل حریق و مایعات قابل اشتعال و گازها در چاه ها، مجاری فاضلاب و سازه های مشابه زیرزمینی
۳۲۹ NFPA :توصیه برای مدیریت انتشار گازها و مایعات قابل اشتعال و احتراق
۳۸۵ NFPA :استاندارد وسایل نقلیه مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق
۳۸۶ NFPA :استاندارد کشتی های مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق
۳۹۵ NFPA :استاندارد ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال و احتراق در سایت های ایزوله و مخازن دفنی
۴۰۰ NFPA :کد مواد خطرناک
۴۰۲ NFPA :استاندارد عملیات اطفا حریق هواپیمایی
۴۰۳ NFPA :استاندارد خدمات اطفا حریق هواپیمایی
۴۰۵ NFPA :استاندارد مهارت آتش نشان های فرودگاه
۴۰۷ NFPA :استاندارد خدمات سوخت رسانی هواپیما
۴۰۸ NFPA :استاندارد خاموش کننده های قابل حمل دستی هواپیما
۴۰۹ NFPA :استاندارد آشیانه هواپیما
۴۱۰ NFPA :استاندارد تعمیرات و نگه داری هواپیما
۴۱۴ NFPA :استاندارد ماشین های اطفا حریق فرودگاه ها
۴۱۵ NFPA :استاندارد ساختمان ترمینال فرودگاه
۴۱۸ NFPA :استاندارد فرودگاه هلی کوپتر
۴۲۲ NFPA :راهنمایی جهت ارزیابی واکنش حوادث هواپیمایی
۴۲۳ NFPA :استاندارد حفاطت از تجهیزات تست هواپیما
۴۳۰ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی جامدات و مایعات اکسید کننده
۴۳۲ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی پراکسیدهای آلی
۴۳۴ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی حشره کش ها
۴۵۰ NFPA :راهنمایی جهت اورژانس پزشکی و سیستم های آن
۴۷۱ NFPA :توصیه جهت واکنش در برابر حوادث مواد خطرناک
۴۷۲ NFPA :استاندارد صالحیت مسئولین حوادث مواد خطرناک
۴۷۳ NFPA :استاندارد صالحیت تیم واکنش در شرایط اضطراری
۴۸۰ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری منیزیم جامد پودری
۴۸۱ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری تیتانیوم
۴۸۲ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری زیرکونیوم
۴۸۴ NFPA :استاندارد فلزات قابل اشتعال
۴۸۵ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری لیتیوم فلزی
۴۹۰ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی نیترات آمونیوم
۴۹۵ NFPA :دستورالعمل مواد قابل انفجار
NFPA 794 :توصیه برای دسته بندی خطرات مایعات، گازها و بخارات قابل اشتعال و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی و کپسول آتش نشانی در محیط های شیمیایی
۴۹۹ NFPA :توصیه برای دسته بندی گرد و غبار قابل انفجار و خطرات آن ها و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی
۵۰۱ NFPA :استاندارد ساختمان های تولیدی
۵۰۲ NFPA :استاندارد پل ها و تونل ها
۵۰۵ NFPA :استاندارد وسایل حلم بار صنعتی
۵۱۳ NFPA :استاندارد ترمینال های باربری
۵۲۰ NFPA :استاندارد مترو
۵۵۵ NFPA :راهنمایی جهت ارزیابی پتانسیل صاعقه در خانه
۵۵۷ NFPA :استاندارد بار حریق برای مهندسین طراح مقاومت در برابر حریق ساختمان ها
۵۶۰ NFPA :استاندارد ذخیره سازی و بهره برداری از اتیلن اکساید جهت ضدعفونی نمودن
۶۰۰ NFPA :استاندارد تیم آتش نشانان صنعتی
۶۰۱ NFPA :استاندارد سرویس های امنیتی در کاهش خطرات و پیش گیری از حریق
۶۵۱ NFPA :استاندارد ماشین کاری، انتقال و استخراج آلومینیوم
۶۵۵ NFPA :استاندارد برای پیشگیری از حریق ها و انفجارات گوگردی
۶۶۴ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و انفجارات فرایندها و صنایع چوب
۷۰۱ NFPA :روش استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها
۷۰۴ NFPA :سیستم استاندارد برای تعیین و مشخص نمودن خطرات مواد برای واکنش های اضطراری
۷۲۰ NFPA :استاندارد نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار
۷۳۰ NFPA :راهنمایی برای کپسول آتش نشانی و  مواد امنیتی
۷۳۱ NFPA :استاندارد نصب سیستم ها و تجهیزات امنیت الکتریکی
۷۵۰ NFPA :استاندارد سیستم های پیش گیری از حریق به روش میست نمودن آب و کپسول آتش نشانی
۷۸۰ NFPA :استاندارد نصب سیستم های صاعقه گیر و کپسول آتش نشانی
۸۰۱ NFPA :استاندارد حفاظت از حریق تاسیسات و مواد رادیواکتیو
۸۰۳ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق در صنایع اتمی رادیواکتیو
۸۰۴ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق راکتورهای آب سبک در نیروگاه تولید برق
۸۲۰ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق تاسیسات تصفیه فاضلاب
۸۵۳ NFPA :استاندارد نصب سیستم های جایگاه های سوخت ثابت
۹۰۰ NFPA :دستورالعمل انرژی ساختمان
۹۰۱ NFPA :استاندارد طبقه بندی گزارش های حوادث و اطلاعات پیشگیری از حریق
۹۰۲ NFPA :راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث
۹۰۳ NFPA :راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه خسارات مالی
۹۰۴ NFPA :گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث
۹۰۶ NFPA :راهنمایی جهت رویدادهای حریق
۹۰۹ NFPA :راهنمایی جهت حفاظت از منابع فرهنگی، موزه ها، کتابخانه ها و محل ای عبادت و پرستش
۹۱۴ NFPA :پیشگیری از حریق سازه های تاریخی
۹۲۱ NFPA :راهنمایی جهت بازرسی های آتش سوزی و انفجار
۱۰۰۰ NFPA :استاندارد تایید و ارائه ی گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی

برای مشاهده قسمت دوم مقاله کلیک کنید.


مطالب مشابه: