محاسبات ابعاد دریچه های تامین هوا وسایل گاز سوز

محاسبات ابعاد دریچه تامین هوا وسایل گاز سوز برای فضای با درزبند معمولی و هوابند

 

دریچه های تامین هوا

 

دریچه تامین هوا :

 

حالت اول: اگر فضا با درزبندی معمولی باشد؛ ولی حجم فضای نصب وسایل گازسوز کمتر از یک متر مکعب برای ۱۷۷ کیلو کالری در ساعت باشد بایستی یک عدد دریچه تامین هوا در فاصله ۳۰ سانتی از سقف به سمت فضای آزاد در نظر گرفته ؛ سطح آزاد دریچه برابر ۱ سانتیمتر مربع برای هر ۱۶۶ کیلو کالری در ساعت میباشد.

حالت دوم : اگر فضا با درزبندی کامل باشد (( شیشه ها از نوع دو جداره باشد))؛ بدون در نظر گرفتن حجم فضا محل نصب حتما میبایست دریچه تامین هوا به مساحت ۱ سانتیمتر مربع به ازای هر ۱۶۶ کیلو کالری در ساعت به سمت هوای آزاد در نظر گرفت.

علاوه بر دریچه فوق میبایست یک دریچه تامین هوا ی اضافی نیز در نظر گرفت که سطح آن ۱ سانتیمتر مربع برای هر ۱۹۴ کیلو کالری در ساعت میباشد.

 

حال در زیر به حل دو مثال برای حالتهای اول و دوم توجه نمایید:

مثال حالت اول: منزلی با مساحت ۷۰ متر و ارتفاع ۳ متر و دارای یک اجاق گاز و یک بخاری و یک آبگرمکن از نوع دیواری؛ حال ابعاد دریچه را پیدا کنید؟

حل: حجم ۲۱۰ متر مکعب خواهد بود و میزان مصرف ۳ دستگاه برابر ۳٫۸ کیلو کالری برساعت و این عدد در ارزش حرارتی گاز ضرب شده و در نهایت برابر ۳۶۱۰۰KCAL/H
حال عدد ۱۱۶/۳۶۱۰۰= ۳۱۱ سانتیمتر مربع که ابعاد دریچه ( ۱۸*۱۸) سانتیمتر مربع .

 

مثال حالت دوم: منزلی با مساحت ۱۲۰ متر و ۴ وسیله ( اجاق – پلوپز- بخاری – پکیج ) هر کدام یک عدد و جمع مصرف ۴٫۱ متر مکعب و ضرب در ارزش حرارتی برابر ۳۸۹۵۰KCAL/H حال عدد ۱۱۶/۳۸۹۵۰ =۳۳۵ سانتیمتر مربع که ابعاد دریچه (۱۹*۱۹) سانتیمتر مربع.

و دریچه اضافی ۱۹۴/۳۸۹۵۰=۲۰۰ سانتیمتر مربع که ابعاد دریچه (۱۴*۱۴) سانتیمتر مربع.

 

تهیه و تنظیم : علی محمد اخوان کارشناس رسمی استاندارد و پایه ارشد نظام مهندسی البرز زمستان : ۱۳۹۴

 

برای خرید دریچه تامین هوا کلیک کنید…