نحوه تامین هوای احتراق وسایل گاز سوز بر اساس هندبوک راهنمای NFPA 54 (روش اول)

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره نحوه تامین هوای احتراق وسایل گاز سوز بر اساس هندبوک راهنمای NFPA 54 و دریچه تامین هوا  توضیح خواهیم داد.

 

تامین هوای احتراق

 

تامین هوای احتراق از نکات مهم و در عین حال مبهم و بعضاً متناقض مباحث ۱۷ و ۱۴ مقررات ملی است. چارت بالا در هندبوک راهنمای NFPA 54 نحوه بررسی تامین هوای احتراق را نشان می دهد. با توجه به این چارت، تامین هوای احتراق می تواند.
۱. از درزهای فضایی که دستگاه در آن است صورت گیرد که در این صورت باید حجم این فضا را با حجم لازم مقایسه کرد.
الف: اطلاع دقیقی از تعویض هوای فضا نداریم ولی درزبندی معمولی است.
ب: اطلاع دقیق از میزان تعویض هوا داریم که ممکن است درزبندی زیاد هم باشد. در این حالت بین دستگاه فن دار و غیر فن دار تفاوت است.
۲. کل هوای لازم برای احتراق از بازشوهای دائمی تامین گردد که می توانند:
الف: یک بازشو
ب: دو بازشو
باشند. این بازشوها می توانند کانال افقی یا دریچه مستقیم و یا کانال عمودی به هوای بیرون باشند.
۳. بخشی از هوای احتراق از درزهای فضا و بخشی از بازشوهای دائمی تامین گردد
۴. هوای احتراق به روش مکانیکی تامین گردد

در پستهای بعدی جزییات موارد بالا را بررسی می کنیم…

توجه شود مبحث ۱۷ راجع به تک دریچه تامین هوا و وجود اطلاعات دقیق در مورد تعویض هوای فضا مطلبی نگفته است.

 

 

 

اولین شیوه تامین هوای احتراق ذکر شده توسط NFPA 54 این است که کل هوای احتراق از درزهای فضایی که دستگاه در آن قرار دارد تامین شود. دو انتخاب برای تحلیل اینکه فضای دستگاه قابلیت تأمین هوای احتراق از درزهای خود را دارد داریم:
۱. روش استاندارد: این روش تحت عنوان حالت غیر درزبند در مبحث ۱۷ آمدن است ولی در آن معیاری برای درزبندی ذکر نشده است. در استاندارد NFPA 54 اگر تعداد تعویض هوای فضای دستگاه با توجه به درزها حداقل ۰.۴ مرتبه در ساعت باشد یا احتمال بدهیم این مقدار و بیشتر باشد و حجم فضا با فضاهای مرتبط ۵۰ فوت به ازای هر ۱۰۰۰ بی تی یو بر ساعت ظرفیت دستگاه (۴.۸ متر مکعب برای هر کیلووات یا ۱ مترمکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری بر ساعت) باشد، فضا و درزبندی آن را برای تامین هوای احتراق کافی می دانیم.
در تصویر، جدول حجم مورد نیاز فضا با توجه به ظرفیت دستگاه برای حالت استاندارد یعنی تعویض هوای بالای ۰.۴ آورده شده است. برگه محاسبات نمونه روش استاندارد هم در تصاویر گنجانده شده است.

نگارش و تهیه: دکتر عبداله زاده

کاربران گرامی برای خواندن روش دوم مقاله نحوه تامین هوای احتراق وسایل گاز سوز بر اساس هندبوک راهنمای NFPA 54 کلیک کنید.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع دریچه  تامین هوا

برای خرید دریچه تامین هوا مهام صنعت کلیک کنید…


مطالب مشابه: