نحوه تامین هوای احتراق وسایل گاز سوز بر اساس هندبوک راهنمای NFPA 54 (روش دوم)

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره نحوه تامین هوای احتراق وسایل گاز سوز بر اساس هندبوک راهنمای NFPA 54 (روش دوم)  و دریچه تامین هوا توضیح خواهیم داد.

 

اولین شیوه تامین هوای احتراق ذکر شده توسط NFPA 54 این است که کل هوای احتراق از درزهای فضایی که دستگاه در آن قرار دارد تامین شود. دو انتخاب برای تحلیل اینکه فضای دستگاه قابلیت تامین هوای احتراق از درزهای خود را دارد داریم:۲. روش نفوذ هوا (تعداد تعویض هوای معلوم(kair method): در این روش که در مبحث ۱۷ وجود ندارد، اگر مقدار تعویض هوای اتاق در ساعت را بدانیم و این مقدار از ۰.۶ بار در ساعت کمتر باشد می توان از دو فرمول تصویر برای دستگاه فن دار و غیر فن دار حجم کافی فضا را یافت. توجه شود که در حالت دستگاه گازسوز فن دار، حجم مورد نیاز فضا برای دستگاه کمتر است، زیرا فشار داخل فضا توسط فن منفی تر می شود و هوا از درزها بیشتر وارد می شود. در مورد تعویض هوای بیش از ۰.۶ بار در ساعت برای احتیاط همان ۰.۶ بار را بکار می بریم.

در تصویر، جداول حجم مورد نیاز فضا با توجه به ظرفیت دستگاه برای حالت مقدار تعویض هوای معین برابر با ۰.۲۵ و ۰.۳ و ۰.۳۵ بار در ساعت برای دستگاه های فن دار و غیر فن دار آمده است.

برگه محاسبات نمونه روش تعویض هوای معین هم در تصاویر گنجانده شده است.

 

تامین هوای احتراق

 

اگر فضای قرار گیری دستگاه با استفاده از تحلیل استاندارد یا روش مقدار تعویض هوای معلوم، برای تامین هوای احتراق کافی نباشد ولی بتوان با ملحق کردن فضاهای مجاور به حجم کافی رسید بر طبق NFPA 54:

با دو دریچه تامین هوا دائمی در ارتفاع های ۳۰ سانتیمتر از کف و سقف هر کدام به مساحت ۱ اینچ مربع برای هر ۱۰۰۰ بی تی یو بر ساعت ظرفیت کل دستگاه ها (۲۲۰۰ میلیمتر مربع برای هر کیلو وات یا ۱ سانتی متر مربع برای هر ۳۸ کیلو کالری در ساعت)، دو فضا را بهم متصل می کنیم.
دقت شود مساحت دریچه ها از ۱۰۰ اینچ مربع (۰.۶ متر مربع یا ۶۴۵ سانتی متر مربع) و هر بعد دریچه ها از ۳ اینچ (۸۰ میلیمتر) کمتر نباشد.

 

 

اگر دو فضا مجاور نباشند بلکه در دو طبقه باشند یک یا چند دریچه تامین هوا با مجموع مساحت ۲ اینچ برای هر ۱۰۰۰ بی تی یو بر ساعت ظرفیت کل دستگاه های درون فضا (۴۴۰۰ میلیمتر مربع برای هر کیلو وات یا ۱ سانتی متر مربع برای هر ۱۹ کیلو کالری در ساعت)، کافی خواهد بود. (الحاق دو فضای در دو طبقه مختلف برای تامین هوای احتراق در مبحث ۱۷ ذکر نشده است).

دومین شیوه تامین هوای احتراق ذکر شده توسط NFPA 54 این است که کل هوای احتراق با استفاده از بازشوهای دائم بصورت مستقیم از بیرون تامین شود. این بازشوها می تواند یکی یا دو تا باشد. نکته اینکه درزبند بودن یا نبودن و حجم فضا در شیوه تامین کامل هوا از خارج اهمیت ندارد.

 


۳. یک عدد بازشو دائم: در این حالت مساحت دریچه، ۱ اینچ مربع در ازای هر ۳۰۰۰ بی تی یو بر ساعت ظرفیت کل دستگاه ها (۷۰۰ میلی متر مربع برای هر کیلو وات یا ۱ سانتی متر مربع برای هر ۱۱۶ کیلوکالری بر ساعت) خواهد بود. دریچه باید در ۳۰ سانتی متری سقف قرار داشته باشد. مساحت دریچه نباید از مساحت مجموع دودکشهای رابط دستگاه های فضا کمتر باشد. حداقل هر بعد این دریچه باید ۳ اینچ یا ۸ سانتی متر باشد.
شرط دیگر در مورد فضای دور دستگاه در این حالت این است که به اندازه یک اینچ از هر طرف و ۶ اینچ جلوی آن خالی باشد.
کانال افقی یا عمودی بودن یا دریچه بودن بازشو در این شیوه تک دریچه تاثیری در ابعاد دریچه ندارد.
برگه محاسبات نمونه برای تک دریچه در عکس ها دیده می شود. محل مناسب دریچه هم در شکل دیگر نشان داده شده است.

 

 

 

تهیه و نگارش:دکتر عبداله زاده

 

کاربران گرامی برای خواندن روش اول مقاله نحوه تامین هوای احتراق وسایل گاز سوز بر اساس هندبوک راهنمای NFPA 54 کلیک کنید.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع دریچه  تامین هوا

برای خرید دریچه تامین هوا مهام صنعت کلیک کنید…


مطالب مشابه: