نصب کنتور هوشمند گاز

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره نصب کنتور هوشمند گاز توضیح خواهیم داد.

گاز طبیعی با در اختیار داشتن سهم بزرگی از سبد انرژی خانوار ایرانی مهم ترین منبع تامین انرژی به شمار می رود. پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی لازم شد اقداماتی برای کاستن ضریب خطای انسانی در محاسبه گاز بهای مشترکان و به حداقل رساندن آمارهای دست کاری کنتورهای فعلی گاز انجام گیرد.

شرکت ملی گاز از سال ها پیش تصمیم به هوشمندکردن کنتورهای گاز مصرف کنندگان داشت که پس از هدفمند کردن یارانه ها این تصمیم قوت گرفت. یکی از مهم ترین برنامه های بلندمدت دولت برای به صفر رساندن
هرگونه تخلفات گازی، نصب و راه اندازی کنتور هوشمند گاز به جای کنتورهای قبلی موجود در مجتمع ها، شهرک ها و واحدهای مسکونی بوده است.
آسان سازی روند اندازه گیری مصرف گاز، بالابردن دقت اندازه گیری گاز مصرفی، دریافت اطلاعات موردنظر از راه دور و بی نیازی از رفتن ماموران گاز به درب منازل برای قرائت کنتور، کنترل میزان انتقال گاز ، کنترل تقاضا، و قطع شبکه در زمان زلزله از مهم ترین مزیت های نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز به شمار می روند. یکی از مهمترین ویژگی های کنتور هوشمند گاز ، رصد و پایش لحظه ای مصرف گاز توسط مشترکان خانگی است و هرگونه دستکاری در کنتور و یا ایجاد انشعاب های غیرمجاز در این سامانه های هوشمند به صورت لحظه ای شناسائی خواهد شد و هرگونه دستکاری و حتی ضربه به دستگاه در حافظه کنتور ثبت و ضبط می شود.
داده های کنتور هوشمندانه و در لحظه به کمک سامانه های مخابراتی به مرکز گردآوری داده ها ارسال و پس از ثبت در سامانه در صورتحساب مشترکان درج می شود.
هدف هایی که از سوی شرکت ملی گاز ایران برای جایگزینی کنتور هوشمند گاز بیان شده این ها هستند:

  • قرائت کنتور از راه دور و کاهش مراجعات مامورین قرائت به محل نصب کنتورها
  • قرائت کنتور به صورت خودکار و ازبین بردن خطاهای انسانی قرائت کنتورها
  • افزایش دقت اندازهگ یری مصرف با بهره گیری از فناوری های روز و کاهش حجم گاز مفقود شده در راستای نیل به هدف تطابق جدول تولید و مصرف
  • جمعآوری دادههای کنتور به صورت روزانه و ایجاد انعطاف در فرایند تهیه قبوض
  • ارسال پیغام ها به کنتور و دراختیار قرار دادن داده های مصرف برای اطلاع رسانی به مشترکین
  • ثبت قرائت ها در فواصل زمانی یک ساعته و ایجاد امکان نظارت بر مصرف
  • اجرای دستورات قطع/وصل گاز صادره از نرم افزارهای کاربردی به منظور مدیریت مصرف
  • اعلام هشدار دستکاری برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز گاز
  • اعلام خطای عملکرد کنتور به منظور سرعتبخشیدن به تشخیص و رفع عیب کنتورها
  • ایجاد زیرساختی مناسب برای مبادله خودکار داده ها و اطلاعات بین کنتور و نرم افزارهای کاربردی مشخصات و عملکرد کنتور هوشمند گاز باید بر اساس استاندارد ۱۰۱-IN-M-IGS شرکت ملی گاز ایران و استاندارد ۱۳۵۹ EN باشد. همچنین ایندکس کنتور و قابلیت تصحیح کننده دما باید همخوان با استاندارد B-Annex 2006: A1/1998-11359 EN و ۱۲۴۰۵ EN باشد.

کنتور هوشمند گاز

 

نصب و راه اندازی کنتور هوشمند گاز در ساختمان های نوساز و جایگزینی این کنتورها با کنتورهای قدیمی در مجتمع ها، شهرک ها و واحدهای مسکونی در انحصار شرکت ملی گاز ایران است و تنها به وسیله شرکت های معتبر مورد تائید و طرف قرارداد شرکت ملی گاز ایران انجام خواهد شد.
استانداردها و رویه های مورد تائید شرکت ملی گاز ایران روش و مراحل اجرایی این عملیات را به دقت شرح داده و مشخص کرده است.


مطالب مشابه: