نقشه کشی تأسیسات آتشنشانی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی از شرکت مهام صنعت اندیشه در سایت مهام مارکت درباره نقشه کشی تأسیسات آتشنشانی ( کوپلینگ ، جعبه آتش نشانی و کپسول آتش نشانی ) توضیح خواهیم داد.

 

نقشه خوانی

 

نقشه خوانی نمونه ۱ سیستم خشک:

 

در شکل های پالن لوله کشی و کپسول آتش نشانی یک ساختمان مسکونی که دارای زیرزمین و همکف و چهار طبقه روی آن است ترسیم شده است.
همانطوری که ملاحظه می شود هر طبقه در کنار هر راه پله یک جعبه آتش نشانی ( Fire box) و یک کپسول آتش نشانی پودر ۶ کیلوگرمی در نظر گرفته شده و در کنار هر آشپزخانه داخل واحد طبقات یک عدد کپسول ۴ کیلوگرمی پودر قرارداده شده است. جعبه های آتش نشانی طبقات توسط یک لوله ۲ و ۱/۲ اینچ به هم ارتباط دارند و سپس توسط یک لوله ۲ و ۱/۲ اینچ  به کنار ورودی ساختمان به شیر دو کوپلینگ متصل است.

شکل رایزر دیاگرام لوله کشی آتش نشانی را نشان می دهد که در این شکل نحوه اتصال لوله کشی ساختمان به جعبه ها در طبقات و به شیر دو کوپلینگ در خارج از ساختمان مشخص شده است.

در رایزر دیاگرام در پایین ترین لوله قائم یک شیر تخلیه آب و در انتها یک شیر هواگیری اتوماتیک در نظر گرفته شده است. این سیستم لوله کشی را سیستم خشک گویند. چون همیشه داخل لوله ها آب نیست و به هنگام آتش سوزی از طریق شیر دو کوپلینگ به ماشین آتش نشانی متصل می گردد.

 

مهام صنعت اندیشه

 

 

 

نقشه خـوانــی نمونــه ۲ :

 

دراین نـمونـه مطابق شکل علاوه بر این که لوله کشی به ماشین آتش نشانی متصل می گردد به مخزن ذخیره آب و بوستر پمپ آتش نشانی نیز متصل می گردد. ساختمان مسکونی و دارای ۳ طبقه روی
پیلوت است.

در پیلوت مخزن ذخیره پمپ ها قرار دارد. بنابراین سیستم لوله کشی از دو جهت تغذیه می گردد و توسط دو شیر یک طرفه، یکی بعد از شیر دو کوپلینگ و دیگری در بعد از پمپ قرار دارد.

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی درمهام مارکت درباره نقشه کشی تأسیسات آتشنشانی ( کوپلینگ ، جعبه آتش نشانی و کپسول آتش نشانی ) توضیح خواهیم داد.

 

 

یکی از پمپ ها به عنوان رزرو در نظر گرفته شده و یک عدد کپسول آتش نشانی ۴ کیلویی پودر در محل پمپ خانه در نظر گرفته شده است.
تفاوت دیگری که نسبت به نمونه ۱ دارد در جعبه های آتش نشانی است که دو لوله به آن وارد می شود. لوله ای به قطر ۱ اینچ مربوط به هوزریل (شیلنگ و قرقره) است که دارای یک شیر فلکه ۱ اینچ و شیلنگ ۳/۴ اینچ است و لوله به قطر ۱و۱/۲ اینچ به شیر هایدرانت جعبه متصل شده است که به هنگام آتش سوزی سازمان آتش نشانی برای اطفاء حریق از آن استفاده می کند و از شیلنگ ۳/۴ اینچ برای خاموش نمودن آتش توسط اهالی ساختمان به کار می رود.

 

برای خرید جعبه آتش نشانی از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.

برای خرید کپسول آتش نشانی از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.

 


مطالب مشابه: