نمایشگرها و هشدار دهنده ها در سنسور آشکارساز مونوکسیدکربن

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره نمایشگرها و هشدار دهنده ها در سنسور آشکارساز مونوکسیدکربن توضیح خواهیم داد.

نمایشگر و هشدار دهنده سنسور آشکارساز مونوکسیدکربن

رنگ و محل نصب نمایشگرهای قابل رویت باید به صورت زیرباشند:

الف) نمایشگرهای منبع تغذیه باید به رنگ سبز باشند.

ب) نمایشگرهای هشداردهنده باید به رنگ قرمز باشند.

در صورت نصب سنسور آشکارساز مونوکسیدکربن ، نمایشگر قابل رویت خطا وخرابی دستگاه، در صورت نصب، باید به رنگ زرد باشد.

اگر نمایشگر ” پایان عمر حسگر” تعیبه شده باشد، رنگ آن باید کاملا متفاوت از بقیه نمایشگرها، باشد. نمایشگرها باید علامت گذاری شوند تا عملکرد آن ها نمایش داده شود.

هنگامی که سنسور آشکارساز مونوکسیدکربن مطابق دستورالعمل های سازنده در وضعیت کاری خود نصب شده است، نمایشگرهای آن باید قابل رویت باشند.

دستگاه باید دارای هشدار دهنده ی شنیداری باشد.

نمایشگرهای هشدار و هشدار دهدنده های شنیداری، باید در نقاط تنظیم فهرست شده در جدول ۲، به صورت همزمان عمل کنند.

سنسور آشکارساز مونوکسیدکربن

با یکبار فعال شدن سنسور آشکارساز مونوکسیدکربن ، برای غلظت مونوکسیدکربن بالای ۵۰ ppm، باید حالت هشدار به حالت فعال بماند.

تمام ابزارها و وسایلی که به منظور تنظیم آشکارساز یا دسترسی به آن استفاده می شوند، باید به صورتی طراحی شوند که افراد غیر مجاز را ترغیب به دستکاری نکنند.

سیگنال های خرابی

دستگاه در حالت قطع اتصال یا اتصال کوتاه شدن حسگر باید یک سیگنال خرابی ایجاد کند. سیگنال خرابی باید به صورت واضح، قابل تشخیص و متفاوت از هشدار نشت گاز باشد.

سیگنال خروجی ( قابل کاربد فقط برای دستگاه نوع A)

دستگاه باید یک سیگنال خروجی در هر یک از شرایط هشدار که در جدول ۲ فهرست شده، ایجاد کند.

دستگاه کنترل شونده با نرم افزار

در طراحی دستگاه کنترل شوندهی نرم افزاری، خطر ناشی از خطاهای برنامه باید در نظر گرفته شود. دستگاه باید با الزامات استاندراد EN 50271  مطابقت داشته باشد.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع تجهیزات گازرسانی و ایمنی و آتش نشانی

برای خرید سنسور آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ کربن کلیک کنید…


مطالب مشابه: