نکات مربوط به آژیر ها و کابل کشی در سیستم اعلام حریق

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره نکات مربوط به آژیر ها و کابل کشی در سیستم اعلام حریق  توضیح خواهیم داد.

 

نکات مربوط به آژیر ها

 

 1. مشخصات صدای تمام آژیرهای نصب شده در ساختمان باید یکسان باشند.
 2. حداقل شدت صدا در محل های بدون آلودگی صوتی ۶۵ دس ی بل است. فقط در فضاهائی که پارازیت های
  زیاد است. باید آژیرهائی با صدای بلندتر نصب شود.
 3. صدای آژیر باید ممتد باشد. هرچند ممکن است از نظر دامنه یا فرکانس تغییر کند. این صدا باید منحصر به فرد و از صدای آژیر سرقت و غیره متمایز باشد.
 4. ولتاژ کار آژیرها از ۹ تا ۲۴ ولت است، ولی اغلب با ۲۴ ولت کار می کنند.
 5. نصب یک آژیر در محل تابلوی مرکزی اعلام حریق و آژیر دیگری در بیرون در خروجی اصلی الزامی است.

نکات مربوط به کابل کشی سیستم اعلام حریق

 

 1. کابل های سیستم اعلام حریق باید جدا از سایر سیم ها و کابل ها سیم کشی شوند.
 2. تست کابل ها توسط اهم متر انجام می شود و در صورت استفاده از مگا (اهم سنج)  باید تمام تجهیزات، اعم از آشکارساز، آژیر، تابلوی کنترل مرکزی و … را از مدار بازکرد تا ولتاژ تست بالا به آنها آسیب نرساند .
 3. هنگام کابل کشی نباید از مسیر زون ها انشعاب گرفت. از آژیرها هم نباید انشعاب گرفت.
 4. در انتهای مسیر زون ها معمولا یک مقاومت انتهای خط که مقدارآن ۸/۶ کیلو اهم است، متصل می کنند تا
  جریان برقرار شده توسط این مقاومت در مسیر زون به تشخیص قطعی یا اتصال کوتاه در مسیر توسط تابلوی مرکزی بی انجامد.

آژیر و سیستم اعلام حریق

 

برای طراحی و اجرای یک سیستم اعلام حریق باید مراحل زیر را طی کرد:

 1. از محل بازدید به عمل آید. در غیر اینصورت باید بعداز تعیین نوع سیستم (متعارف یا آدرس پذیر) نقشه
  سیستم اعلام حریق روی پلان ساختمان طراحی شود.
 2. نقشه ارائه شده را برای تعیین تجهیزات لازم مورد بررسی قرار می دهیم.
 3. سیم کشی اجزای مختلف مدار را بر اساس استانداردهای موجود انجام می دهیم.
 4. تجهیزات سیستم را در محل های تعیین شده نصب می کنیم.
 5. سیستم را به طور کامل آزمایش می کنیم و سپس تحویل می دهیم.

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه تجهیز کننده انواع سیستم اعلام حریق

برای خرید سیستم اعلام حریق کلیک کنید.


مطالب مشابه: