نگهداری سیستم اعلام حریق

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره نگهداری سیستم اعلام حریق  توضیح خواهیم داد.

با توجه به وظیفه حساس و مهم سیستم اعلام حریق  باید نسبت به عملکرد صحیح و به موقع آن در هنگام بروز حریق اهمیت زیاد قائل بود. در نگهداری سیستم اعلام حریق، احساس مسئولیت کرد. در سیستم های آدرس پذیر و هوشمند، نوع ساختمان داخلی تجهیزات به امر نگهداری کمک می کند و در صورت بروز اشکال آلارم های مربوط به کثیفی آشکارسازها، عمل نکردن شستی، آژیر و سایر تجهیزات، مسئول نگهداری را از وضعیت سیستم مطلع می کند. اما در سیستم های متعارف، یروز اشکال در سیستم فقط در صورت خارج شدن یک آشکارساز از مدار، پارگی خط ارتباط و اتصال کوتاه خط باعث ایجاد آلارم می شود و کثیفی آشکارساز یا نداشتن عملکرد صحیح آن فقط با تست دوره­‌ای یا آلارم های ارسال شده بر روی تابلو کنترل مرکزی معلوم می گردد.

 

خطا یا آلارم در سیستم اعلام حریق

 

هر نوع اعلام حریق به صدا در آمدن آژیر اصولا حریق بدون وجود حریق واقعی را خطا یا آلارم می گویند. یکی از مشکلات سیستم های اتوماتیک اعلام حریق، ارسال هشدارهای اشتباه و نادرست است که دردسرساز می شود و در صورت تکرار زیاد، سیستم را تبدیل به چوپان دروغگو می کند.
آلارم ها بر دو نوع اند:
الف) آلارم در اثر عوامل بیرونی : در این نوع ‌­آلارم ها عاملی غیر از حریق باعث فعال شدن سیستم گردیده است. هر یک از عوامل ذکر شده در زیر می توانند به اعلام هشدار نادرست منجر شوند:

 1. آشپزی و پخت و پز و بخارهای ناشی از آن
 2. بخار آب و رطوبت زیاد
 3. دود سیگار
 4. گرد و غبارزیاد
 5. حشرات
 6. اسپری­ های مختلف
 7. دود ناشی از برخی فعالیت ­ها مانند آتش بازی و غیره
 8. جوشکاری و عملیات مشابه
 9. د وده های نما یشی مانند جلوه هایی که ازآنها در تئاتر استفاده می شود.
 10. دستگاه های بخور و همینطور روشنایی چون شمع یا چراغ های نفت سوز
 11. نوسان زیاد دما
 12. جریان باد
 13. تغییر کاربری فضاها، بدون در نظر گرفتن شرایط طراحی اولیه سیستم اعلام حریق
 14. آزمایش و س رویس تجهیزات بدون غیرفعال نمودن سیستم
 15. آسیب های تصادفی یا مغرضانه

ب) آلارم در اثر عملکرد اشتباه تجهیزات : این آلارم ها بر اثر اشتباه آشکارساز یا شستی یا خود تابلو به وجود آمده است. این حالت را آلارم کاذب می گویند. عواملی همچون انتخاب نکردن نوع صحیح آشکارساز برای مکان مورد نظر، سوختن آشکارساز، پارازیت ها و تداخل های الکترومغناطیسی ای که بر اثر خاموش و روشن شدن تجهیزات هارمونیک زا مانند المپ فلورس نت، موبایل، یو پی اس(UPS) و … به وجود می آیند باعث آلارم کاذب می گردند.

 

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه تجهیز کننده انواع سیستم اعلام حریق

برای خرید سیستم اعلام حریق کلیک کنید.


مطالب مشابه: