وسایل گاز سوز و نکاتی درباره نصب آن ها

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره وسایل گاز سوز و نکاتی درباره نصب آن ها توضیح خواهیم داد.

 

نکات نصب انواع وسایل گاز سوز

شومینه:

 

 • نصب شومینه در اتاق خواب مجاز نیست.
 • نصب شومینه بعنوان تنها وسیله گرمایش در هال و پذیرایی ممنوع است.
 • نصب شومینه بدون سیستم محافظ شعله (ترموکوپل) ممنوع است.

بخاری دیواری:

 

نصب بخاری دیواری در اتاق خواب مجاز نیست.

 

پلوپز:

 

 1. نصب پلوپز در طبقات زیر زمین و مکان هایی که دارای تهویه کافی بر اساس این مقررات نیستند ممنوع است.
 2. پلوپز باید ترجیحا در فضای باز مانند حیاط استفاده گردد.
 3. استفاده از پلوپز بعنوان وسیله گرمایش ممنوع است.
 4. بخاری های گاز سوز بدون دودکش:
 5. محدودیت های نصب این نوع بخاری ها مطابق با شرایط مندرج در مبحث چهاردهم می باشد.
 6. در واحد مسکونی، بخاری گازی بدون دودکش نباید تنها وسیله گرمایی موجود باشد.
 7. علاوه بر ممنوعیت های مقرر در ردیف نصب بخاری گازی بدون دودکش در فضاهای واحدهای مسکونی بشرح ذیل ممنوع است.
 • اتاق خواب
 • حمام، توالت و دستشویی
 • انباری

محدودیت کاربری و نصب بخاری بدون دودکش بر اساس بند (۱۴-۸-۱-۳) مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان

 

الف) دستگاه های گرم کننده با سوخت گاز، مایع و جامد نباید در فضاهای با خطر نصب شوند.

ب) درفضای داخلی ساختمان های عمئی، نصب بخاری با سوخت گاز، مایع و جامد ممنوع است. این ممنوعیت از جمله شامل موارد زیر می شود:

 1. اتاق مهمان و مهمان سرا
 2. اتاق ادارات
 3. دفاتر کار و کلاس های آموزشی و درس، در کودکستان، مدرسه و مراکز آموزشی دیگر.
 4. خوابگاه عمومی
 5. خانه سالمندان
 6. اتاق بیماران و فضاهای درمانی
 7. آسایشگاه و نقاهتگاه
 8. زندان و کانون اصلاح و تربیت
 9. شیر خوارگاه و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست
 10. بیمارستان روانی، خانه ی بیماران روانی و ساختمان های مشابه
 11. سالن اجتماعات
حداقل فاصله کار گذاری دستگاه های گاز سوز از مواد، مصالح و اشیاء قابل اشتعال

 

وسایل گاز سوز

 

فاصله دودکش و لوله رابط دودکش از اشیاء و مواد قابل اشتعال

 

حداقل فاصله مجاز دودکش و لوله رابط دودکش از اشیاء و مواد قابل اشتعال ۵۰ سانتی متر می باشد.

 


مطالب مشابه: