وظایف طراح در نصب سیستم اعلام حریق

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره وظایف طراح در نصب سیستم اعلام حریق و تعیین محل دتکتور ها توضیح خواهیم داد.

 

در زیر به مسئولیت های طراحان اشاره شده است :

 • سطح یا دسته بندی حفاظت را با مالک یا بهره بردار(ساکنین) به توافق برسد.
 • هر گونه اختلاف و دلایل مستندات را توجیه کند.
 • مناطق کشف و آلارم را شناسایی کند.
 • .تهیه مشخصات و نقشه ها از جمله
  – تعیین محل شستی های اعلام حریق
  – تعیین محل دتکتور های نقطه ای
  – تعیین محل دتکتور های خطی نوری (بیم)
  – تعیین محل هر گونه دتکتور
 • مشخص کردن نوع کابل هر مدار
 • مشخص کردن نوع سیستم و تجهیزات
 • مشخص نمودن جزئیات مربوط به فعال بودن/نبودن ارتباط با سایر تجهیزات جانبی
 • خطر آلارم کاذب را در نظر بگیرد (می توان از راهنمای کاربرد دتکتور ها استفاده نمود)
 • مشخص نمودن سطح صحیح صدا و آلارم بصری
 • تهیه پلان حریق و چارت علت و معلول
 • امضاء گواهی طراحی G1

 

فرم گواهی G1

سیستم اعلام حریق و تعیین محل دتکتور

 

دسته بندی طرح سیستم اعلام حریق

 

 

نقش محصول مناسب در تشخیص حریق

 
اطلاعات کلیدی جهت کتابچه ثبت وقایع Book Log

اطلاعات پروژه :
نام پروژه :
آدرس پروژه :
شرکت پشتیبان سیستم کشف و اعلام حریق پروژه :
مدت زمان قرارداد پشتیبانی : از تاریخ به مدت :
زمان طراحی سیستم اعلام حریق :
زمان راه اندازی سیستم :
طراحی سیستم توسط :
نصب سیستم توسط :
راه اندازی سیستم توسط :
تأییدیه سیستم توسط :
این سیستم کشف و اعلام حریق شامل تجهیزات زیر می باشد :
شستی اعلام حریق :
کاشف دود :
کاشف حرارتی :
کاشف دود پرتو نوری :
کاشف حریق مکشی :
کاشف های دیگر (مشخص شود) :
تجهیزات هشداردهنده :
اینترفیس ها :

 

برای خرید سیستم های اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: