چک لیست نظارت بر لوله کشی گاز با فشار ۱/۴ psi

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره چک لیست نظارت بر لوله کشی گاز با فشار ۱/۴ psi توضیح خواهیم داد.

قبل از مراجعه به محل، نقشه های ارائه شده لوله کشی گاز از نظر سایزینگ – ایزومتریک – پلان – محل و وسایل گاز سوز و دودکش ها – موقعیت کشورها – دورترین نقطه – نوشتار جداول و … کنترل گردد.

کنترل مشخصات علمک ( شماره- نوع شیر علمک – تعداد انشعاب – ظرفیت رگلاتور نظری) و قرار گرفتن علمک در کنار دیوار واحد.

کنترل محل شیر قطع کن اجرا شده از نظر سایز – ارتفاع نصب – نوع شیر شیر قطع کن واحدهای تجاری باید در بیرون نصب شود.

کنترل محل نصب کنتورها با معیارهای لازم (ارتفاع نصب – اندازه و سالم بودن لوله جانشین) و بست های دو پایه طرفین کنتور- ساپورت ها در کنتورهای G40 و بالاتر – تراز بودن محل کنتور.

کنترل محل شیر اصلی بعد از کنتور از نظر ارتفاع نصب و سایز

مطابقت لوله کشی گاز اجرا شده با نقشه های ارائه شده

کنترل سایزینگ – دورترین نقطه – ایزومتریک لوله کشی گاز اجرا شده – محل قرار گرفتن وسایل گاز سوز با توجه به نقشه ها- محل قرار گیری دودکش

بازرسی ظاهری و مارک اتصالات و لوله ها و شیرآلات و کنترل علامت استاندارد بودن آن ها

بازرسی وضعیت ظاهری جوش های ثابت و غیر ثابت

جوشکاری های قطره ای – غیرممند – منقطع – خیلی ضعیف – نازیبا… چند بار جوشکاری روی هم غیر قابل قبول خواهد بود.

عدم جوشکاری روی بدنه اتصالات غیر معقول

عدم استفاده از نیپل های کمتر از ۵ سانتی متر در نسیر لوله کشی

عدم استفاده از بیش از سه اتصال متوالی در مسیر لوله کشی

عدم جوشکاری لوله های گاز به تیرآهن – ساپورت ها یا بدنه فلزی ساختمان

رعایت ارتفاع و جهت قرار گرفتن شیرها

رعایت فاصله لوله ها و شیرها از کابل برق – لوله های تاسیساتی – کلیدها و پریزهای برق – کنتور برق

کنترل ایزوله نمودن لوله های عبوری از دیوار ها و شیشه ها

کنترل رنگ آمیزی لوله کشی به غیر از محل جوش ها

رعایت عدم عبور لوله ای گاز از محل های مرطوب

لوله رابط (از علمک تا کنتور) باید روکار بوده و رد معرض دید باشد.

نصب بست و ساپورت لوله ها در فواصل تعیین شده استاندارد طبق جداول مبحث ۱۷

عبور لوله رابط گاز از محل های مخفی و غیر قابل دسترسی کنتور خوان ممنوع است.

کنترل نصب وسایل ایمنی ( هشدار دهنده و قطع خودکار) برابر مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم.


مطالب مشابه: