کپسول آتش نشانی دستی حریق

همان طور که در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی  در مهام مارکت می خوانید درباره کپسول آتش نشانی دستی حریق توضیح خواهیم داد.

ماده ۶۳ – در همه ساختمان ها و طبقات داخلی آن ها باید کپسول آتش نشانی دستی حریق متناسب با حریق و با ماده خاموش کننده موثر پیش بینی و نصب شود. فاصله از هر نقطه حفاظت شده تا نزدیک ترین خاموش کننده نباید بیش از ۳۰ متر باشد.

ماده ۶۴ – در هنگام خارج نمودن کپسول آتش نشانی دستی حریق از محل برای شارژ، باید خاموش کننده جایکزین مناسب در محل وجود داشته باشد.

ماده ۶۵- تعداد حداقل یک کپسول آتش نشانی دستی حریق باید در هر طبقه ای موجود باشد در ساختمان های چند طبقه حداقل باید یک خاموش کننده اضافه بر طبقات در راه پله ها نصب گردد.

ماده ۶۶- خاموش کننده ها و مخازن موقت آبی که برای این منظور در محل تعبیه شده اند باید از یخ زدن محافظت شوند.

کپسول آتش نشانی دستی حریق

ماده ۶۷ – یک خاموش کننده آتش با فشار تخلیه بیش از ۵ اتمسفر باید به طور فوق العاده برای مکان هایی که بیش از ۳۰ لیتر مایعات قابل احتراق و اشتعال یا ۲۰ کیلوگرم از گاز قابل اشتعال وجود دارد در فاصله ۱۵ متری آن مکان نصب گردد.

ماده ۶۸- استفاده از خاموش کننده های حاوی بخارات سمی یا تولید کننده بخارات و گاز های سمی ممنوع است.

سامانه خاموش کننده ثابت و شبکه ای

ماده ۶۹ – در تمامی ساختمان ها و محدوده هایی که لزوم نصب تاسیسات خاموش کننده شبکه ای ثابت معلوم شده باشد. لازم است در محل های مورد نیاز افشانه های آماده به کار نصب شده باشند.

ماده ۷۰ – ماده خاموش سامانه ثابت باید با ماهیت آتش احتمالی تطابق داشته باشد.

ماده ۷۱ – سامانه خاموش کننده شبکه ای ثابت باید در دوره های زمانی معین و حداکثر ۳ ماهه مورد بازدید و بازرسی قرار گیرند تا از قابلیت آن ها اطمینان حاصل شود.

ماده ۷۲- اگر نصب تاسیسات و امکانات شامل نصب افشانه های محافظتی باشد باید از وضعیت ساختمان و سازه پیروی کند و به سرعت بعد از تکمیل شدن هر طبقه یا هر محدوده برای استفاده آماده گردد.

ماده ۷۳- در طول تعمیر ساختمان تمام افشانه های خودکار موجود باید مجددا ابقاء و تا زمان معقولی آماده کار باشند. عملکرد سوپاپ های کنترل افشانه باید فقط توسط اشخاص صلاحیت دار تایید شود.

ماده ۷۴- تغییر و تعدیل در سامانه های ثابت و شبکه ای برای اخذ مجوز برای تغییرات یا باز سازی های اضافی باید سریعا انجام شود و به نحوی که محافظت های خودکاری تا جایی که امکان دارد سریعا برای سرویس دهی و کار به فآیند محافظتی برگردد. سوپاپ های کنترلی افشانه ها باید در زمان تعطیلی کار بازرسی شوند تا معلوم شود که سامانه ها آماده کار هستند.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع کپسول آتش نشانی

برای خرید کپسول آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: