کپسول آتش نشانی دستی و چرخ دار

همان طور که در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی  در مهام مارکت می خوانید درباره کپسول آتش نشانی دستی و چرخ دار توضیح خواهیم داد.

 

ماده ۱۱- کلیه کارگاه های اعم از اینکه در آن ها تجهیزات حفاظتی از نوع سامانه ثابت خودکار یا نیمه خودکار وجود داشته یا نداشته باشد برای حفاظت علیه حریق های کوچک اتفاقی باید به خاموش کننده های دستی مناسب با نوع حریق های احتمالی کوچک مجهز باشند. کارفرما موظف است به نحو مقتضی این تجهیزات را تامین نماید.

ماده ۱۲- کپسول آتش نشانی دستی و چرخ دار را باید پیوسته در مکانی مناسب و مشخص که احتمال بروز حریق در آن کمتر و دسترسی به آن آسان تر است نگهداری نمود و محل نصب یا نگهداری آن ها باید با علامت مشخص و رنگ قرمز معلوم گردد تا هنگام لزوم سریعا قابل شناسایی باشد.

ماده ۱۳- کپسول آتش نشانی دستی و چرخ دار باید محتوی مواد متناسب با ماهیت آتش احتمالی و سرعت گسترش آن در هر محل بوده و در محل های مناسب نصب شوند. شرح الزامات آن در فصل چهارم خواهد آمد.

ماده ۱۴- استفاده از کپسول آتش نشانی چرخ دار با ماهیت حریق احتمالی و سرعت گسترش آن و دارای گنجایش خاموش کننده متناسب برای مکان هایی با مساحت بیش از یک صد ممتر مربع علاوه بر کپسول آتش نشانی دستی ضروری است.

 

کپسول آتش نشانی دستی و چرخ دار

 

ماده ۱۵- میزان کلی ماده خاموش کننده مورد نیاز، تعداد و محل نصب و استقرار کپسول آتش نشانی دستی و چرخ دار باید طبق اصول علمی و رعایت مفاد کد ۱۰ NFPA یا کد استاندارد متناسب کشوری باشد.

ماده ۱۶- در مواردی که مواد سوختنی شامل مواد کندسوز (با درجه یک از لوزی خطر) از حریق دسته A باشند وسایل قابل حمل مبارزه با آتش باید به ترتیب اولویت و حسب نیاز شامل لوازم زیر باشد:

خاموش کننده های آب و گاز، جعبه آتش نشانی شامل شیلنگ های قرقره ای با استفاده از شیر آب عمومی با فشار کافی یا از مخازن مرتفع آب، سطل آب، سطل شن، پتوی نسوز آتش نشانی.

ماده ۱۷- در مواقعی که سردی هوا باعث انجماد آب می شود باید تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از یخ زدن آب در شیرها و یخ زدن خاموش کننده آب و گاز به کار برد.

ماده ۱۸- کارفرما مکلف است در مواردی که سامانه عمومی مبتنی بر آب برای خاموش نمودن حریق های گسترده کافی یا مناسب نباشد، سامانه مناسبی مبتنی بر کف، گاز CO2، پودر یا HFC را نصب نماید. سامانه های مذکور علاوه بر کپسول آتش نشانی دستی و چرخ دار می باشد. انتخاب سامانه خاموش کننده ثابت باید با توجه به نوع حرق احتمالی و چگونگی گسترش آن توسط افراد صاحب صلاحیت طراحی و نصب شود.

 

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع کپسول آتش نشانی

برای خرید کپسول آتش نشانی کلیک کنید.

در ادامه فیلمی درباره چگونگی استفاده از کپسول های اطفای حریق مشاهده خواهید کرد….

 
 

مطالب مشابه: