کپسول آتش نشانی پودر و گاز

همان طور که در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی  در مهام مارکت می خوانید درباره کپسول آتش نشانی پودر و گاز توضیح خواهیم داد.

 

این نوع کپسول کپسول آتش نشانی پودر و گاز خود به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) کارتریج داخل

ب) کارتریج بیرون

 

الف) کارتریج داخل:

 

عامل فشار در این نوع کپسول آتش نشانی گاز CO2 می باشد که در داخل یک سیلندر کوچک قرار دارد که
این سیلندر زیر درپوش و در داخل سیلندر خاموش کننده قرار گرفته است، در موقع استفاده با فشاراهرم راه خروج گاز از داخل کارتریج باز و گاز، محتویات داخل سیلندر را تحت فشار قرار داده و به بیرون می راند.

 

ب) کارتریج بیرون:

 

در این نوع محتوی گاز CO2 خارج از استوانه قرار گرفته و مجرای خروجی گاز کارتریج به بدنه خاموش کننده وصل می شود که عملکرد آن هم ضربه ای هم فلکه ای هم اهرمی است.

کارتریج هایی که در خارج بدنه قرار می گیرند دارای سوپاپ عملکرد بوده و گاز کارتریج آز آن در صورت لزوم تخلیه می شود .

در خاموش کننده های پودری کارتریج دار چنانچه به هر صورت گاز وارد سیلندر شد و مقدار کمی از پودر آن مصرف گردید نمی توان برای استفاده بعدی به آناطمینان کرد .

بنابراین باید گاز داخل سیلندر را تخلیه و سپس درپوش را باز کرده و کارتریج آن را تعویض کنید. جهت تخلیه گاز از درون سیلندر کافی است.
خاموش کننده را سر و ته نموده و اهرم آن را فشار دهید تا تمام گاز خارج گردد.

طریقه کار با کپسول آتش نشانی پودر و گاز کارتریج بیرون در نزدیکی محل آتش سوزی خاموش کننده را روی زمین گذاشته، ضامن را آزاد کنید سپس لوله لاستیکی را از گیره خارج و آن را با دستگیره با هم نگه دارید بدون آنکه بدن یا سر و صورت خود را در مسیر سوپاپ ایمنی خاموش کننده قرار دهید شیر گازرا باز کنید . (در نوع ضربه ای ضربه بزنید).

سپس با یک دست نازل را و با دست دیگر کپسول آتش نشانی را گرفته و با فشار بر روی اهرم نازل، پودر را بر روی آتش بپاشید.
طریقه کار کردن با کپسول آتش نشانی پودر و گاز کارتریج داخل در این نوع خاموش کننده کارتریج در داخل بدنه سیلندر و زیر درپوش قرار می گیرد.

هنگامی که ضامن را بیرون کشیدید اهرم را فشار دهید تا گاز از داخل کارتریج وارد بدنه سیلندر شود، سپس با یک دست نازل را گرفته با دست دیگر اهرم را فشار دهید تا پودر روی آتش پاشیده شود.

آزمایش های مقرری خاموش کننده های پودر و گاز هر یک ماه یک بار درب سیلندر را باز نموده از کلوخه نشدن پودر مطمئن شوید.

از باز بودن خروجی سیلندر همچنین سالم بودن لوله لاستیکی اطمینان حاصل کرده، کارتریج را وزن نموده تا از شارژ بودن آن مطمئن شوید، چنانچه بیش از %۱۰ از وزن گاز درون آن کم شده باشد مجدداً شارژ کنید.

در صورت امکان سالی یک بار در حریق آموزشی از خاموش کننده استفاده کنید و مجدداً شارژ نمائید. هر کارتریج با ۱۱۰ گرم یا ۴ انس گاز CO2 پر شده است.

 

برای خرید کپسول آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: